Category Archives: Affisch

一半瑞典人不喜欢广告Varannan svensk negativ till reklam

Svensken allmänna inställning till reklam är fortsatt övervägande negativ. 50 procent är ganska eller mycket negativt inställda till reklam, vilket ligger i paritet med 2016 års rekordhöga nivåer. Mest negativ är svensken till reklam i e-post. Det visar en ny undersökning från Novus, på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har sedan 2005 frågat svenska folket om inställningen till reklam. Vid första mätningen var 26 procent negativt inställda till reklam. Sju år senare, 2012, hade andelen ökat till 51 procent, för att 2014 sjunka till 44 procent. Vid årets mätning är siffran dock uppe i tidigare års toppnivåer och varannan säger sig nu vara negativt inställd till reklam. Anmärkningsvärt är att de mycket negativa har ökat, från 12 procent 2014 till 19 procent 2018. Undergruppen som svarar att de är mest negativt inställda är universitetsutbildade (55 %).

De positivt inställda har minskat. 2005 svarade 44 procent att de var ganska eller mycket positiva till reklam. 2018 är siffran nere på 17 procent. De som är mest positiva till reklam är de i ålder 18-29 år, samt 65-79 år och de som endast har en grundskoleutbildning.

– Reklambruset är fortsatt högt i många kanaler, och som konsument översköljs vi av budskap dagligen. Även om vi ser det som positivt att ogillandet inte gått upp mer än senaste mätningen, utan minskat marginellt, är ogillandet på mycket höga nivåer och det är oroväckande att de som är mycket negativa blir fler. Som bransch måste vi ta till oss kritiken och göra än bättre reklam, och nå folk på ett sätt som inte stör, utan faktiskt bidrar med ett mervärde, säger Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer.

Respondenterna fick även ta ställning till i vilken mediekanal man ogillar/gillar reklam. Reklam ogillas i de flesta mediekanaler, men e-post är kanalen som ogillas mest att få reklam i, drygt åtta av tio svarande har kanalen i topp (83 %).

–  I GDPR-tider har många mejlkorgar sköljts över, något som troligen kan ha bidragit till reklamtröttheten i kanalen, säger Tero Marjamäki.

Sammanfattning:

  • 50 % är ganska eller mycket negativa till reklam. 17 % är ganska eller mycket positiva. 33 % neutrala.
  • De som är positiva till reklam har minskat, från 44 % år 2005 till 17 % år 2018.
  • Reklam ogillas i många kanaler, men allra mest i e-post (83 %), mobilappar (74 %) och i radio (73 %).

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till reklam. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18–79 år. Totalt har 1086 intervjuer genomförts under perioden 14–21 juni 2018. Deltagarfrekvensen är 50 %. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen. En Novus-undersökning är en garant för att undersökningen är relevant och rättvisande för hela gruppen som skall undersökas. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Affisch: Stockholm Kulturnatt och Nordic Spring International Peace and Culture Festival

You are warmly welcome to Stockholm Kulturnatt and Nordic Spring International Peace and Culture Festival as well as Beijing artist Li Li’s art exhibition!

Time: April 21, 18:00-24:00.

Address: Ynglingagatan 17, Stockholm.

Program:18:00-19:00  Grand opening concert with singing and dancing as well as instrument performance. such as Gittar, violin, Hulusi and erhu.

19:00–20:00   Chinese dinner with five dishes with Hangzhou flavor (100 kronor for cost)  Jazz and blues hour

20:00-21:00   concert again with singing, dancing, Taiji and instrument performance.

21:00- 22:00  Introduction of Beijing artist Li Li and her works. She couldn’t come this time because she has to visit another country. But she will come to Sweden later.

22:00- 24 :00 play a Chinese film   titled  Romance on Lushan Mountain, a romantic film from the 1980s in China.  Looking back how Chinese were like in the 1980s.

A man Geng Hua from Peking went to Lushan Mountain to have a meeting. He studied English and just met a young beautiful woman who just came back from America.  They fell in love with each other,  but……….

Hope you enjoy it!

The concert is open for all. Welcome!