Category Archives: Chinese circle

Seminarium om Kinas medier Hölls i Stockholm

Av Jan Peter Axelsson

STOCKHOLM, Oct. 3(Greenpost) — En Seminarium om Kinas medier : propaganda, kontrol och konkurrens hölls av SNS den 3 oktober i Stockholm.

Ett 50-tal personer med stort intresse för Kina samlade vid lunchtid i SNS, Studie­förbundet Näringsliv och Samhälle, lokaler i centrala Stockholm.

Professor David Strömberg och journalist och författare Ola Wong var inbjudna att tala över temat: Kinas medier: propa­ganda, kontroll och konkurrens. Davids bidrag finns också som SNS analys rapport nr: 51, se https://www.sns.se/.

Några av de frågeställningar David Strömberg tog upp:

  1. Hur har tidningar och sociala media utvecklats i Kina de senaste decennierna?
  2. Vilken grad av regimtrogenhet ser vi i kinesiska tidningar och varför ser vi avvikelser?
  3. Vilken roll har sociala medier i Kina och vilken betydelse har regimens censur?

Den metod David och hans forskargrupp använder är en automatiserad teknik att med hjälp av datorer gå igenom stora textmängder och mäta frekvens av väl valda nyckelord och ur detta bygga upp en förståelse. Textmaterialet har hämtats från:

  • Tidningsartiklar 1999-2010 från 117 tidningar lagrade digitalt WiseNews
  • Samtliga blogginlägg 2009-2013 på Weibu ca 13,2 miljarder.

Vad är då resultaten av de här studierna? 

Först och främst hade vi under åren 1990-2010 en stark utveckling av kinesiska media och antalet dagliga tidningar ökade från ca 200 till 1000 i hela landet.  Detta ska jämföras med att i västvärlden haft en nedgång i antalet tidningar.

Under den studerade perioden kunde man se en ökad nivå av kritiskt granskande journalistik. Ett skäl till detta är att kineser i allmänhet, precis som vi i väst, är intresserad av att läsa granskande artiklar. Ur den analys av tidningsartiklar som gjorts kunde man ganska klart se ett samband mellan kritiskt granskande innehåll och bättre ekonomi för aktuell tidning. Alla tidningar är knutna på något sätt till kommunistpartiet och värnar förstås om parti-lojalitet men man har också ett behov av att tidningarna ska läsas av många och att tid­nings­­utgivning ska generera vinst. Dessa delvis motstridiga mål och hur de hanteras är något som intres­serade Davids forskargrupp speciellt. Mer finns att läsa i SNS rapporten tidigare nämnd.

Vidare skapades det sociala mediat Weibu 2009 som har likheter med Twitter och fick på några få år ett par hundra miljoner kineser att skriva bloggar. De första åren var det möjligt att ha blogg-konton helt anonymt vilket bidrog till populariteten. För några år sedan började myndigheterna inskränka möjligheterna att vara anonym på internet, men detta är inte infört i speciellt stor omfattning, så uppfattar David det.

Faktum är att sociala media har haft (och verkar fortfarande ha) en viktig funktion för att kanalisera viktig konstruktiv kritik för samhällsfunktioner trots utbredd censur.  Ett skäl är att censuren sker på nationell nivå. På nationell politisk nivå är där ett intresse att få information om brister på regional och lokal nivå. Därför uppfattar man att sociala media kan fortsätta.

Tidningarna ägs och kontrolleras på regional och lokal nivå och där finns betydligt mindre intresse att sprida kritiska nyheter och därför är censuren här mycket starkare.

Ola Wong som bott och verkat i Kina under många år, men nu stationerad i Sverige, uppfattar att Davids beskrivning säkert väl speglar den tid som varit. Han har sett framväxten av allt bättre journalistik och många nya viktiga tidningar. Men där fanns också brister och flertal journalister avslöjades som korrupta och allmänhetens förtroende sjönk för tidningar under en period innan Xi Jiping kom till makten, enligt Ola.

På senare år har kinesiska medias möjligheter till kritisk journalistik begränsats väsentligt, enligt Ola Wong.  Detta uppfattar han gäller både inhemska journalister och utrikes­korres­pondenter. Ett mått på detta är ett index som Freedom House ställer samman för varje år över världens länder, se SNS rapport 51 tidigare nämnd. Pressfriheten i Kina bedöms nu vara tillbaka på samma nivåer som gällde 1990.

Seminariet avslutades med en längre frågestund och här ett axplock:

Det är inte planerat någon uppföljande studie av förändringarna i Kinas mediaklimat de senaste åren av David och hans forskargrupp.

Däremot jobbar de med att studera hur kritik av läkemedel i Kina kanaliseras i sociala medier och vilken betydelse det har för att förbättra situationen.  Kina brottas med problem med undermåliga läkemedel och här är ett stort intresse både för den enskilde personen och för myndigheter på olika nivåer att komma till rätta med detta.

Flera frågor kretsade kring Kinas omfattande projekt kring ”medborgarbetyg”. Detta kan liknas vid vårt system kring kreditvärdighet som våra banker använder, men är betydligt mer omfattande. Detta system är fortfarande i sin linda men tester görs redan idag i större skala i vissa regioner.

Hur ställer sig då kineser till att bli ”övervakade” på det här sättet? En norsk studie visar att på en arbetsplats är kineser minst lika avogt inställda till övervakning, om inte mer, än vi i väst. Samtidigt är det så att den allmänna uppfattningen är att det är lätt att bli lurad i olika sam­man­hang, inte minst i affärer. Det publika medborgarbetyget ger då möjlighet till större transparens och ökat förtroende människor emellan.

Vi ser i hanteringen av privat information en stor skillnad där vi i Europa nyligen infört GDPR med stark betoning på den personliga integriteten.

En frågeställning som vi bara nuddade vid är att i väst har vi en växande medvetenhet om medias fokus på det “exceptionella” som ofta är negativa nyheter medan förståelse för de “långsamma positiva skeenden” i världen inte rapporteras på samma sätt. En namnkunnig kritiker är den framlidne professorn Hans Rossling med sin bok Factfullness, se https://www.gapminder.org

Slutsatsningen är att det finns stor skillnader mellan kinesiska och sveriges medier, men i kina ny media spelade mycket större roll i samhälle och ibland det hjälper ordinarie människör så att deras röstar kan höras.

视频:桂从友大使出席一带一路高峰论坛和BRIX成立大会

北欧绿色邮报网报道(记者陈雪霏)– 中国驻瑞典大使桂从友9月28日出席第二届一带一路峰会和一带一路执行小组成立大会并发表重要讲话。请看视频实况:

桂从友大使讲话。 Ambassador Gui spoke at BRI summit.

Stephen Brawer spoke about BRI at the BRI summit and  BRIX establishment ceremony.

Kitty Smith spoke at BRIX and BRI summit in Stockholm.

Ali Kammandeh spoke at the BRIX establishment ceremony.

Liu Ying shared her experience in helping Swedish company to enter China successfully.

Host Hussein, Askary.

 

Ambassador Gui Congyou attended the BRI summit and BRIX establishment ceremony in Stockholm

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Oct. 5(Greenpost)– Chinese Ambassador Gui Congyou has said that the establishment of the Belt and Road Execultive Group has great significance.

He made the remark at the second Belt and Road Summit Forum in Stockholm on Sept. 28 when the Belt and Road Executive Group was announced to establish.

Ambassador Gui said the Swedish Boat Gothenburg opened a maritime silk road 260 years ago between China’s Guangzhou and Gothenburg in Sweden.  In 2007, a replica of the Gothenburg boat sailed to China again and Swedish King Carl XVI Gustaf also visited China then, beginning new cooperation between China and Sweden and calling for further sailing and cooperation along the belt and road route.

A week ago, belt and road initiative between Sweden and China made a milestone progress. That was the first China-Europe Freight Train started from Dalana in Sweden with full load of Swedish best timber to leave for East China’s Ganzhou city, Jiangxi province via Gothenburg and Hanberg Germany.  Sweden exported timber to China and when the train comes back, it can load Chinese agricultural products to Europe and Sweden.

Gui said President Xi Jinping put up forward the belt and road initiative, with the purpose to expand the further cooperation along the silk road countries on the current basis of infrastructure, finance and cultural fields.  For example, the cooperation between China and Khazakstan have set a good example for other countries.

He congratulate the establishment of belt and road Executive Group or BRIX and welcome others to participate in the initiative actively.

 

BRIX Chairman Ulf Sandmark explained the belt and road initiative and its significance in the world.  He held that BRI is not only good for developing countries to cooperate with China but also for developed countries to cooperate with China and with each other under the framework of BRI.

Stephen Brawer, vice Chairman of the Belt and Road Executive Group in Sweden, also pointed out the strategy of the BRI. He also reviewed the Forum on China-Africa cooperation FOCAC,which was held in Beijing in early September. During the summit, 53 African nations linked up with the BRI to fulfill the African Union’s Agenda 2063 for continent-wide modern infrastructure interconnectivity between all the capital African cities and the elimination of poverty.

Kitty Smyth, a UK strategy and PR senior adviser for Sino-European Public relations, said  the BRI, launched by President Xi Jinping in 2013, has a philosophical dimension of creating harmony. She then spoke about how it could foster a new type of international relations and forge partnerships of dialogue with no confrontation and of friendship rather than alliance.  Smyth advised Sweden to establish institutions capable of developing long term BRI cooperation with China.

Chairman of the CSBC   Ali Farmandeh said there is great potential for business partners in belt and road initiative.  He stressed that the BRI is much more than Chinese production of Swedish goods.  The New Silk Road is not something far away, as many in the northern corner of Europe think. Among the 70 nations that have joined the BRI, there are also neighbors in Europe, who are already building their parts of the world connectivity network, projects where Swedish buisinesses can take part immediately.

SinceusCEO Wu Ying shared her experience of helping Swedish startups successfully doing business in China.

Panalist of BRIX and Belt and Road summit forum spoke at the forum.

Lydia Liu, one of the Executive Group members who is also a Swedish Chinese said BRIX establishment will push forward Sweden to join the Belt and Road Initiative as soon as possible. China has welcomed Sweden many times to participate in belt and road framework and like to share its development opportunities especially Swedish small and medium sized enterprises to have a win  win cooperation with China.

Hussein Askary who has translated a book about BRI into Arabic language was the host of the forum.

Photo and text  Xuefei Chen Axelsson.

 

今日头条:瑞典华人社团发联合声明强烈抗议瑞典电视台SVT辱华言行要求立即停止类似对中国和中国人们恶意伤害的娱乐节目

北欧绿色邮报网报道(记者陈雪霏)– 瑞典华人社团再次集体发声,发表声明强烈抗议瑞典电视台SVT的辱华言行,要求立即停止类似对中国和中国人民的恶意伤害的娱乐节目,并向中国和中国人民诚恳地赔礼道歉,以使中瑞关系和两国人民友谊朝着健康持久的方向发展。

声明内容如下:

尊敬的瑞典电视台及罗恩达尔先生:

我们是一批出生,成长,生活,工作在瑞典的华人。我们的祖籍国是中国。在瑞典这个美丽文明的国度里,我们深切感受到它民主法制的健全,社会制度的优越,和瑞典人民的友善。尤其是瑞典人文观念的先进性,广为人知。而人文观念的集中体现就是重视人,尊重人,关心人,爱护人。我们对它有切身的体会。我们热爱这片土地。同时,我们对我们的祖籍国-中国也有着血浓于水的感情。因此中瑞两国和平共处,中瑞人民友好往来是我们全体瑞典华人的追求和愿望。

令人遗憾的是最近瑞典电视台娱乐频道节目主持人赫尔先生连续两次以所谓调侃搞笑的形式的对中国和中国人民进行了极为恶劣的蔑视和嘲讽,在全球造成了极其恶劣的影响。它不但对中国人民,也对全球华人造成了极大的心理伤害和人身侮辱。这是我们无论如何都不能接受的。更令人不解的是罗恩达尔先生在节目中拿中国领土和国旗说事,并借机恶意更改中国领土,调侃中国国旗。领土是国家行使主权的地域,政府隶属于国家,国旗是国家的象征。任何人都知道每个国家,每个人都有自己的尊严和底线,而这个底线是不能触碰的。

罗恩达尔先生将侮辱中国人民,更改中国领土,调侃中国国旗称之为瑞典式的幽默。人们不禁要问,他还有道德底线吗?任何人不得把你自己的观念强加在中国人民和瑞典人民头上。我们认为娱乐节目节目主持人罗恩达尔先生对中国和中国人民的蔑视和嘲讽毫无幽默可言,也极大地伤害了中瑞两国政府的关系和中瑞两国人民的友谊。我们强烈要求瑞典电视台SVT及罗恩达尔先生,立刻停止类似对中国和中国人民的恶意伤害的娱乐节目,并向中国和中国人民诚恳地赔礼道歉,以使中瑞关系和两国人民友谊朝着健康持久的方向发展。

参加签署联合声明的人士包括瑞典中国友好协会执行会长、国际时尚设计师夏雨女士,瑞典华人总会执行会长叶沛群,瑞典华人总会瑞典青田同乡会会长叶克雄,瑞典华人工商联合总会会长王俞力,瑞典斯德哥尔摩华助中心常务副主任季展有和瑞京华人协会会长柳少惠。

声明原文中文如下:

瑞典文,Swedish version.

瑞典天津人联合会抗议书要求瑞典电视台真诚道歉(Swedish Tianjin People Federation demands formal apology from SVT)

北欧绿色邮报网报道:瑞典天津人联合会2日发表抗议书,要求瑞典电视台真诚的向中国人民和瑞典华人做出正式道歉。

抗议书全文如下:

瑞典电视台SVT在《瑞典新闻》栏目中,9月21日播出辱华视频,极大伤害了瑞典华人和13亿中国人民的情感,进而,瑞典电视台节目负责人赫尔(Thomas Hall)和主持人罗恩达尔(Jesper Rönndahl)通过媒体分别在9月26日和9月28日对辱华视频事件进行了避重就轻、毫无诚意的“道歉”。并且,使用中国地图缺少台湾省及西藏部分地区的行为,严重侵犯了中国主权和领土完整。对此,瑞典天津人向瑞典电视台提出强烈抗议。

我们希望瑞典电视台对此次辱华事件和抹黑中国人形象特别是侵犯中国主权和领土完整,真诚的向中国人民和瑞典华人做出正式道歉。

瑞典天津人联合会

2018年10月2日

A letter of protest
Swedish TV station SVT in the "Swedish News" column, broadcasted a video of insults on September 21, which greatly hurt the feelings of Swedish Chinese and 1.3 billion Chinese people, and then, the head of Swedish TV program Thomas Hall and host Jesper Rönndahl passed the media on September 26th and September 28th to evade the humiliation and insincere apologies they did. Moreover, the use of a Chinese map lacks the Taiwan Province and parts of Tibet Autonomous Region, which seriously violates China’s sovereignty and territorial integrity. In this regard, the Tianjin people in Sweden made a strong protest to the Swedish TV station.

We hope that the Swedish TV station will formally apologize to the Chinese people and the Swedish Chinese for their insulting incidents and the smearing of the Chinese image, especially the violation of China's sovereignty and territorial integrity. 
Swedish Tianjin People Federation 2018/10/03

Acupuncture Science Association Sweden successfully held its member assembly and profeciency test

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM,  Acupuncture Science Association Sweden successfully held its member assembly and academic lectures as well as the WFAS International Profeciency Test for Acupuncture-Moxibustion Practitioners on Sept. 22, 2018.

The background of the lecture and the doctor’s test was the visit of Wang Shenhe, Vice President of the Chinese Academy of Chinese Medical Societies Academy and Director Zhang Zijun to Sweden.

They visited the Belt and Road Swedish Education Base under the World Federation of Acupuncture and Moxibustion in Stockholm, Sweden, WFAS.  Wang and Zhang visited the education base and made an important speech titled “How can China Academy of Chinese Medical Sciences lead Chinese medicine to go abroad.”

The head of the education base, the executive committee of the World Federation of Acupuncture and Moxibustion Associations, and the President of the Swedish Academy of Acupuncture and Academic Research, Yang Chungui, after listening to the speech of President Wang, said that they will further strengthen cooperation with the Chinese Academy of Traditional Chinese Medicine and report to President Wang on the joint development plan of the “Belt and Road” joint education base especially emphasized that Jiemei Lawyer and Bengt Wahrolén lawyer of Guohao Law Firm are helping us to fight for acupuncture legislation in Sweden.

President Wang and Director Zhang listened to Yang’s report and expressed appreciation. President Wang also stated that he would strongly support cooperation with Sweden and promote the realization of the goals according to the plan.

The next day, Counselor Dai from the Chinese Embassy in Sweden met with President Wang, Director Zhang, President Yang and Jiemei. Counselor Dai said that the embassy wish the smooth development of the education base in Sweden and promote the success of Chinese medicine acupuncture in Swedish legislation.

President Wang also indicated that he will actively cooperate with the work process. The Swedish Academy of Acupuncture and Moxibustion held the 2018 General Assembly and Academic Lecture on September 22, and the International Acupuncturist Examination was held at the same time.

The Society has invited Yang Jinhong, Executive Vice President of the Chinese Academy of Traditional Chinese Medicine and Acupuncture Hospital, and Dr. Li Jian, a general practitioner of Swedish Skarpnäck Vårdcentral, to explain the valuable experience of clinical application of acupuncture from two different perspectives: Chinese medicine and Western medicine.

At the same time, the Society also invited Dr. Wang Zefeng, the person in charge of the Chinese Medicine Museum, Dr. Guo Wanchun, the editor of the European Edition of the World Traditional Chinese Medicine magazine, and Yang Liran, the principal of the former Swiss-Chinese Chinese School, to attend the conference.

Yang Jinhong, deputy dean of the hospital, is an expert in acupuncture treatment of neurological diseases, and is also a standardization expert in acupuncture and moxibustion of Chinese medicine and a member of the editorial board of evidence-based acupuncture.

The lecture titled by Dean Yang is “Experience of Acupuncture Therapy for Intractable Diseases”, which explains in detail the experience of acupuncture treatment for refractory facial paralysis, postherpetic neuralgia, epilepsy and motor neuron disease. Dr. Zhang Chenrui acted as an interpreter. 

Dr. Li Jian is a well-known orthopedic expert in Guangzhou, China, and a Ph.D  from the Karolinska Institute of Sweden. He  used Chinese, English and Swedish  to talk about ” Local Analgesic Mechanism of Fascial Tissue Acupuncture  and “Lateral hip pain treatment with the combination of west medicine and traditional Chinese medicine”.  The wonderful lectures by Dean Yang and Dr. Li deeply attracted the audience. Everyone took pictures and took notes, for fear of missing any knowledge point.

The two keynote experts also patiently answered the questions of the audience. With just a few words, they could explain the key points and showed their rich knowledge and profound academic attainments of the experts and won applause.

Meanwhile,WFAS International Profeciency Test for Acupuncture-Moxibustion Practitioners in Sweden in 2018 was also held.

The International Acupuncturist Examination is currently the highest level of acupuncture professional examination in the world. This year, senior acupuncturists such as Reijo Pöyhöne and Wei Wei participated in the examination. Dr. Reijo Pöyhöne has been working in traditional Chinese medicine for acupuncture and moxibustion in Sweden for more than 20 years. He has written a number of Chinese medicine acupuncture teaching materials. Dr. Wei has 10 years of clinical experience in Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine and a master’s degree in Chinese medicine. He has been practicing medicine in Sweden for more than 10 years. These senior physicians take the exam and will greatly promote the development of acupuncture in Sweden.

 

It is the duty of our acupuncturists to improve acupuncture and moxibustion and better serve patients.

 

Ambassador Gui Congyou speaks at the Reception Celebrating the 69th Anniversary of the Founding of the People’s Republic of China

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Oct. 1 (Greenpost)– Chinese Ambassador Gui Congyou said that in the new historical era, we hope to develop friendly exchanges in all areas and expand win-win cooperation with Sweden on the basis of equality and mutual respect. We hope and believe that the Swedish side will work towards the same goal, answer the call of our two peoples, preserve the traditional friendship between our two peoples, and maintain the overall development of friendly relations between China and Sweden.

Gui said sixty-nine years ago, under the firm leadership of the Communist Party of China(CPC) and after 28 years of arduous struggle, the four hundred million Chinese people drove away the aggressors and gained national independence and liberation, realizing a historic leap of ending the semi-colonial and semi-feudal society and establishing a democratic country ruled by the people.

The past 69 years of development has brought tremendous changes to all of the undertakings of China, especially after the decision to implement reform and opening-up adopted by the 3rd Plenary Session of the 11th CPC National Congress in 1978, ushering in an age of modernization for China. As General-Secretary Xi Jinping said, reform and opening up holds the key to the destiny of today’s China, and it generates the momentum for development of today’s China. Reform and opening-up not only changed China profoundly, but also influenced the world profoundly.

Since the 18th CPC National Congress in 2012, the CPC Central Committee with Comrade Xi Jinping as the core rose to challenges and forged ahead, and made historic achievements in reform, opening-up, and socialist modernization. The 19th CPC National Congress that was held last October established the Xi Jinping thought on socialism with Chinese characteristics for a new era, and led China to embark on a journey to fully build a modern socialist country.

The CPC has always upheld people’s democracy, and major steps have been taken in developing democracy and the rule of law in all respects. We are committed to the organic unity of Party leadership, the running of the country by the people, and law-based governance, and building a democracy that is the broadest, most genuine, and most effective to safeguard the fundamental interests of the people. We continued to develop the system of people’s congresses and the system of socialist consultative democracy, to ensure the people’s broad, continuous, and intensive participation in political activities. We comprehensively advanced law-based governance with a principle that the Constitution and the law are above everything else and that everyone is equal before the law.

The CPC puts the people at the center, and efforts have been made to better protect all rights of the people. We lifted 760 million people out of poverty, built the world’s largest universal health care system and social security system, and provided every Chinese citizen with access to nine years of compulsory education. We formulated and implemented three editions of National Human Rights Action Plan. They covered all major areas of human rights protection, gave equal protection to the rights of all citizens, especially ethnic minorities, women, children, the elderly and disabled. We are committed to leaving no one behind.

The CPC leads the Chinese people in pursuing national development with the doors wide open, made important contributions to the world. Peace, cooperation and mutual-benefits are the basic values we are committed to. We promote trade and investment liberalization and facilitation, uphold the multilateral trade system and firmly oppose protectionism. To facilitate connectivity across the globe and unleash the development potential of all countries, we proposed to jointly build the Belt and Road Initiative (BRI). Five years on, trade in goods between China and countries along the route exceeded USD 5.5 trillion, and non-financial investment totaled USD 80 billion. The cooperation between China and other BRI countries gave birth to 82 economic and trade cooperation zones, creating 244,000 local jobs. This November, the first China International Import Expo will be held in Shanghai, which represents another China’s major initiative to open up its market. China will not close its door but will open it wider to the world.

The Chinese people will not forget that Sweden is the first western country to establish diplomatic ties with China. After reform and opening-up, Sweden was one of the first western countries to sign an inter-governmental agreement on economic, trade, scientific and technological cooperation with China. In recent years, we saw steady growth of practical cooperation between our two countries, with bilateral trade reaching USD 15 billion in 2017 and Sweden standing on the surplus side for the first time in 25 years.

In the new historical era, we hope to develop friendly exchanges in all areas and expand win-win cooperation with Sweden on the basis of equality and mutual respect. We hope and believe that the Swedish side will work towards the same goal, answer the call of our two peoples, preserve the traditional friendship between our two peoples, and maintain the overall development of friendly relations between China and Sweden.

Ann Linde, Minister for EU Affairs and Trade also spoke at the reception.  She said Swedish Prime Minister Lofvin led a historically largest delegation to China last year and appreciated that President Xi and Premier Li met them.

She believed that Sweden and China can talk anything in a constructive way.  She said China is Sweden’s largest trade partner in Asia and the 8th partner in the world.

A total of 600 people attended the grand celebration of the founding of the People’s Republic of China.

 

 

China-Europe Freight Train links Sweden — a good model of BRI

By Xuefei Chen Axelsson
STOCKHOLM, Sept. 21(Greenpost)– On Sept. 17,  a China-Europe Freight Train went from Bergkvist-Insjön Station in Dalana, Sweden  to Ganzhou, Jiangxi Province East China with a total of 900 tons of  timber.
The total travelling distance reaches 14 thousand kilometers and it will take 19 days to arrive in Ganzhou Port.

 Li Bingjun, Vice governor of Jiangxi Province and Mayor of Ganzhou City, Ingvar Törn, governor of Dalana Province in Sweden and Han Xiaodong, Counselor of Commerce at the Chinese Embassy attended the starting ceremony.

Li Bingjun said China-Europe Freight Train is the typical result of the world’s response to Belt and Road Initiative put up forward by Chinese President Xi Jinping, it has been dubbed as the Iron and Steel Caravan.  Ganzhou Port is the 8th of its kind opening to the outside world and the first experimental zone of Quarantine supervision. It has become an important destination of transportation of Belt and Road Initiative.  China has opened 18 railway lines and reached five central Asian countries and European economic zones. He hopes that the operation of the train symbolizes the opening of a new chapter in Sino-Swedish and Ganzhou and Sweden friendly cooperation.

Governor Törn said Sweden enjoys 73 percent of the forest coverage rate with forests industry export accounting for 11 percenet of the total export volume. The annual export turnover reaches 12.7 billion Euro. The export to Asia increased rapidly in recent years. He hopes the operation of the train can lead to further increase of Dalana’s export to China.

Counselor Han Xiaodong said Sino-Swedish economic and trade cooperation has a long history. Sweden, as the head of the European wood industry is the third largest wood export country in the world. Its annual export volume of wood can reach 13 million cubic meters.

Ganzhou is the largest wood furniture manufacturing base with an annual consumption of 15 million cubic meters of wood. There is great prospect for bilateral cooperation. He hopes the train will go to China regularly in order to push bilateral economic and trade cooperation into a new era and achieve new achievements.

 

The opening of the Sweden-China first freight train has broken the traditional railway to marine transportation model and successfully opened a new passage, substantially increased the transportation efficiency and shorten the transportation time.  This marks another important result in Sino-Swedish economic and trade cooperation and opened a new chapter in cooperation between  Ganzhou and Sweden.

Translated and edited from Chinese Embassy source.

Video视频: Shenzhen International Image Promotion and City Plus Exhibition

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Sept. 20(Greenpost)– During the Shenzhen International Image promotion event and “City+” exhibition held in Stockholm, Liu Ang, Deputy Director of the Office of the Shenzhen municipal government said Shenzhen and Stockholm have many opportunities for mutually beneficial collaboration in the fields of sustainable development, technology innovation, culture, healthcare and education.

He said that Shenzhen is the first and the most successful special economic zone in China, and it is the frontier and window for the world to learn about the achievements and development of the reform and opening in China. It has developed from “the small fishing village across Hong Kong” to a great city with equal economic entity compared to Hong Kong.

Shenzhen is the youngest first-tier cities in China, it was found 38 years ago, and the average age of population is only 33 years old.

Shenzhen is also a city of innovation in China and even worldwide. Many big technology and financial innovative companies gather in Shenzhen and Shenzhen provides a sustainable development environment for medium and small business.

Further more, Shenzhen is a low-carbon green city. It has the best city air in China, the cleanest public transportation system, more than 50 % of urban green coverage rate, and the precious mangrove forest coastline.

President Xi jingping once said: “The friendship between nations depends on people’s affinity”. It is the same for the friendship between cities.

Han Xiaodong,  Counselor of Commerce at the Chinese Embassy in Sweden said both Shenzhen and Stockholm are very innovative cities.  They have very extensive potential in deeper cooperation.

Frederik Cho, Vice Chairman of Sweden China Council said he has witnessed the development of Shenzhen and believed that Shenzhen is really a good place for young entrepreneurs or innovators.

Zhang Qiaozhen, President of Sweden-China Entrepreneur Association and Nordic Innovation Center said Sweden-China Entrepreneur Association and Nordic Innovation Center have become the bridges and platforms between Chinese and Nordic enterprise and governments in promoting the exchange of information and mutual development. So we share the common ground with ‘city+’ organization. Therefore we are deeply honored to be able to participate in this event.

“ Nordic Innovation Center is the incubating platforms for Nordic Innovation programs, and we are active in many international cities in China and the Nordic region. Our mission is to select and help Nordic enterprises that suit Chinese capital requirements and industry positioning to enter the Chinese market. We are willing to provide consultation and solutions for Nordic enterprises that are seeking Chinese capital and market to gain insights about Chinese industry policies, local financing, marketing and operations. Furthermore, we are willing to contribute to the promotion of Shenzhen International Image event.” said Zhang Qiaozhen.

Guo Hang Program Officer from Shenzhen International Cooperation and Exchange Foundation gave a demonstration of the City Plus platform.

About 100 people including famous fashion designer Galo participated in the event.

Earlier the delegation visited the Nordic Innovation Center.

Chinese 中文

今日头条:“深圳国际形象”瑞典专场推介会在斯德哥尔摩成功举办

Shenzhen likes to cooperate with Stockholm

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Sept. 20(Greenpost)– During the Shenzhen International Image promotion event and “City+” exhibition held in Stockholm, Liu Ang, Deputy Director of the Office of the Shenzhen municipal government said Shenzhen and Stockholm have many opportunities for mutually beneficial collaboration in the fields of sustainable development, technology innovation, culture, healthcare and education.

He said that Shenzhen is the first and the most successful special economic zone in China, and it is the frontier and window for the world to learn about the achievements and development of the reform and opening in China. It has developed from “the small fishing village across Hong Kong” to a great city with equal economic entity compared to Hong Kong.

Shenzhen is the youngest first-tier cities in China, it was found 38 years ago, and the average age of population is only 33 years old.

Shenzhen is also a city of innovation in China and even worldwide. Many big technology and financial innovative companies gather in Shenzhen and Shenzhen provides a sustainable development environment for medium and small business.

Further more, Shenzhen is a low-carbon green city. It has the best city air in China, the cleanest public transportation system, more than 50 % of urban green coverage rate, and the precious mangrove forest coastline.

President Xi jingping once said: “The friendship between nations depends on people’s affinity”. It is the same for the friendship between cities.

Han Xiaodong,  Counselor of Commerce at the Chinese Embassy in Sweden said both Shenzhen and Stockholm are very innovative cities.  They have very extensive potential in deeper cooperation.

Frederik Cho, Vice Chairman of Sweden China Council said he has witnessed the development of Shenzhen and believed that Shenzhen is really a good place for young entrepreneurs or innovators.

 

 

 

Zhang Qiaozhen, President of Sweden-China Entrepreneur Association and Nordic Innovation Center said Sweden-China Entrepreneur Association and Nordic Innovation Center have become the bridges and platforms between Chinese and Nordic enterprise and governments in promoting the exchange of information and mutual development. So we share the common ground with ‘city+’ organization. Therefore we are deeply honored to be able to participate in this event.

“ Nordic Innovation Center is the incubating platforms for Nordic Innovation programs, and we are active in many international cities in China and the Nordic region. Our mission is to select and help Nordic enterprises that suit Chinese capital requirements and industry positioning to enter the Chinese market. We are willing to provide consultation and solutions for Nordic enterprises that are seeking Chinese capital and market to gain insights about Chinese industry policies, local financing, marketing and operations. Furthermore, we are willing to contribute to the promotion of Shenzhen International Image event.” said Zhang Qiaozhen.

Guo Hang Program Officer from Shenzhen International Cooperation and Exchange Foundation gave a demonstration of the City Plus platform.

About 100 people including famous fashion designer Galo participated in the event.

Earlier the delegation visited the Nordic Innovation Center.

 

视频:中国进出口商品交易会和中国国际进口博览会推介会在斯德哥尔摩举行

北欧绿色邮报网报道(记者陈雪霏)– 在瑞中企业家协会和北欧创新中心协调组织下,中国进出口商品交易会和中国国际进口博览会推介会14日上午在斯德哥尔摩斯喜来登大饭店成功举办。

瑞中企业家协会会长、北欧创新中心负责人张巧珍首先致欢迎辞。她说,广交会从1957年成立,已经走过了 61个年头,可以说,广交会,是伴随着新中国成长的 国际贸易盛会,也是见证中国改革开放的 国际贸易盛会。

几十年来,广交会加强了中国与世界的贸易往来,已成为中国外贸 第一促进平台。瑞中企业家协会、北欧创新中心,作为北欧企业与企业之间,企业与政府之间的信息交流、互帮互助、共赢发展的友谊桥梁与北欧创新孵化平台,我们非常荣幸,能够参与举办这次广交会推介活动。我们致力于优选并帮助适应中国资本和产业定位的北欧企业走进中国,愿意为寻求中国资金和中国市场的北欧项目,提供 产业政策解读、落地融资、市场化运营等的解决方案。广交会 一定是一个能够让您的企业和产品走进中国及亚洲市场最好、最便捷的平台。

中国驻瑞典大使馆商务处韩晓东参赞在欢迎辞中说,中瑞之间的贸易已经从以往的贸易逆差转向贸易顺差。这说明中国人民的生活水平提高了,对瑞典的产品需求增大了。因此,他欢迎瑞典企业到中国去参加广交会和中国进口贸易博览会。对于那些还没有报上名的,也可以参加11月13日在斯德哥尔摩举行的中瑞之间的绿色发展大会,期间也会涉及中瑞之间的贸易合作。

瑞中贸易委员会秘书长索德斯特罗姆在致辞中对中国对外贸易中心代表团的到来表示欢迎,她说,尽管现代社会有很多媒体,但是,都不能取代面对面的交往。广交会和中国进口博览会都为瑞典企业提供了很好的贸易和采购机会。因此,她呼吁瑞典企业和采购商到中国去参加广交会和中国进口博览会。她说,华为,沃尔沃也都是他们的会员。

瑞典投资促进署亚太区负责人佛雷德里克. 乌登费尔德 (Fredrik Uddenfeldt)也在推介会上致辞。他说,中瑞贸易非常强劲。瑞典向中国的出口已经超过对美国的出口。瑞典在中国的企业也增加了100多家,达到600多家。中国成为制造业的最佳选择,有些产品质量甚至超过了欧洲国家。广交会是个很有名气的品牌,希望大家能够抓住机会参加。

瑞典国家孵化器主席和银雪平孵化中心的CEO莱纳.米兰德( Lena Miranda)说,现在是中瑞之间真正做生意的时候了,人们不愿意到中国去只是学习考察,中国人来瑞典也不想只是考察,而是想真正做生意。因此,广交会和中国进口博览会,就是真正做生意的平台和机会,希望大家能去参加。

最后,也是最重要的是中国对外贸易中心副主席叶继奖先生对中国进出口贸易交易会和中国国际进口博览会的推介发言。

叶继奖先生说,中国政府致力于推动开放型世界经济的发展,中国正在更多地融入世界。世界的发展也离不开中国。61年来,广交会已经成为中外经贸交流合作的重要桥梁和纽带。在新形势下,广交会将进一步提高国际化、专业化、市场化、信息化水平,更好地发挥对外开放平台作用,为推动中国开放型经济发展、促进开放型世界经济发展做出新的更大贡献。

他说,中国目前是全球第一大货物贸易出口国,越来越多的中国产品在质量、技术和服务等方面已达到全球先进水平。广交会一直是采购中国产品的最好平台,是中国展会历史最长,规模最大,到会采购商最多且国别范围最广、商品种类最全,成交效果最好的展会,迄今已成功举办了123届。

截至到2018年5月3日,第123届广交会采购商到会20万3346人,来自214个国家和地区。为5年来最高水平,其中来自瑞典的采购商有667人。近年来,广交会已由过去单项出口平台升级为进出口相结合,买全球、卖全球的双向国际贸易平台。

第124届广交会将于10月15日至11月4日分三期在广州-中国进出口商品交易会展馆举办,欢迎各位企业家报名参加。

叶先生说,首届中国进口博览会将于今年11月5-10日在上海举行,有中国商务部和上海市人民政府联合主办。目前,已有来自五大洲的130多个国家和地区的2800多家企业确认参加企业展。国家贸易投资综合展展区已有80个国家和3个国际组织确认参加,70多个国家已确定了展示内容,涵盖货物贸易、服务贸易、产业状况、投资旅游以及特色产品等。

进口博览会同期将举办虹桥国际贸易论坛,论坛开幕式同时也是首届中国国际进口博览会的开幕式。广交会和进口博览会将为瑞典的参展企业提供开拓中国市场、拓展国际发展的最佳舞台,为双边贸易进一步增长提供巨大舞台。

他诚挚欢迎瑞典企业家到中国去参加广交会和进口博览会。

在推介会开幕之前,瑞中企业家协会会长张巧珍,中国对外贸易中心副主席叶继奖,瑞中合作委员会秘书长索得斯特罗姆,瑞典国家孵化器主席米兰达,瑞典投资促进署亚太区负责人乌登费尔德和中国驻瑞典大使馆商务参赞韩晓东等嘉宾进行了亲切交谈。

嘉宾致辞后,出席会议的瑞中企业家们积极进行了交流。100多个企业家出席了今天的推介会。

图文/陈雪霏

English version.

China likes to attract more Swedish buyers and sellors to “Canton Fair” and Shanghai CIIE Fair

China and Finland Promote Cultural and Tourism to Improve Trade and Tourism Industry

 By Xuefei Chen Axelsson

 Zhai Yuhu, Vice Director of Hebei Tourism Development Commission said Hebei province has great advantages and rich cultural and tourism resources. The Great Wall is in Hebei  which embraces both the beach and the mountains as well as skiing site in Zhangjiakou where the 2022 Winter Olympics will be held.
He said the purpose of this visit was to implement the strategic decision between the two countries’ governments.
“In 2017, the governments of Finland and China made the decision to promote cultural exchange with an emphasis on Winter Olympic, energy and tourism,” said Hebei Tourism Development Committee representative Zhai Yu Hu.

The Tourism Development Committee of Hebei Province in association with the Chinese embassy in Helsinki and Visit Finland organised the tourism promotion conference.

The conference was held marking the year 2018 as the EU-China tourism year aimed at promoting the less-known tourist destinations in a proactive way.

Similar to  Finland, Hebei Province also enjoys great sightseeing and snow sport activities in winter. The province is an internationally renowned ice and snow sports and tourism resort in China. It has more than 80 skiing resorts, of which the largest one covers about 156 kilometres. In the 2017-2018 snow season the area received as many as 2.741 million visitors.

In an interview with Greenpost, Zhai Yuhu said that Finland has  long been known as an experienced country in ice and snow activities and sports, Hebei Tourism Development Committee likes to learn from Finland. Besides, the province also aims at knowing more about winter sports equipment from Finnish companies to elevate itself to the international level in terms of manufacturing them.

Zhai Yu Hu said that Hebei  has similar geographical features as Finland, having great forests and a large number of lakes. Embracing the capital city of Beijing and other neighbouring municipalities and facing the Bohai Sea with a 487km coastal line, Hebei Province enjoys great advantages in attracting tourists.

The province  has a variety of top tourism attractions, from the famous Great Wall, world-recognised geological parks and national reserves to the thousand-year historical complex of imperial gardens, ancient palaces and graveyards and temples, it is really worthwhile to visit,  said Zhai Yu Hu.

Apart from a tourism promotion framework, Hebei also has a trade facilitation policy that allows 144-hour visa-free transit for visitors from 53 countries and tax rebate on shopping departures for overseas tourists. A new international airport near Hebei province will open to operation next year to facilitate travel.

Guo Xiaoguang, Cultural Counsellor of the Chinese Embassy in Helsinki also spoke at the conference. He said China and Finland are really not far away from each other because there is only one country between the two countries, that is Russia.

Guo said that tourism is the best means to increase mutual understanding between the two countries. Therefore, the Chinese embassy to Finland also acts as a bridge between the agencies and companies of Finland and China in accelerating tourism cooperation.

To date, the Finnish national flag carrier Finnair has launched five direct flights from Helsinki to five different cities in China, thereby considerably increasing the number of Finnish tourists to China in recent years, while also adding a large number of Chinese visitors to Finland. Guo again and again introduced Hebei’s famous tourist destinations and warmly welcome Finnish tourists to visit Hebei.

The official tourism promotion board, Visit Finland representative Teemu Ahola, said currently Finnish officials are in China discussing further cooperation between China and Finland in snow sports in 2019 based on Xi jinping’s last year’s visit result.  In December this year,   Finland will go to Zhangjiakou to organise an opening event of the Winter Olympics 2022, which might become a good opportunity for promoting cooperation in sports and tourism between the two countries.

In an interview with Greenpost, Teemu Ahola said China is the fifth largest tourism market for Finnish tourism industry. They really like to tap the great potential of it and will organize promotion activities in China too.

During the promotion conference, the two sides also signed further agreements in deeper cooperation in the future.

About 100 people attended the event.

Xinjiang’s Kanas Scenic Spot-the most beautiful and spectacular scenery in the world

By Xuefei Chen Axelsson

Kanas Scenic Spot is the most beautiful and spectacular scenic spot in Altay, in Xinjiang Uygor Autonomous Region and even in the world. Under the jurisdiction of Altay Prefecture, Northeasten part of Xinjiang,  Kanas Scenic Spot is part of the nicknamed one thousand kilometer gallery.

It is an area of over 10 thousand square kilometers, receiving about 4.6 million tourists last year and is expected to receive 6 million by the end of this year.  So far they have received 3 million. They plan to open the area to tourists from all over China and even the world. In the past the area was closed due to the heavy snow.  Now tourism have been prioritized as a pillar industry.

Why is it so attractive and what is special with Kanas? Because it enjoys many only’s.

It is the only extension zone of Siberian taiga forests, the only distributed areas of Siberian animals and plants, the only Arctic water system nationwide in China, the only Mongolian Tuva habitation throughout the nation, the only scenic spot with European or Canadian style scenery(others dubbed it as Switzerland, but it is Kanas in Altay, Xinjiang ) in China and the only natural reserve that borders with another two countries across China.

Kanas lake in the rain on Aug. 28, 2018.  Photo by Xuefei Chen Axelsson.

To promote tourism industry and facilitate infrastructure, starting from this year, Xinjiang adds 10 flight courses including Urumqi-Kanas, Turpan-Kanas tourism charter and the new train and bus routes inside and outside Xinjiang are constantly increasing as well.

A group of 15 foreign journalists from 14 countries including Japan, Sweden, Belgium, Afghanistan, Kyrgyzstan, Bangladesh, Indonesia, India, Egypt, Pakistan, Malaysia, Turkey and Uzbekistan and together with 22 Chinese journalists visited  Kanas Lake and Kanas Pavillion.  The beautiful scenery stunned everybody when they visited it.

We were told to take the PLA overcoat and umbrella with us because it will be very cold on the top of the hill.  Most people did that except me.  I thought as long as it is green, it should be tolerable.

As we climbed up to the top, it began to rain. Feeling like climbing the Mountain Tai in Shandong Province,  East China, we also saw very beautiful white cloud covering the green trees and merging with the blue and green lake water.

All the trees here are very green and fresh. All the bush under the trees are also beautiful because they showed different colors.  Biodiversity is very obvious here.

When we climbed to over 500 stairs, I thought we had passed two thirds of the stairs. Every movement up, we found a new angle to see the lake. It is green water.  It looks like the lake in Calgary in Canada, I think, but it also looks like the gulf in Norway or the river in southern New Zealand and yet it is right here in Altay, China. It is just beautiful, clean and beautiful with the jade blue or creamy green. It feels like a treasure.

As we stepped up the steps, it rained even heavier. The white cloud didn’t disperse quickly. On the contrary, it emerged and extended to the lake. When the lake water almost covered by the white cloud, it looked so beautiful.

Tourists from Zhejiang province and Henan province or even Northeast China were walking in the rain. They all commended the place to be very beautiful and spectacular.

When we arrived finally to the top by walking 1100 stairs, we came into the pavillion to have a good panorama view of the Kanas River or lake.

The saying goes that one goes up to look at  the lake and goes down to look at various flowers.  One can described it as a sea of flowers with a great diversity.

The pavillion is called the fish-watching  platform.

Then one went down. It was just so beautiful. It was such a joy to have this trip because it is so clean.

Kanas Lake is  famous also for changing colour with seasons and weather change in spring, summer and autumn. The water color is actually steel grey in May, light green or bright green in June, milky white with slight blue and green in July, dark green in August, and emerald in September and October. From November to next April, it is the icing period, when the whole Kanas Lake becomes a silver white world, the color  still changes

due to sunny or cloudy days and to high or low clouds.

In the afternoon, the journalists took a sightseeing boat floating on the lake.  They experienced the beautiful water scenery and took a lot of photos.

Kanas lake with a history of about 200 thousand years is like a crescent,with the altitude of 1.374 meter, 24.5 kilometer long, 2.2 km wide maximum, 1.87 kM wide and the depth is 120 meters on average. and 197 meter deep maximum. Boasting an area of 45.78 km2, the lake has a storage capacity of 5.4 billion cubic meters , equivalent to 4 cubic meter for each of the 1.3 billion people in China.  It is also the deepest freshwater lake in China.

The fairy tales about water monster are spread here among the people, it is suspected that there are huge fish in this lake to welcome the people.

Kanas Lake, in the middle-mountain forest belt at the southern foot of Altay Mountains, is a loop moraine barrier lake through glacial scour in the quaternary ice age. Huge glacier covered Altay Mountains and then slid downward along the mountain terrain due to its gravity. During the process, the glacier bottom and the massif has strong friction and caused extrusion, transportation and digging, then the front end of the glacier melted gradually, the meltwater discharged downward, and tills accumulated in large quantities at the mouth of Kanas Lake, forming a loop moraine of about one kilometer wide and 50-70 meter high, which barred the valley, where meltwater from glacier and snow collected year after year to gradually form the beautiful Kanas Lake today.

Sleeping one night in Friendship Peak in Buerqin,  we headed for Yuehu Hotel to see the Kanas Lake.

Kanas Lake, deep in Altay mountains is within the scope of Kanas River basin, with the supplementary water mainly by melt water from the Friendship Peak and the Kuitun Peak, Altay Mountains and precipitation over the lake area. Kanas River with its rise in the Kanas Glacier at the Friendship Peak, the highest peak of Altay Mountains, 125 km long in total, flows from the northeast to the soutnwest and meets Hemu River at Jiadengyu to become Buerqin River, which finally goes into Irtysh River.

Kanas Lake is the core and cream of the state-level Kanas Nature Reserve, and a highlight of nature, where the natural ecological environment remains primitive with mountains embracing in manner of layer upon layer, dense forest, lush meadow, clear water, blue sky, green mountains, white clouds, snow-covered peaks, and grassy marshlands…all in an integral whole, and all too beautiful to be absorbed completely at once.

After seeing the Kanas lake, the journalists visited Zhalat Tourism Cooperative.  Zhalat Tourism Cooperative was established by Yerkebatu, a villager of Kanas Village in April 2015. It is the first one of its kind led and founded by village-level party organization, with the registered capital of 535 thousand yuan or about 80 thousand US dollars.

A beautiful Tuwa woman Ouchun welcomed the journalists to a wedding room first.  She explained that the wedding room is a pure wooden house without any spike. The house was built with tree trunk. And they put moss into the rift between wood blocks. Ouchun explained that this was the traditional way of building tree house and the moss will become shrinking in winter and blossom in summer. They also put liquid of pine trees into the wood.

Ouchun said all the quilts, mattress and furnature are made by themselves. In the family exhibition room, they hold a photo of the PLA doctors came to them to treat the patients and the people here participate national skiing meeting in 1958.

Ouchun said the most special thing for this cooperative is to make the skin skiing board. They will help to go up the hill easily  to prevent backward falling and go down faster.

The family has about 20 members and they have 12 rooms. The whole cooperative has 25 rooms with the construction area of 800 square meters and 8 artists to exhibit and sell more than 100 kinds of products and present shows of songs and dances.

In 2017, the Cooperative realized operating income of 500 thousand yuan .  It has attracted 50 thousand tourists accumulatively.

The ecological house style is Mongolian Tuwa  style, but also very similar to the Swedish style.

Ouchun said it is estimated that there are only 2000 Tuwa people whose ancester was Mongolians.  They have developed more and more tourism now. But they also rely on animal husbandry.

Finally,  all the journalists entered into a Mongolian style dome house and listened to the artists performance.

The cooperative is market oriented takes original – ecology culture as the priority, centers on original- ecology culture experience products, enhances its business through sales of cultural tourist products and highlights group tourists led by tour guide while attracting self-help tourists, to build the brand of original – ecology culture experience.

They have a primary school here with 100 pupils. When they go to middle school, they will go to the county to have boarding school.

The artists performance were wonderful and with welcoming wine ceremony people also observed how people made milk wine.

After this trip, people went back to the Yuehu Lake Hotel and had lunch.  The lunch was delicious because it had a good variety of food.

In the afternoon, the journalists went through the fairy bay of the Kanas River.

Then they stopped in the Moon Bay before they came to the lying dinasour bay.

By the end of the day, they arrived in Hemu Hotel with Swedish wooden house style.

The tree trunk here is far better than that in the cooperative. This is such a high level hotel which is very customer friendly. Outside in the yard, there are all kinds of plants and flowers. Canal streams flow naturally with fishes swimming in it.  It is such a beautiful place.

All these natural resources with huge investment from the government and the priority on tourism make the local herdmen benefit a lot in recent years.

The theme of this trip was to visit the tourist sites themed on Silk Road Economic Belt.  It’s obvious that the Chinese government has invested heavily in Xinjiang’s Altay prefecture and support the local policy of putting ecological construction on priority and realized the green development.

The local leaders clearly remembered President Xi Jinping’s idea of Green mountains and rivers are actually the gold and silver mountains.

By Xuefei Chen Axelsson.

 

 

One of China’s most wanted fugitives detained in Sweden

Stockholm, Aug. 3(Greenpost)– He has been on the run for seven years. Now, one of China’s most wanted fugitives is being held on serious embezzlement charges in south Stockholm.

“It all started when we received an extradition request from China,” said Lars Werkström, Chief Legal Officer at the Swedish Prosecution Authority.

Swedish police arrested the man on 25 June on suspicion of gross fraud and embezzlement.

“He has been accused of serious financial crimes and there are indications of corruption,” added Werkström.

The man allegedly committed the crimes in mid-2011, while at the helm of a Chinese state-owned grain-trading company.

Later that year he fled the country and Chinese police suggest that he transferred large sums of company funds to foreign accounts.

The police subsequently called for international cooperation to trace the man, who has been on the run ever since.

New identity

International media reports have described the 54-year-old as a strict rule-abiding bureaucrat hiding a dark secret.

According to the Swedish detention order, the man is thought to have embezzled the equivalent of over 100 million SEK from his workplace.

He fled China for the US with his ex-wife in 2011. There, the couple faced suspicions of visa fraud and money laundering.

However, only the ex-wife was arrested and convicted.

The man later adopted a new name and obtained St Kitts and Nevis citizenship through investment. Using a new passport, he travelled to Sweden, where he remarried and was granted residency rights.

Co-operation with Chinese authorities

He claims to have lived in Sweden since 2014, and has been registered at a number of different addresses in central Sweden since 2015.

Why has it taken so long to track down this internationally wanted fugitive?

“I do not know how this man has been staying here or the extent to which he has been wanted. I cannot comment on that,” said Lars Werkström.

The Swedish National Anti-Corruption Unit has now initiated an investigation to verify the accusations and determine whether there are grounds to extradite the man.

This is being done in co-operation with the Chinese authorities.

“I get the impression that there is considerable interest from the Chinese side. I believe the investigating prosecutor has had a great deal of contact with Chinese authorities,” said Lars Werkström.

Above is the translation of the SVT Nyheter. The following is the Swedish version.

SVT Nyheter avslöjar: En av Kinas mest efterlysta personer häktad i Sverige

Han har varit på flykt i sju år och är en av de mest efterlysta misstänkta ekobrottslingarna från Kina. Nu sitter han i häktet i Huddinge utanför Stockholm.
– Det började med att vi fick in en utlämningsframställan från Kina, säger Lars Werkström, rättschef på Åklagarmyndigheten.

Det var den 25 juni tidigare i år som svensk polis grep mannen. Han är häktad på sannolika skäl, den högre misstankegraden, misstänkt för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman.

– Han anklagas för allvarlig ekonomisk brottslighet och det finns indikationer på att det är korrupta inslag, säger Lars Werkström.

Brotten ska ha begåtts i mitten av 2011 i Kina. Där var han högste chef för ett statligt företag som ansvarar för handel med spannmål som till exempel ris.

Han flydde landet senare samma år och kinesisk polis säger sig då ha upptäckt att han fört över mycket stora summor pengar från företaget till konton utomlands. De efterlyste honom internationellt och har sedan dess jagat honom världen över.

Omskrivet fall

I internationell press är fallet väl omskrivet. I världspressen beskrivs den 54-årige mannen från Kina som en strikt byråkrat som höll hårt på sina regler, men med en stor hemlighet.

I den svenska häktningsframställan kan vi läsa att han ska ha förskingrat över motsvarande 100 miljoner svenska kronor från det statliga företaget där han jobbade.

Efter att ha flytt från Kina 2011 reste han till USA tillsammans med sin före detta fru. Men där avslöjades de och hon greps av amerikansk polis. De båda misstänks för att ha lurat till sig visum i landet och tvättat pengar. Hon dömdes senare för brotten, men han lyckades återigen undkomma lagen.

Ny identitet

Med ett nytt namn och pass från en paradisö, där man kan köpa sitt medborgarskap lyckades han ta sig till Sverige. Här gifte han sig på nytt och fick rätt att vistas i landet med sin nya identitet.

Han uppger själv att han har bott i Sverige sedan 2014 och har varit folkbokförd på flera olika adresser i Mellansverige sedan 2015.

Hur ser du på att en internationellt efterlyst person kan vara här så länge utan att fastna i någon form av nät?

– Jag vet inte hur han har vistats här och i vilken mån han har varit eftersökt. Jag kan inte kommentera det, säger Lars Werkström.

Väldigt intresserade

Nu pågår en intensiv utredning som bedrivs av Riksenheten mot korruption och leds av riksåklagaren, den ska visa om anklagelserna stämmer och om det går att lämna ut honom till Kina.

Allt sker i samarbete med kinesiska myndigheter.

– Jag får intrycket av att de är väldigt intresserade av detta. Jag tror att den utredande åklagaren har haft en hel del kontakter redan med kinesiska myndigheter, säger Lars Werkström.

mer:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-en-av-kinas-mest-efterlysta-personer-haktad-i-sverige

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kinamannens-advokat-han-har-inte-begatt-nagra-brott

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-kan-behova-avgora-fragan-om-utlamning-till-kina

Chinese Ambassador Gui Congyou visits Almo Leksand

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, July 28(Greenpost)– Chinese Ambassador to Sweden Gui Congyou has visited Almo Leksand Northwest of Stockholm to learn about Swedish countryside.

Goran Skarner, director of Almo Association gave a good introduction about the village saying that houses there have a history of 500 years and mostly well kept as they were.

However, this area is also very international  because a lot of Swedish in the area married with people from other countries. This has brought a lot of vitality to the area.

For example, they not only keep the old houses well, but also build new houses to attract pilots from all over the world.

He said so far there are fourty households in the area。 Each owns an airplane and can drive the airplane.  Russel is from Scotland and he came to this area three years ago.  He has a big house to hold the small airplanes and he himself is also a pilot.  He said he get to know the area through the internet.

Today there is also a tree cutting competition.  Forests workers compete with each other to see how fast and accurate to cut certain trees.

Skarner said the village is managed by different kinds of associations  to take care of various services such as roads and forests.

The activity was organized by PROFOCA, Professional Foreign Correspondents Association and attended by Xuefei Chen Axelsson, President of PROFOCA, Vice President Jorge Navarro and Secretary of PROFOCA RIc Wasserman as well as communication consultant Geetha Skarner.