Category Archives: Affisch

Info:  “China landscape in Swedish Eyes” Photo Exhibition will last till the end of January in Stockholm

                “China landscape in Swedish Eyes” Photo Exhibition

Beijing, Zhangjiajie, Lijiang and Xinjiang Uyghur Autonomous Region

The exhibition is jointly held by Green Post, a web multi-media and Kamera & Bild Magazine.

China is a multifaceted country with large variety of landscape and places with many different kinds of cultures meeting. Tourism has a great future in China both for Chinese and foreigners. There is a lot to see here! Here we show you the photos from two different tours.

Web newspaper Green Post editor Xuefei Chen Axelsson went to Xinjiang Uyghur Autonomous Region in western China in Aug. 24-31 this year together with 14 journalists from 13 countries along the silk road countries to see Xinjiang’s development in tourism industry. The project goes along with the Belt and Road Initiative proposed by President Xi Jinping. She visited Urumqi, Changji, Burqin, Altay and Kanas where there are rich tourism resources. The landscape includes Gobi, forests, Mountains and lakes. The Yadan landscape was formed by wind but the name was given by Swedish explorer Sven Hedin. The trip is worthwhile and the purpose was to wake some interest for both industries and tourists.

Magazine Kamera & Bild arranges various photo trips to various parts of the world regularly with travel bureau Zoom. In November this year, a group of photo enthusiasts led by Swedish famous landscape photographer Claes Grundsten and photo journalist Johan Wessel. The group visited Beijing and Great Wall, the famous Tiger Leaping Gorge, National Park Zhangjiajie in Hunan Province in Central China and the beautiful longji in River Li in Guilin city, Guangxi Zhuang Autonomous Region in South China.

Through our pictures, together we like to show you some Chinese rich culture and beautiful natural landscape. We hope to give you some deeper impression about China.

Journalists, Photographers and Photograph lovers:

Claes Grundsten         Johan Wessel             Charlie Malmqvist

Lena Weilandt             Patrik Brolin                Kitty Eide Larsson

Anna Bernström          Eva Pettersson            Hans-Åke Olsson

Liz Löfstrand               Anders Petersson        Leif Lundin

Xuefei Chen Axelsson

Curator: Anders Nylen

Time: 13:00-17:00, Jan. 8-Jan 31.

Saturday , Sunday, 12:00-17:00

Address: China Cultural Center in Stockholm,

Västra Trädgårdsgatan 2, 11153, stockholm.

Info:”China‘s Landscape in Swedish Eyes” Photo Exhibition to be held in Chinese Cultural Center in Stockholm on Dec 15-22

By Xuefei Chen Axelsson

A special Photo Exhibition on China’s beautiful landscape in Beijing, Zhangjiajie, Guilin and Xinjiang Autonomous Region  will be held in Chinese Cultural Center in Stockholm on Dec 15-22.

                “China’s  landscape in Swedish Eyes” Photo Exhibition

2018 Photo Exhibition of Beijing, Zhangjiajie, Lijiang and Xinjiang Uyghur Autonomous Region

The exhibition is jointly held by Green Post, a webb newspaper and multi-media and Kamera & Bild Magazine.

China is a multifaceted country with large variety of landscape and places with many different kinds of cultures meeting. Tourism has a great future in China both for Chinese and foreigners. There is a lot to see here! Here we show you the photos from two different tours.

Web newspaper Green Post editor Xuefei Chen Axelsson went to Xinjiang Uyghur Autonomous Region in western China in Aug. 24-31 this year together with 14 journalists from 13 countries along the silk road countries to see Xinjiang’s development in tourism industry. The project goes along with the Belt and Road Initiative proposed by President Xi Jinping. She visited Urumqi, Changji, Burqin, Altay and Kanas where there are rich tourism resources. The landscape includes Gobi, forests, Mountains and lakes. The Yadan landscape was formed by wind but the name was given by Swedish explorer Sven Hedin. The trip is worthwhile and the purpose was to wake some interest for both industries and tourists.

Magazine Kamera & Bild arranges various photo trips to various parts of the world regularly with travel bureau Zoom. In November this year, a group of 15 photo enthusiasts led by Swedish famous landscape photographer Claes Grundsten and photo journalist Johan Wessel. The group visited Beijing and Great Wall, the famous Tiger Leaping Gorge, National Park Zhangjiajie in Hunan Province in Central China and the beautiful longji in River Li in Guilin city, Guangxi Zhuang Autonomous Region in South China.

Through our pictures, together we like to show you some Chinese rich culture and beautiful natural landscape. We hope to give you some deeper impression about China.

 

Journalists, Photographers and Photograph lovers:

Claes Grundsten         Johan Wessel             Charlie Malmqvist

Lena Weilandt             Patrik Brolin                Kitty Eide Larsson

Anna Bernström          Eva Pettersson            Hans-Åke Olsson

Liz Löfstrand               Anders Petersson        Leif Lundin

Xuefei Chen Axelsson

 

The time for the exhibition will be from Dec. 15 to 22.  13:00-18:00. open to public.

Guided tour: 14:00,   16:00.

The opening ceremony will be held at 11:30 Dec. 15.(by invitation)

And closing ceremony will be held at 16:30 -17:30 on Dec. 21.

That will be a celebration of the fourth anniversary of China-Europe Cultural Association and the Christmas and New Year celebration concert!

Organizer: Green Post,  Kamera & Bild Magazine.

Address: China Cultural Center  in Stockholm.

Västra Trädgårdsgatan 2,  Kungsträdgården,  Stockholm.

Free Entry!

 

一半瑞典人不喜欢广告Varannan svensk negativ till reklam

Svensken allmänna inställning till reklam är fortsatt övervägande negativ. 50 procent är ganska eller mycket negativt inställda till reklam, vilket ligger i paritet med 2016 års rekordhöga nivåer. Mest negativ är svensken till reklam i e-post. Det visar en ny undersökning från Novus, på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har sedan 2005 frågat svenska folket om inställningen till reklam. Vid första mätningen var 26 procent negativt inställda till reklam. Sju år senare, 2012, hade andelen ökat till 51 procent, för att 2014 sjunka till 44 procent. Vid årets mätning är siffran dock uppe i tidigare års toppnivåer och varannan säger sig nu vara negativt inställd till reklam. Anmärkningsvärt är att de mycket negativa har ökat, från 12 procent 2014 till 19 procent 2018. Undergruppen som svarar att de är mest negativt inställda är universitetsutbildade (55 %).

De positivt inställda har minskat. 2005 svarade 44 procent att de var ganska eller mycket positiva till reklam. 2018 är siffran nere på 17 procent. De som är mest positiva till reklam är de i ålder 18-29 år, samt 65-79 år och de som endast har en grundskoleutbildning.

– Reklambruset är fortsatt högt i många kanaler, och som konsument översköljs vi av budskap dagligen. Även om vi ser det som positivt att ogillandet inte gått upp mer än senaste mätningen, utan minskat marginellt, är ogillandet på mycket höga nivåer och det är oroväckande att de som är mycket negativa blir fler. Som bransch måste vi ta till oss kritiken och göra än bättre reklam, och nå folk på ett sätt som inte stör, utan faktiskt bidrar med ett mervärde, säger Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer.

Respondenterna fick även ta ställning till i vilken mediekanal man ogillar/gillar reklam. Reklam ogillas i de flesta mediekanaler, men e-post är kanalen som ogillas mest att få reklam i, drygt åtta av tio svarande har kanalen i topp (83 %).

–  I GDPR-tider har många mejlkorgar sköljts över, något som troligen kan ha bidragit till reklamtröttheten i kanalen, säger Tero Marjamäki.

Sammanfattning:

  • 50 % är ganska eller mycket negativa till reklam. 17 % är ganska eller mycket positiva. 33 % neutrala.
  • De som är positiva till reklam har minskat, från 44 % år 2005 till 17 % år 2018.
  • Reklam ogillas i många kanaler, men allra mest i e-post (83 %), mobilappar (74 %) och i radio (73 %).

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till reklam. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18–79 år. Totalt har 1086 intervjuer genomförts under perioden 14–21 juni 2018. Deltagarfrekvensen är 50 %. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen. En Novus-undersökning är en garant för att undersökningen är relevant och rättvisande för hela gruppen som skall undersökas. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Affisch: Stockholm Kulturnatt och Nordic Spring International Peace and Culture Festival

You are warmly welcome to Stockholm Kulturnatt and Nordic Spring International Peace and Culture Festival as well as Beijing artist Li Li’s art exhibition!

Time: April 21, 18:00-24:00.

Address: Ynglingagatan 17, Stockholm.

Program:18:00-19:00  Grand opening concert with singing and dancing as well as instrument performance. such as Gittar, violin, Hulusi and erhu.

19:00–20:00   Chinese dinner with five dishes with Hangzhou flavor (100 kronor for cost)  Jazz and blues hour

20:00-21:00   concert again with singing, dancing, Taiji and instrument performance.

21:00- 22:00  Introduction of Beijing artist Li Li and her works. She couldn’t come this time because she has to visit another country. But she will come to Sweden later.

22:00- 24 :00 play a Chinese film   titled  Romance on Lushan Mountain, a romantic film from the 1980s in China.  Looking back how Chinese were like in the 1980s.

A man Geng Hua from Peking went to Lushan Mountain to have a meeting. He studied English and just met a young beautiful woman who just came back from America.  They fell in love with each other,  but……….

Hope you enjoy it!

The concert is open for all. Welcome!