Cortus Energy technology används i Höganäs

Inköp av processutrustning med lång leveranstid slutfördes till stor del innan semesterperioden och tillverkning av dessa har nu påbörjats hos underleverantörer. I samband med inköpsarbetet har nya leverantörer med ny teknik tillkommit. Detta har inneburit klara tekniska framsteg jämfört med testanläggningen i Köping men också en kostnadsökning. Tillverkning av modulerna har påbörjats av Swedish Modules (Emtunga, Västergötland). Processutrustning kommer att skickas till Swedish Modules där utrustningen monteras in i de olika modulerna tillsammans med rör, el och automation, detta kommer att ske under resterade del av 2017. Parallellt med detta jobbar vårt processteam med detaljprojektering vilket bland annat innebär framtagande av funktionsbeskrivningar för anläggningen. Utbildning av processoperatörer kommer att påbörjas tidigt 2018 i Köping. Produktion av biokoks, baserat på ett antal olika biomassor, kommer att ske under senare delen av hösten vid testanläggningen i Köping. Den producerade biokoksen kommer sedan överlämnas till Höganäs AB för vidare undersökning om vilka typer av biobränslen som ger den biokoks som bäst passar för deras produktion.

Den satta tidplanen för projektet är utmanande men projektet är i stort sett i fas med tidsplanen vilket innebär att uppstart av anläggningen planeras ske under april 2018. Efterföljande tester inom projekt Probiostål utförs under resterande del av 2018 innan anläggningen 2019 övergår till kommersiell drift.

Dela på sociala medier

Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google

Läs på Mynewsdesk

Uppdatering WoodRoll i Höganäs – det första industriella WoodRoll projektet

Relaterat material

Pressmeddelanden

Höganäs AB och Cortus Energy AB har ingått ett föravtal om 6 MW modulär WoodRoll®

2016-02-24 09:41 CET

Den 16: februari har Höganäs AB och Cortus Energy AB skrivit ett föravtal (Term sheet) för en fortsättning på projektet PROBIOSTÅL. Föravtalet beskriver affärsupplägget i probiostålprojektets nästa skede, där syngas skall ersätta naturgas för Höganäs AB. Föravtalet utgör också grunden för att påbörja utvecklingen av anläggningen till en modulär 6 MW WoodRoll® redan idag.

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology

Besök nyhetsrummet »

Cortus Energy AB tror att du kan vara intresserad av den här informationen. Vill du inte längre ta emot material från Cortus Energy AB, använder du länken nedan för att avregistrera dig.

Avregistrera dig från nyhetsutskick från Cortus Energy AB

Leave a Reply