Category Archives: Opinion

Kinesiska ambassadör Gui Congyou: Att främja den traditionella vänskapen för att fördjupa vår gemensamma nytta

STOCKHOLM, Dec. 14(Greenpost)– Gui Congyou, Kinesiska ambassadören  i Sverige har skrivit en artikel om relation mellan Kina och Sverige.  Han kom till Sverige den 18 i augusti, 2017.

Att främja den traditionella vänskapen för att fördjupa vår gemensamma nytta

 Jag är ärad för att bli den tjugonde kinesiska ambassadören i Sverige.

Fast Kina och Sverige är geografiskt långt ifrån varandra, är vår vänskap lång och väletablerad. Så tidigt som 1739 kom kinesiskt porslin, silke och te längs den maritima sidenvägen till Sverige, när Ostindiefararen Götheborgs seglade till Kina. Vi kommer alltid ihåg att Sverige inte deltog i västmakternas invasion och plundring när Kina var svagt sårbart. Vi kommer alltid ihåg att Sverige var det första västlandet som upprättade diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina. Det politiska modet och den strategiska visionen av dåtidens svenska ledare var beundransvärt. Vi kommer ihåg att Sverige stöttade Kinas rättsliga plats i FN. Och efter Kinas reform och öppnande, blev Sverige en gång till det första västlandet som undertecknade handels-och investeringsavtalet med Folkrepubliken Kina och därefter aktivt utförde ekonomiska och tekniska samarbeten, vilka bidrog mycket till Kinas ekonomiska och samhälleliga utveckling.

Nuförtiden har relationen mellan Kina och Sverige ständigt utvecklats. Juni 2017 besökte Sveriges statsminister Stefan Löfven Kina för World Economic Forum, där han träffades med Kinas president Xi Jingping och premiärminister Li Keqiang och nådde viktiga överenskommelser om att vidare fördjupa kännedom och pragmatiska samarbete med hänsyn till principer av respekt och jämlikhet. Sådana viktiga överenskommelser kommer att utforma framtidens kinesiska-svenska förhållande. Samtidigt finns frekvent bilaterala besökt på alla nivåer, i år har 6 svenska minister besökt Kina och 30 kinesiska delegationer över vice-ministers nivå kommit till Sverige.

Sakliga samarbeten mellan Kina och Sverige håller fart. I många år har Sverige varit Kinas främsta affärspartner i Norden och Kina Sveriges största i Asien. Från januari till augusti i år steg handelssiffran mellan Sverige och Kina med 19.3%, och uppgick till 12.17 miljarder US Dollar. Samtidigt ökade Sveriges export till Kina med 27.9% med en överskott av 690 miljoner US Dollar. Volvo och Geely har skapat tiotusentals jobb i och blivit ett gott exempel på samarbete mellan Kina och Sverige till och med Europa.

Kina och Sverige har skapat 31 par vänorter, mellan städerna stärkts utbyte och samarbete djupare. Enligt SCB:s statistik är antal hotellövernattningar av kinesiska turister i Sverige 203 000 i 2014, 258 000 i 2015, 323 000 i 2016 och 336 000 från januari till oktober i år. Kinesiska turister är nu den största kundgruppen av tax-free handel i Sverige. Juni 2017 undertecknades det första utbildningsavtal mellan två stater och nu finns det över 8000 kinesiska gäststudenter i Sverige. Det kinesiska kulturcentret i Stockholm spelar en viktig roll i att förmedla den kinesiska kulturen och traditionell konst.

Sedan jag anlände till Sverige den 18 augusti i år har jag haft omfattande kontakt med den svenska regeringen och samhället. Jag känner att den goda relationen mellan Kina och Sverige ännu kan förbättras, och står inför viktiga möjligheter.

Vi har liknande utvecklingslinjer och är ekonomiskt komplimenterande till varandra. Den 19:e nationella kongressen för det kinesiska kommunistiska partiet har framgångsrikt avslutats av nya utvecklingsambitioner fastställts. Under President Xi Jingpings stadiga ledarskap har Kina sjösatt 5 nya utvecklingskoncept som är innovation, balanserad tillväxt, en grön ekonomi, öppnande och inkluderande utveckling. Det kinesiska folkets önskemål för det goda livet kommer att förverkligas och arbetet för moderniseringen av Kina skall träda intill en god period.

De närmaste fem åren kommer Kina att importera mer än 8 biljoner dollar av varor, och investera mer än 750 miljarder dollar utomlands. Antal turister som reser utomlands kommer att vara fler än 500 miljoner. Under de kommande tio åren planerar Kina att investera nästan 600 miljarder dollar i den gröna ekonomin. The Belt and Road initiativet kommer att öppna upp en ny betydelsefull möjlighet för att utveckla samarbete mellan     Kina och Sverige.

Våra två länder har omfattande överenskommelser och mycket gemensamma intresse när det gäller internationella frågor. Vi är fast beslutna att upprätthålla det globala frihandelssystemet. Vi motsätter oss protektionismen och främjar en öppen världsekonomi. Vi aktivt deltar i multilaterala handlingarna för klimatfrågan och främja genomförande av Parisavtalet. Vi är starkt engagerade i världsfred, stabilitet och säkerhet, förespråkar dialog som verktyg för att lösa problem och vi är båda starkt mot alla former av terrorism.

Att främja en sund, stabil och hållbar utveckling av förbindelserna mellan Kina och Sverige handlar inte bara om de två länderna och dess folk, utan också att främja en allsidig utveckling av förbindelserna mellan Kina och EU samt världsfred, stabilitet och välstånd.

Relationen mellan Kina och Sverige står inför en ny historisk utgångspunkt. Som Kinas ambassadör till Sverige vill jag tillsammans med mina svenska vänner implementera våra ledares viktiga överenskommelser på grund av principer av ömsesidigt respekt och jämlikhet samt gemensam nytta. Vi skall fördjupa samförstånd och vidga samarbeten, främja kulturella utbyten och stärka överläggningar i globala och regionala frågor. Tillsammans skapar vi en bättre framtid för det kinesiska svenska samarbetet, och ett bättre liv för våra folk.

Redaktör Xuefei Chen Axelsson.

China Cultural Center in Stockholm holds the largest exhibition in its history

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Nov. 19(Greenpost)– China Cultural Center in Stockholm is holding the largest exhibitions since its establishment in September 2016.

Chinese Ambassador to Sweden Gui Congyou spoke at the opening of the three exhibitions. One is Born in the 60’s China Contemporary Art Exhibition & Invitational Exhibition for Swedish Artists. The third is Qian Yuqing’s Chinese calligraphy and Ding Yazhong’s  landscape ink Paintings.

“Art is a language that all the people can appreciate. Although China’s contemporary art has a short history, it has become an important art form in China and even in the world. China’s rapid development and great changes have become an inspiration and a source for artists.”  said Ambassador Gui.

“By learning from the western art, Chinese artists have explored deeply about Chinese traditional culture in recent years, by holding this exhibition, I am sure it will promote bilateral cultural exchanges through art works from both China and Sweden.” said Ambassador Gui.

Director of the China Cultural Center In Stockholm and Cultural Counselor of Chinese Embassy in Stockholm, Pu Zhengdong said he is proud to present these three kinds of exhibitions which he believed to have been historic and plays an important role in promoting bilateral understanding and exchange of cultures.  This has been the main purpose of the center and now it really meets the goal.

Anders Nyhlen, planner of the exhibition said he was very glad to attend this exhibition.

“I have held exhibitions relation to China for six times. Many Swedish artists like to know about China since China develops so fast. This time we have eight Swedish artists participating in the exhibition and I think we welcome the Chinese artists to come to Sweden. ” said Nyhlen.

Professor Zhang Fangbai who is also artist and one of the focal persons for the exhibition said he is very grateful to have a chance to exhibit Chinese contemporary art again in Sweden because this has been very conducive for the Chinese contemporary arts development. These kinds of exhibitions in Stockholm affect Chinese artists a lot and Chinese artists were inspired by Swedish artists.

Artist Han Zhongren said by looking at the Swedish artists works, he felt he could understand what those artists are seeking for and he felt that they are seeking for similar goals and shoulder similar responsibilities.  Han’s works are mainly about environmental protection theme.

Qian Yuqing used to be a policeman. But he loved Chinese calligraphy since childhood and calligraphy has always been his hobby. Now he treats the hobby as his main task and quitted the police job.  He loved calligraphy and if he couldn’t get both, he quitted the police job and keeps the calligraphy job.  He said Chinese and western artists actually can learn from each other.  These exhibitions are just the way for them to exchange ideas. He got inspiration from the Swedish artists and he hopes Swedish artists can get some inspiration from him.

Ding Yazhong has his own art gallery, Jia Ji Art Gallery, and has his own art school. He also loves art since childhood.  His specialty is to use special red ink color to paint the landscape. His works show  people a beautiful feeling of autumn symbolising good harvest and beautiful autumn.  China is indeed experiencing the good harvest in many aspects.

The exhibitions opening attracted many audiences.  It will last till 28th of November.

There is also a digital exhibition during the whole exhibitions.

Text/Photo  Xuefei Chen Axelsson

Chinese Special Series–Chinese Housing enough for the next generation

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Nov. 12(Greenpost)– To be honest, I came from a poor farmer’s family. But now those who live in the countryside enjoy big house, bigger space.

My brother and sister both have about 100 square meters apartment.
Recently a woman from Qingdao, Shandong province told me that they live in a 150 square meters apartment just for two persons.

Many civil servants have bigger office areas and enjoy two or three apartments.

Even those who came from the countryside and later lived in the city can enjoy very big apartment, not just one.

China has built so many buildings, so many cars and so many bikes.

A great change now is that people live much better.

Beijing attracts architeks from all over the world and it is a test site for all the vanguard builders. I saw an instrument type of building in Chaoyang district.

The famous CCTV building is even more protruding.  Skyscrapers are everywhere. And in many provinces, counties and cities, there are many buildings built.

Many people in local areas even have much more houses than those in bigger cities.  Chinese people enjoy far better material enjoyment now than ever. But their time of course is much tighter than before. They work harder than before.

Sino-US good relations conducive to the world peace and development

By Xuefei Chen Axelsson

It is well known that if two tigers fight each other, both will be hurt.  America and China are the first and the second economy in the world. If these two countries are friendly cooperating with each other, the world will be peaceful and prosperous.

Tomorrow American president Donald Trump will visit China, the first visit since Trump came to power and since Xi Jinping was reelected CPC General Secretary.

These are the most powerful politician in the current world.  It is expected that they will definitely talk about bilateral trade and economic cooperation. They will also talk about the North Korean issue.

It is hopeful that China and US can reach an agreement that they will jointly maintain the world peace and not fight with each other.  That will be conducive to the world peace and development.

 

TV: ISDP holds seminar on China’s 19th CPC Congress Ambassador Gui speaks

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Oct. 31(Greenpost)– Swedish Thinktank Institute for Security and Development Policy held a seminar on China’s 19th CPC National Congress on Monday.  Chinese Ambassador Gui Congyou made a keynote speech at the opening.

Ambassador Per Eklund made an introduction about Ambassador Gui who was born in 1965 and used to work in Moscow.

Ambassador Gui made the speech in Chinese and interpreted through an interpreter.

Mr. Gui answered questions.

Ambassador Gui explained about China’s stance of non interference and moving to the center of the world stage .

Kristina Sandklef speaks at the seminar.

Oskar Alman speaks at the seminar.

Li Junfeng, political counselor at the Chinese Embassy and Lora Saalman from SIPRI were also panelists at the seminar.

About 150 people attended the seminar and it was warmly welcomed.

 

US should suspend joint military exercises with South Korea

Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Aug. 13(Greenpost)– United States should stop joint military exercises with South Korea in order to ease the tension in the Korean Peninsula.

It is reported that the US said it will continue to go ahead with the joint military exercises with South Korea.

But this exercise was just the cause for North Korea to step up its test too. North Korean leader felt the strong pressure with the US and South Korean joint maneuver.

It treated as the US provocation or threat to North Korean’s security.

Some people suggest China offers defense for North Korea and then disarm North Korea. But the question is that China is China and North Korea is North Korea.

While China and North Korea is one of the big brothers to a little brother,  US is like the father of South Korea to offer security umbrella. India took Sikkum as a state and Bhuttan to offer its defense protection.

China’s idea was that countries, big or small were equal.  China didn’t and doesn’t want to interfere in other country’s affairs.

China is a country that doesn’t like to fight a war. But it always treats a war justified or not. If it is a just war, it has to join.

So solve the North Korean crisis, the US must stop joint exercise with South Korea.

Asian leaders should jointly voice their voice and take restraint in dealing regional affairs.

China’s High Speed Train, World No. 1

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Aug. 9(Greenpost)– China’s High Speed Train or Gaotie is really good.  The train number begins with capital letter G as Gaotie, High Speed Train.

High Speed Train in China means the speed is more than 300 kilometers per hour. If it is a little less than 300 kilometers, it is called Dongche or begins with capital letter D.  And if it is fast speed train which means they stop fewer stops, but the speed is still the traditional one, then it begins with K, meaning kuaiche or fast train.

But Gaotie is really another category. It is comparable to airplane.

During my visit to China this summer from June to July for more than a month, I travelled to Beijing, Tianjin, Shanghai, Suzhou, Jinzhou, Shenyang and Dalian. I took Gaotie all the time including Dongche.

They are all very comfortable, very fast, low noise, everyone has a seat and the seat is the same as in the airplane. The space is even broader.

The conductors provide good services and the sanitation is very good. It has air conditions and sometimes, it has a table too.  The comfort can be comparable to the Swedish train, but the speed is really fast.

From Beijing to Tianjin, just half an hour.  Shanghai to Suzhou just takes half an hour.  Shenyang to Dalian just takes two hours.

There are food and water supplies in the train.  You can either eat in the train kitchen or in your own seat.  Hot water is also provided.  With such a speed, people have no sense of stress, but quite relaxed.  The temperature is kept almost permanently 24-26 degrees.

Each time I even lived near the high speed train station. From there, there is often subway stations too. So it is very convenient to travel to any place in the city.

From Tianjin to Shanghai and from Suzhou to Beijing,  both take about five hours, less than half of the previous times.

Compared with airplane, people don’t need to travel far away to the airport.  It just uses public transport, one can arrive there easily.  Of course if you like to drive, you can have parking place there too.

All the high speed stations and waiting rooms are very good.  It is new, convenient and attractive.

I believe if China’s high speed train is built in other developed or developing countries, it will also greatly be conducive to their economic development and improvement of people’s living quality.

It is especially good for business people.  But for ordinary people now many began to take high speed train for their travel because it is still cheaper compared with airplane and it is more importantly comfortable.

India doesn’t support belt and road initiative, so what?

By Xuefei Chen Axelsson

India didn’t show up at the summit meeting in May what was held in Beijing. Some reports always mentioned this to show the differences between India and China.

China and India are neighbours and they need to have good relationships. But it doesn’t mean that they will agree with everything.

Belt and Road initiative is just an initiative and it is not an order in China. It is an initiative for all the countries who are interested in it to discuss how to cooperate and how to benefit from it.

Indeed China has a lot to offer such as high speed train technology and engineering teams. This high speed trains was criticised a lot at the beginning in China several years ago when it just began to operate. Some reports say it was only for the rich and far away from the city center and so on.

After several years operation, it proves to be a great success. It is so convenient to travel with Gaotie or G–lines. For example from June 20th to July 27th, I have traveled from Beijijng to Tianjin, from Tianjin to Shanghai and from Shanghai to Suzhou, from Suzhou to Beijing. From Bejing to Jinzhou, from Jinzhou to Shenyang, From Shenyang to Dalian and from Dalian to Jinzhou. I felt so happy to have chosen Gaotie or Chinese high speed train with 300 kilometer per hour speed.

The environment in the train is perfect and the short time of travelling between cities really make you happy. It is better than airplane and much better than car. It is very practical and comfortable.  Thus the High Speed Train now is almost full all the time, but it is still easy to buy the tickets.

If the world is connected with China’s High Speed train, I believe it will really benefit whichever country or province, or region to have it.  The condition is that it must be more than 200 kilometers distance.  If it is too short, then use the car or normal train.

China didn’t impose anybody or any country to take part in its initiative.  It is just a great proposal that quickly was recognized and highly praised by many countries.

In particular, Schiller Institute published a book to detailly describe their thoughts about the possible projects that can be constructed in the world at different points.

It is like the development in China. Those who didn’t have the chance to join in that stage, now they like to join China’s initiative and don’t want to miss this train this time.

Thus people should not always politicize the relations with economic development issue.

This time India rushed across the border to the Chinese side. It shows that India was extremely sensitive and wanted to show that they are strong enough to push Chinese back. But it seems there is such a big misunderstanding in the issue.  The question is Chinese soldiers were building road in their own border. But for courtesy, Chinese informed their other side.  It is like any Chinese neighbors who want to build their own house, but they also tell the neighbor that we are doing this, if it is too loud for you, excuse me.

Indian troops were stationed there because they wanted to protect Bhuttan, but Bhuttan didn’t really invite them to do so. They now also admit that that land is Chinese land, but not Bhuttan’s land, according to a report from Observer new media.

It quoted Chinese embassy people in India.  And Indian media now reported this news too.

I hope this issue can be solved immediately and Indian soldiers go back to your side.

China and India both belong to the ancient four great civilisation. Iraq has been demolished and Eqypt is facing a lot of challenges too.

Only China shows the best development since 1850. Now India is catching up. Chinese people respect India’s great culture and civilisation,  and Indian people also admire China’s development. Both enjoy the world’s largest population. I believe Indian population will grow faster than China’s because India didn’t implement any family planning policy.  India paid great attention to IT and other technology.

I think China and India should learn from Sweden and Norway, Sweden and Denmark, USA and Canada and Britain and France to negotiate their border and do not use the force to do it.

2017 China trip- landing in Beijing 1

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Aug. 7(Greenpost)– Seven or 7 seems to be my lucky number this year.  My husband, my daughter and I finished our China trip on 2017-07-27. And I like to have a review from today.  Please stay tuned.

London visit paves the way to China

I am a Chinese and I love China no doubt about it. But sometimes I was tired of China. That is why I can live in Sweden for 11 years now and still not too tired yet. Except the first three years, I almost went back to China every year or even twice a year for some years.

Last year, I told my daughter that we all should go to China this summer because it had been three years since they went to China last time.

She said she didn’t want to go simply because Chinese people are too warm to her. They always said she is beautiful, Pretty, Piaoliang.  Since the first time she went to China, she was like a little angel and people queued the long queue to see her.

She is a good mix of Chinese and Swedish. When I was in Harare, Zimbabwe, my German teacher married with a native Zimbabwan and their mixed child was claimed to be the best.  When I was a child, when thinking of having a mixed child, it was almost a curse. But as China opens up and we are more and more in favor of the western culture, my child is very well accepted in China.

However,  she has become a little picky about China. For example, in Beijing in winter it was actually very hot inside the room. Chinese people talked too loud compared with Swedish people and so on.  Although in my eyes it was obvious that we should go to China this summer, they had to discuss it many times. My daughter said she wanted to go to London first in stead of America or China.

I said ok, then you must go to China in the summer! I booked the tickets right after we came back from London.  To be honest, we didn’t visit too much of London. Except Crystal Palace and Queens Hotel, we didn’t go to London Tower or Big Ben. But that turned out to be good.

My daughter always mentioned her London trip and wanted to go again because she lived in Queens Hotel!

Visiting China will use the same strategy. Not visit famous tourist sites, but just stay in hotels or at home to relax. Take a walk in the park nearby and doing nothing normal.

Coming back from Shanghai, my brother in law asked whether we had been to the tallest building in Shanghai, I said please don’t ask us about the most popular place!

Eight hours flight didn’t seem to be too long because we not only ate two Chinese meals with just right amount for our stomach, but also watched films.

Jackie Chan played a professor and found a gold treasure in India.  With the shuttle of time and the beauty of actresses, especially the part when Jackie Chan was driving with the big lion, it killed all our sleepiness!

Air China is very comfortable and just after a couple of times of travelling, I decided to fix Air China as my flight because I don’t like to save some money but to travel through Amsterdam, Copenhagen or Helsinki to spend at least three or four extra hours. Once I and my daughter travelled via Amsterdam, we had to stay one night at the airport and the next day we had to travel to Heathrow Airport in order to go to Stockholm! Enough is enough.  I’d rather spend a little more money to fly direct than go round about.

Chinese girls are beautiful and nice and it is very good that they both speak English and Chinese.  As time goes by, I like to save my energy as much as possible.

Beijing Airport is the same as before.  It is large, broad and bright. It was due to the 2008 Olympics, Beijing Airport was improved. Immediately you can feel the water saving facilities in the toilet.  All the water tap used sensing devices.  Without sensing, no water comes out!

It was easy because I put a smaller suitcase inside the big suitcase just in order to use them when we went back to Stockholm.  There were so little things we could take from Sweden to China.  When coming back, we have a lot to take.

As we came out of the customs, my sister and brother in law showed up to receive us.  She just bought a BMW last summer after she came back from Indonesia where she worked for two years.  I suggested she buy Volvo, but she chose the landrover BMW in the end. She wanted to drive in the countryside or tourist sites in suburban Beijing.

I felt privileged to have them receive us.  If I were alone, I would like to take the fast train or subway to go home.

It was my brother in law who drove the car. He drove a car in Namibia when we were both working in Africa.  Later he turned out to become my brother in law.  The world was actually not big.  After going around the globe for  a whole round, I came to Sweden from New Zealand.

Arriving at home, I felt hungry. My brother in law cooked dumplings for us and we ate a lot together with dried Toffo salad.  Then we had a sleep which can be counted as 24 hours because we slept almost in a stretch to next day and next day. The room was hot and it felt like a free sauna! Sweat streams out easily out of forehead and neck.

Beijing, a warm Beijing warmly welcomed us!

A far more cleaner Beijing is waiting for us!

I feel very glad because I look forward to seeing many of my friends, classmates and most importantly my parents, my father, 84 and my mother 74! PLUS THEIR GRANDSON, 2.5 years old!

China is willing to work with all parties in the Arctic

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Aug. 7(Greenpost)–China is willing to facilitate maritime transport and work with all parties in the Arctic. Exchanges and coordination with relevant countries are encouraged in this area. Closer cooperation will be carried out to improve the market environment for international transportation and to facilitate maritime transportation. China is willing to enhance customs cooperation with countries along the Road, and to promote information exchange, mutual recognition of customs regulations,and mutual assistance in law enforcement, according to a vision issued by China’s NDRC on June 20, 2017.

Strengthening the connectivity of information infrastructure and networks. Information networks will be improved in countries along the Road by jointly building a system with broad coverage for information transmission, processing, management and application, a system for information standards and specifications, and a network security system, thus providing public platforms for information sharing.

Participating in Arctic affairs. China is willing to work with all parties in conducting scientific surveys of navigational routes, setting up land-based monitoring stations, carrying out research on climatic and environmental changes in the Arctic, as well as providing navigational forecasting services. China supports efforts by countries bordering the Arctic in improving marine transportation conditions, and encourages Chinese enterprises to take part in the commercial use of the Arctic route. China is willing to carry out surveys on potential resources in the Arctic region in collaboration with relevant countries, and to strengthen cooperation in clean energy with Arctic countries. Chinese enterprises are encouraged to join in sustainable exploration of Arctic resources in a responsible way. China will actively participate in the events organized by Arctic-related international organizations.

Source: Xinhuanet

Full text: Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative

STOCKHOLM, Aug. 7(Greenpost) –BEIJING, June 20 (Xinhua) — China on Tuesday released a document titled Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative, to synchronize development plans and promote joint actions among countries along the 21st Century Maritime Silk Road.

The following is the full text of the document.

Vision for Maritime Cooperation under the

Belt and Road Initiative

In 2013, President Xi Jinping raised the initiative of jointly building the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road (hereinafter referred to as the Belt and Road Initiative). In 2015, China issued The Vision and Actions on Jointly Building the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road, which suggests promoting policy coordination, connectivity of infrastructure and facilities, unimpeded trade, financial integration and people-to-people bonds, adhering to the principle of achieving shared growth through discussion and collaboration in propelling the Belt and Road construction. This proposal has garnered widespread attention and support from the international community.

With a view to synchronizing development plans and promoting joint actions amongst countries along the Maritime Silk Road, setting up the all-dimensional, multi-tiered and broad-scoped Blue Partnership, jointly protecting and sustainably utilizing marine resources to achieve harmony between man and the ocean for common development and enhancement of marine welfare, the National Development and Reform Commission (NDRC) and the State Oceanic Administration (SOA) hereby issue The Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative (hereinafter referred to as the Vision) to build a peaceful and prosperous 21st-Century Maritime Silk Road.

I.Background

The oceans comprise the largest ecosystem on earth, contributing valuable assets for human survival and a common arena for sustainable development. As globalization and regional economic integration progress, oceans have become a foundation and bridge for market and technological cooperation and for information sharing. Developing the blue economy has become an international consensus, ushering in a new era of increased focus and dependence upon maritime cooperation and development. As the saying goes, “Alone, we go faster; together, we go further.” Conforming with the prevailing trend of development, openness and cooperation, strengthening maritime cooperation contributes to closer links between world economies, deeper mutually beneficial cooperation, and broader space for development. Enhancing maritime cooperation also enables various countries to jointly tackle challenges and crises, thus promoting regional peace and stability.

China advocates the Silk Road Spirit – “peace and cooperation, openness and inclusiveness, mutual learning and mutual benefit”, and exerts efforts to implement the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development in the field of coasts and oceans. China is willing to work closely with countries along the Road, engage in all-dimensional and broad-scoped maritime cooperation and build open and inclusive cooperation platforms, and establish a constructive and pragmatic Blue Partnership to forge a “blue engine” for sustainable development.

II. Principles

Shelving differences and building consensus. We call for efforts to uphold the existing international ocean order, and to respect diversified concepts of ocean development in the countries along the Road. Concerns of all parties involved will be accommodated, differences bridged, common ground sought and consensus achieved.

Openness, cooperation and inclusive development. We advocate further opening up the market, improving the investment environment, eliminating trade barriers and facilitating trade and investment. Mutual political trust will be sought, inter-civilizational dialogue strengthened, and inclusive development and harmonious coexistence promoted.

Market-based operation and multi-stakeholder participation. We abide by market rules and international norms, giving play to the primary role of enterprises. We encourage the creation of stakeholder partnerships and promote the broad participation of governments, international organizations, civil society, and industrial and commercial sectors in ocean cooperation.

Joint development and benefits sharing. We respect the will of the countries along the Road, take into account the interests of all parties and give play to the comparative strengths of each. We will plan together, develop together and share the fruits of cooperation. Together, we will help developing countries eradicate poverty and foster a community of shared interests.

III.Framework

Leveraging the ocean as the basis for enhancing common welfare, with the theme of sharing a blue space and developing the blue economy, China encourages countries along the Road to align their strategies, further all-around and pragmatic cooperation, and to jointly build unobstructed, safe and efficient maritime transport channels. Together we will build platforms for maritime cooperation and develop the Blue Partnership, pursuing a path of harmony between man and the ocean, characterized by green development, ocean-based prosperity, maritime security, innovative growth and collaborative governance.

In line with the priorities of the 21st Century Maritime Silk Road, China will deepen ocean cooperation by fostering closer ties with countries along the Road, supported by the coastal economic belt in China. Ocean cooperation will focus on building the China-Indian Ocean-Africa- Mediterranean Sea Blue Economic Passage, by linking the China-Indochina Peninsula Economic Corridor, running westward from the South China Sea to the Indian Ocean, and connecting the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) and the Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor (BCIM-EC). Efforts will also be made to jointly build the blue economic passage of China-Oceania-South Pacific, travelling southward from the South China Sea into the Pacific Ocean. Another blue economic passage is also envisioned leading up to Europe via the Arctic Ocean.

IV. Cooperation Priorities

Based on priorities to build a mutually-beneficial Blue Partnership, efforts will be made to innovate our approaches for cooperation, set up new cooperative platforms, jointly develop action plans, and implement demonstrative and inspiring cooperative projects. Together, we will embark on a path of green development, ocean-based prosperity, maritime security,innovative growth and collaborative governance.

4.1 Green development

Ensuring the health of the ocean contributes to improving human well-being for present and future generations. China proposes that countries along the Road jointly undertake marine ecological conservation and provide high quality marine ecological services, thus safeguarding global marine ecological security.

Safeguarding marine ecosystem health and biodiversity. Pragmatic cooperation will be strengthened to protect and restore the marine ecosystems and to conserve rare and endangered species. Mechanisms for long-term cooperation will be promoted and cross-border marine ecological corridors built. Efforts will be undertaken to jointly monitor, evaluate, preserve and restore the health of mangroves, sea-grass beds, coral reefs, island ecosystems and coastal wetlands. International forums on coastal wetlands will also be held.

Promoting the protection of regional marine environment. Cooperation will be enhanced in addressing marine pollution, marine litter and ocean acidification, and in red tide monitoring and pollution emergency responses. Mechanisms will be set up for cooperation in relevant areas, collaborative assessments of the marine environment carried out, and status reports of the marine environment jointly issued. A China-ASEAN cooperation mechanism for marine environmental protection will be established, and cooperation implemented under the framework of the China-ASEAN Environment Cooperation Strategy and Action Plan. Countries along the Road are encouraged to jointly launch and implement the Plan of Green Silk Road Envoys.

Strengthening cooperation in addressing climate change. Demonstration projects for recycling and low carbon development in maritime sectors will be encouraged. China is willing to support small island states in adapting to climate change, and to provide technical assistance in response to marine disasters, sea level rise, coastal erosion and marine ecosystem deterioration. Support will also be provided to the countries along the Road in conducting island and coastal surveys and assessments.

Strengthening international blue carbon cooperation. China proposes the 21st Century Maritime Silk Road Blue Carbon Program to monitor coastal and ocean blue carbon ecosystems, develop technical standards and promote research on carbon sinks, launch the 21st Century Maritime Silk Road Blue Carbon Report, and to establish an international Blue Carbon forum and cooperation mechanism.

4.2 Ocean-based prosperity

Promoting development and eradicating poverty are the common aspirations of the people along the Road. Countries along the Road are encouraged to give full play to their comparative advantages in sustainably utilizing marine resources, enhancing interconnectivity and promoting the blue economy for a shared future.

Enhancing cooperation on marine resource utilization. China is willing to work with countries along the Road to jointly survey and develop inventories and banks for marine resources. China is prepared to provide technical assistance to countries along the Road in drafting plans for sustainably utilizing marine resources. Enterprises are encouraged to participate in marine resource utilization in a responsible way.Participation is also encouraged in the surveys and assessments of marine resources organized by the international organizations.

Upgrading marine industry cooperation. China will join in efforts by countries along the Road in establishing industrial parks for maritime sectors and economic and trade cooperation zones, and promote the participation of Chinese enterprises in such endeavors. Demonstration projects for developing the blue economy will be implemented, and developing countries along the Road will be supported in mariculture to improve livelihoods and alleviate poverty. China will also work with countries along the Road in developing marine tourism routes and high-quality tourism products, and in setting up mechanisms for tourism information sharing.

Promoting maritime connectivity. Efforts are needed to strengthen international maritime cooperation, improve shipping service networks among countries along the Road, and to jointly establish international and regional shipping centers. Countries along the Road are encouraged to enhance cooperation through pairing sister ports and forging port alliances. Chinese enterprises will be guided to participate in the construction and operation of ports. Projects for the planning and construction of submarine cables will be jointly advanced to improve connectivity in international communications.

Facilitating maritime transport. Exchanges and coordination with relevant countries are encouraged in this area. Closer cooperation will be carried out to improve the market environment for international transportation and to facilitate maritime transportation. China is willing to enhance customs cooperation with countries along the Road, and to promote information exchange, mutual recognition of customs regulations,and mutual assistance in law enforcement.

Strengthening the connectivity of information infrastructure and networks. Information networks will be improved in countries along the Road by jointly building a system with broad coverage for information transmission, processing, management and application, a system for information standards and specifications, and a network security system, thus providing public platforms for information sharing.

Participating in Arctic affairs. China is willing to work with all parties in conducting scientific surveys of navigational routes, setting up land-based monitoring stations, carrying out research on climatic and environmental changes in the Arctic, as well as providing navigational forecasting services. China supports efforts by countries bordering the Arctic in improving marine transportation conditions, and encourages Chinese enterprises to take part in the commercial use of the Arctic route. China is willing to carry out surveys on potential resources in the Arctic region in collaboration with relevant countries, and to strengthen cooperation in clean energy with Arctic countries. Chinese enterprises are encouraged to join in sustainable exploration of Arctic resources in a responsible way. China will actively participate in the events organized by Arctic-related international organizations.

4.3 Maritime security

Maritime security is a key assurance for developing the blue economy. Efforts will be made to promote the concept of common maritime security for mutual benefits. Cooperation in maritime public services, marine management, maritime search and rescue, marine disaster prevention and mitigation and maritime law enforcement will be strengthened in order to enhance capacities for minimizing risks and safeguarding maritime security. [ Strengthening cooperation in maritime public services. China proposes an initiative for jointly developing and sharing maritime public services along the Road, encouraging countries to jointly build ocean observation and monitoring networks, sharing the results of marine environmental surveys, and providing assistance to developing countries in this area. China is willing to strengthen cooperation in the application of the BeiDou Navigation Satellite System and remote sensing satellite system to provide satellite positioning and information services.

Cooperation on maritime navigation security. China will shoulder its due international obligations, participate in bilateral and multilateral maritime navigation security and crisis-control mechanisms, and work with all parties to combat non-traditional security issues such as crimes on the sea.

Conducting joint maritime search and rescue missions. Under the frameworks of international conventions, China will shoulder its due international obligations, and strengthen information exchange and collaboration in joint search and rescue missions with countries along the Road. Countries are encouraged to expand cooperation in exchange visits, information sharing, personnel training and joint drills in order to enhance capacities in dealing with emergencies at sea including major disasters and security threats to tourists.

Jointly enhancing capabilities to prevent and mitigate marine disasters. We propose jointly setting up marine disaster warning systems in the South China Sea, the Bengal Sea, the Red Sea and the Gulf of Aden, and suggest jointly developing marine disaster warning products for transportation, escort, disaster prevention and mitigation. The IOC South China Sea Tsunami Advisory Center(SCSTAC) will play an active role in providing services to neighboring countries. Efforts will be made to work with countries along the Road to build cooperative mechanisms, set up training centers, conduct joint research and applications in marine disaster prevention and catastrophe response, and to provide technical assistance for countries along the Road.

Strengthening cooperation in maritime law enforcement. Dialogue with countries along the Road will be intensified and differences managed. Maritime law enforcement will be boosted under bilateral and multilateral frameworks. Cooperative mechanisms for joint maritime law enforcement, fishery law enforcement, and anti-terrorism and anti-violence on the sea will be developed and improved. Liaison networks for maritime law enforcement will be established and emergency plans developed through collective efforts. Exchanges and cooperation among the maritime law enforcement agencies of countries along the Road will be promoted, and necessary assistance provided for training.

4.4 Innovative growth

Innovation is one of the main drivers for the sustainable development of ocean-based economies. Efforts will be undertaken to improve cooperation in the fields of marine scientific research, education and training, and cultural communications, in order to enhance understanding of the ocean, facilitate the application of scientific and technological innovations, and to garner public support for intensifying ocean cooperation.

Furthering cooperation in marine scientific research and technological development. Together with countries along the Road, China will launch a Marine Science and Technology Cooperation Partnership Initiative, jointly survey and research the key waters and passages along the Road, forecast anomalies and assess impacts by researching the interactions between monsoons and the ocean, and by conducting geoscience surveys of the continental margin of the Indian Ocean. Further efforts will be undertaken to intensify cooperation in the fields of marine survey, observation technologies, renewable energy, seawater desalination, marine bio-pharmacy, seafood technology, drones and unmanned vessels. Cooperation in mutual recognition of marine technological standards and technology transfer will also be boosted. Scientific research institutions are encouraged to develop partnerships with enterprises in establishing oversea bases for the demonstration and promotion of marine technology.

Building platforms for marine technology cooperation. Together with countries along the Road, China will build platforms for the sharing of marine research infrastructure, data and technic resources, and marine technological cooperation parks. Efforts will be undertaken to facilitate the development of the APEC Marine Sustainable Development Center, the East Asia Marine Cooperation Platform, the China-ASEAN Marine Cooperation Center, the China-ASEAN College of Marine Sciences, the China-PEMSEA Sustainable Coastal Management Cooperation Center, the China-Malaysia Joint Marine Research Center, the China-Indonesia Center for Ocean and Climate, the China-Thailand Joint Laboratory for Climate and Marine Ecosystem, the China-Pakistan Joint Marine Scientific Research Center, and the China-Israel Seawater Desalination Joint Research Center, so as to improve our capacity to achieve innovation in marine technology.

Jointly building smart ocean application platforms. Marine data and information sharing among different countries will be heightened and cooperative mechanisms and networks set up among marine databases. Countries are encouraged to work together on marine data re-analysis and application, to build the Center for Marine Meteorological and Oceanographic Climate Data, and jointly develop marine big data and cloud platform technologies so as to launch public information sharing platforms serving socio-economic development.

Conducting marine education and cultural exchange. The Marine Scholarship Program will enjoy continued funding from China, and more individuals from the countries along the Road will come to China for research and training. Efforts will be undertaken to implement marine knowledge and cultural exchange and integration programs. Coastal cities in China are encouraged to launch sister city partnerships with counterparts in the countries along the Road. Efforts will be undertaken to enhance exchange and cooperation with non-profit marine organizations and science education organizations. The Matsu folk culture will be promoted and the world Matsu marine culture center set up. Cooperation in marine cultural heritage protection and underwater archaeology and excavation will be promoted. The Ocean Culture Year and the Ocean Arts Festival will be held in countries along the Road to celebrate the Maritime Silk Road’s spirit of friendly cooperation throughout the ages.

Joint promotion of ocean related culture. Media cooperation will be enhanced via cross border interviews and other efforts, in order to develop a media “circle of friends”. We will collaborate on maritime art creation to present the local customs and lifestyles of countries along the Road, thus laying a solid foundation of public support.

4.5 Collaborative governance

The Blue Partnership is an effective way for promoting ocean cooperation. Efforts will be undertaken to promote policy coordination, deepen common understanding, enhance mutual political trust, build bilateral and multilateral cooperative mechanisms and to jointly participate in ocean governance, in order to provide the institutional framework for ocean cooperation.

Developing high-level dialogue mechanisms for marine affairs. China will work with countries along the Road to set up coordination and dialogue mechanisms at different levels and through multiple channels to formulate instruments for inter-governmental and inter-departmental cooperative, including action plans and roadmaps, and to promote major cooperative programs. Joint efforts will be undertaken towards developing high-level dialogue mechanisms among countries along the Road with the mission of implementing action plans and addressing major issues. The China-Small Island States Ocean-related Ministerial Round Table Meeting and the China-South Europe Marine Cooperation Forum will be held as planned.

Developing mechanisms for cooperation in blue economy. The Global Blue Economy Partnership Forum will be launched to promote new concepts and best practices of the blue economy, and to boost marine industrial integration and capacity cooperation. Efforts will also be undertaken to jointly develop international blue economy classification standards, and to release reports on blue economy development. Ocean-related public finance products will be explored to support the development of the blue economy.

Jointly conducting marine spatial planning and application. Cross-border marine spatial planning for blue growth will be promoted, common principles and technical standards implemented, and best practices and evaluation methods shared. China is willing to provide technical assistance in marine spatial planning for countries along the Road, and to jointly build an international forum on marine spatial planning.

Strengthening cooperation through multilateral mechanisms. The Chinese government supports the development of mechanisms for ocean cooperation and the formulation of policies and rules under the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), the East Asia Leaders’ Meetings, the China-Africa Cooperation Forum and the China-Pacific Island Countries Economic Development and Cooperation Forum. China will boost cooperation with multilateral cooperative organizations and support the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC/UNESCO), the Partnership in Environment Management of Seas of East Asia (PEMSEA), the Indian Ocean Rim Association, and the International Ocean Institute in jointly organizing and promoting major programs and projects.

Enhancing cooperation among think tanks. Dialogue and exchange among the think-tanks of the countries along the Road will be encouraged, joint research on the alignment of strategies and policies undertaken, and major initiatives launched, in order to provide intellectual support for the 21st Century Maritime Silk Road. China supports domestic think-tanks in developing strategic partnerships with counterparts along the Road and relevant international organizations in efforts to set up a 21st Century maritime Silk Road think-tank alliance.

Strengthening cooperation among non-governmental organizations. Ocean-related public services, academic workshops, cultural exchanges, technological cooperation and knowledge dissemination are encouraged among NGOs along the Road as a complement to intergovernmental efforts, in order to enhance global ocean governance.

V. China in Action

Since the implementation of the Belt and Road Initiative three years ago, the Chinese government has been actively seeking ocean cooperation with countries along the Road and has achieved steady progress.

High-level guidance and facilitation. With the leaders of relevant states bearing witness, China has signed intergovernmental agreements, MOUs and joint statements for ocean cooperation with countries such as Thailand, Malaysia, Cambodia, India, Pakistan, the Maldives and South Africa. We have made efforts in synching strategies and building extensive partnerships with countries along the Road.

Boosting the role of cooperation platforms. Under mechanisms such as APEC, the East Asian Leaders’ Meetings, and the China-ASEAN Cooperation Framework, we have launched consultations on maritime affairs and established dialogue and cooperation platforms including the Blue Economy Forum, the Seminar on Marine Environmental Protection, the Ocean Cooperation Forum, the China-ASEAN Marine Cooperation Center, and the East Asian Ocean Cooperation Platform. A series of Maritime Silk Road related activities, including the 21st Century Maritime Silk Road Expo, the Maritime Silk Road International Art Festival and the Global Matsu Maritime Culture Forum, have been held in succession, thereby promoting understanding, building consensus and enhancing ocean cooperation.

Increasing financial investment. The Chinese government has mobilized domestic resources and set up the China-ASEAN Maritime Cooperation Fund and the China-Indonesia Maritime Cooperation Fund. We have also implemented The Framework Plan for International Cooperation for the South China Sea and its Adjacent Oceans. Meanwhile, the Asian Infrastructure Investment Bank and the Silk Road Fund have provided capital support for major ocean cooperation programs.

China’s regions promoting opening-up. In the spirit of enhancing pragmatic cooperation with countries along the Road, the Chinese government has encouraged economic zones such as the Bohai Rim, the Yangtze River Delta, the west coast of the Taiwan Straits, the Pearl River Delta and coastal port cities, to leverage local advantages and further open up. The Chinese government has supported the Fujian Province in becoming a core area of the 21st Century Maritime Silk Road, and promoted the development of the Zhejiang Marine Economy Development Demonstration Zone, the Fujian Marine Economic Pilot Zone and the Zhoushan Archipelago New Area. Efforts have also been made to promote Hainan Province as an international tourism island, and to establish demonstration zones for marine economic development and demonstration cities for ocean-based innovative growth.

Projects being implemented. Progress has been achieved in implementing a series of programs and projects, including the Malaysia Malacca Seaside Industrial Park, the Pakistan Gwadar Port, the port+industrial park+city mode of integrated development of the Kyaukpyu port in Myanmar, the Colombo Port City and the Phase II Hambantota Port Project in Sri Lanka,the railway linking Ethiopia and Djibouti, the railway between Mombasa and Nairobi in Kenya, and the Piraeus port in Greece. China is collaborating with the Netherlands in developing offshore wind power generation and with Indonesia, Kazakhstan and Iran in implementing seawater desalination projects. The connectivity of submarine communication has been remarkably enhanced and the Asia-Pacific Gateway (APG) submarine optical fiber cable is officially up and running. The industrial parks in China’s Qinzhou and Malaysia’s Kuantan, the Sihanoukville Special Economic Zone in Cambodia and the Suez Economic and Trade Cooperative Zone in Egypt, are currently under construction, and have achieved remarkable progress.

Looking ahead, the Chinese government will work in good faith and with the utmost sincerity to promote ocean cooperation with countries along the Road. We look forward to creating opportunities, meeting challenges, and seeking common development. Let us cherish our ocean, work together to protect our blue home, and collectively draw up the blueprint for the 21st Century Maritime Silk Road.

Source : Xinhuanet

Editor  Xuefei Chen Axelsson

Seven years after Geely purchases Volvo Cars

By Xuefei Chen Axelsson

DSC_8754STOCKHOLM, March 16 (Greenpost) – Seven years have passed after Chinese private car group Geely purchased Volvo in 2010 with the witness of Chinese President(then vice president) Xi Jinping in March 28, 2010.  What has happened after that? Especially under the circumstances that there were a lot of questions and suspicion among the Swedish Media and small enterprises which supply spare parts for Volvo Cars. Greenpost chief editor Xuefei Chen Axelsson has a followup about this purchase case.

  The most successful international purchase case in the world

31031324732263Professor Fang Xiaohui from Business School of Stockholm University told Greenpost that  this is one of and probably the most successful international purchase case in the world looking at the achievements Volvo Cars has made and the experience of management.

“It shows the great Chinese wisdom embodied in Li Shufu, President of Geely Group’s management method. That is to let Swedish manage Volvo Cars and keep its DNA and continue to expand design and production,” said Professor Fang.

“The great achievement Li Shufu or Geely made is to keep the Volvo grow and many people are employed. This is a big success. Chinese enterprises can learn from this case and further utilize the world’s resources and talented people.” Fang continues to say.

Volvo Cars was established by Gustaf Larson and Assar Gabrilsson who used to work for SKF, a bearing company in Sweden and well-known in the world. Larson was an engineer and Gabrilsson was a sales manager.

These two people had great passion for cars and saw the great future and joined hands in September 1925 to persuade the board of directors of SKY to allow them to have an assembling workshop in Torslanda in west coast of Sweden. On April 14, 1927, Volvo Öv4 car model came to the market.

In 1935, Volvo became independent from SKF and produced both personal cars and vans and even trucks.

Volvo was the first company to invent and product safety belt. It is still inventing new types of children safety belt and seats even for babies.  Volvo’s ambition was zero death from Volvo cars.

Volvo has also been famous for the world’s safest cars and favorite cars in an European survey last year.

Li Shufu purchased the Volvo company with a price of 1.8 billion dollars actually from Ford corporation who bought Volvo from Swedish hands with a price of 6.45 billion dollars.

On August 2, 2010 when Ford finally transferred everything to Geely, Li Shufu promised that Geely is Geely and Volvo is Volvo. He will not take Volvo to China. But he will open two new factories to increase the production of new Volvo cars.

Professor Fang said Volvo’s success was based on the full utilization of the potential of the local human resources, international research and development resources, keeping the local workers and contribute greatly to local employment. This is of course welcomed by the Swedish side.  Of course it is also a guarantee of both quantity and quality of Volvo cars.

Last year SUV XC60 was sold very well globally and accounting for one third of the total sales. It was labelled as the favorite car by the Europeans.

Swedish media says Volvo flies up like a phoenix

The mainstream media DN used three pages in economic page to report Volvo’s development over the past 7 years.

 

First it says Volvo’s XC60 is participating the car exhibition in Geneva. And it gives a picture of the past years’ figure of Volvo personal cars.

 

From 2006 to 2009, Volvo cars experienced a financial crisis with a loss of 4.7 billion kronor.

In 2010, Ford sold Volvo to Geely and the turnover immediately increased to 2.3 billion kronor.

 

Then in 2012, there was a year that the result was stagnant.

But in 2015, the result was 6.6 billion and last year in 2016 it was 11 billion kronor.

 

In 2011, Stefan Jacoby was employed as CEO of Volvo Cars. He gave the first press conference that year. But due to various pressure, he was sick in 2012 and he was replaced by Swedish CEO Lars Samuelsson who will celebrate his 66 birthday this coming Sunday on March 19.

 

In 2013 and 2014, Daqing and Chengdu factories have been into operation respectively to produce XC 60 and XC90.

 

The total production surpassed half a million for the first time in 2015 and the profit reached 11 billion kronor in 2016, five times more than that in 2010.

 

Li Shufu was dubbed as Mr. Volvo Personal Car

 

Li Shufu has completely eliminated the worries of Swedish suppliers and workers by purchasing all the small suppliers too. Thus he was dubbed as Mr. Volvo Personal Car.

 

The future plan of Volvo  is to establish new factories in South Carolina in the United States. The production is expected to be 100 thousand per year.  And electric cars will be manufactured in 2019.

 

Meanwhile, an analysis in DN also warns Volvo cars that the background is that while Volvo sold 534332 cars globally, with an increase of 30 percent, Audi, BMW and Mercedes Benz increased by 55% and 65%. Audi has increased production to 1.8 million cars by 266%  in 2016 since  1999.

 

Volvo’s next target is 800 thousand per year production capacity.

 

No matter how people compare,  Li Shufu who was born in 1963 has done a great job and his purchase of Volvo cars has been recorded in the history in international purchasing cases. His name will be listed in history forever as the first Chinese who has done such a big case abroad and done so well in the world.

 

Sino-Swedish relations can never be separated with Volvo and both Chinese and Swedish are talking about it.

 

Of course when a country becomes strong, the large enterprises or companies will naturally come out to purchase other companies, takingWang Jianlin as an example.

 

But the long term question is how to keep the result and do even better to make it last for a century, but not like the US or Japanese companies, to devour the other company when it is strong, but after about ten years, it has to give up due to poor operation.

新闻分析:吉利并购沃尔沃轿车是否有7年之痒?

China’s poverty eradication among the greatest human rights achievements: expert

By Zhang Mengxu from People’s Daily

STOCKHOLM, March 6(Greenpost)– China’s poverty eradication is among the greatest human rights achievements, experts pointed out, dismissing voices smearing China’s human rights record at the 34th session of the UN Human Rights Council in Geneva, Switzerland.

Picture1

Villagers from Guang’an, Sichuan province hold a housewarming banquet after they were relocated to new houses before the Spring Festival this year. (Photo by People’s Daily)

Discriminatory words concerning China’s human rights record are heard in almost every human rights session of the UN. It is believed some organizations and individuals with ulterior motives always turn a blind eye to China’s human rights progress, but make a judgment via blinkers.

 

However, over the past years, China has made great achievements in human rights undertakings. For instance, food and clothing are no longer a problem for the 1.3 billion Chinese people. Over the past three decades, over 700 million people have been lifted out of poverty, accounting for more than 70 percent of the global poverty reduction. China is the first country to have realized the Millennium Development Goal of halving its poor population.

 

At present, 770 million Chinese are employed and nine-year compulsory education has achieved universal coverage. Rights of 230 million senior residents and 85 million handicapped people are well protected, and the basic life of over 60 million low-income residents in urban and rural areas is supported by the government.

 

Prior to the founding of PRC in 1949, China’s per capita life expectancy was only 35, and for now the number has been raised to 76. China is hailed by the UN as having the best record of improving life expectancy during the past three decades.

 

Tom Zwart, director of the Netherlands School of Human Rights Research, ranked China’s record of poverty relief among the greatest human rights achievements of all time.  He didn’t hesitate to show his anger towards false speeches belittling China’s progress.

 

“I sincerely congratulate on the remarkable success of the CPC and Chinese government in eradicating poverty,” added Zwart, also a human rights professor with Utrecht University.

 

China has been actively engaged in international human rights cooperation based on the spirit of equality, mutual trust, inclusiveness, and mutual benefit, so as to push forward with a just and objective international human rights system.

 

In 2016, China was elected to the UN Human Rights Council by 180 votes, becoming one of a few countries which have sat in the Council for four times.

 

China has joined 26 international human rights treaties, including the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and five other core human rights covenants. It also shoulders its international human rights responsibilities by accepting multiple human rights reviews.

 

In addition, China has held human rights dialogues and exchanges with almost 40 countries, launched technical cooperation on human rights with UN agencies, injecting great energy into global human rights governance.

 

Zamir Akram, chair-rapporteur of the Working Group on the Right to Development at the United Nations Human Rights Council, commented that China is the only social and economic entity that has ever achieved such a rapid development.

 

“Over 700 million Chinese people have been lifted out of poverty in such a short period,” he hailed, adding that the country also has offered big amount of aid to other developing countries.

两会·要闻:十二届全国人大五次会议在京开幕

北欧绿色邮报网报道:据新华社北京3月5日电 第十二届全国人民代表大会第五次会议5日上午在人民大会堂开幕。国务院总理李克强向大会作政府工作报告时指出,使命重在担当,实干铸就辉煌。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,同心同德,开拓进取,努力完成今年经济社会发展目标任务,为实现“两个一百年”宏伟目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。
今天的人民大会堂气氛庄严热烈。万人大礼堂内灯火辉煌,主席台帷幕中央国徽高悬,十面红旗分列两侧。近3000名全国人大代表肩负人民重托出席盛会,认真履行宪法和法律赋予的神圣职权。
大会主席团常务主席、执行主席张德江主持大会。大会主席团常务主席、执行主席李建国、王胜俊、陈昌智、严隽琪、王晨、沈跃跃、吉炳轩、张平、向巴平措、艾力更·依明巴海、万鄂湘、张宝文、陈竺在主席台执行主席席就座。
习近平、李克强、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽和大会主席团成员在主席台就座。
十二届全国人大五次会议应出席代表2924人。今天的会议,出席2862人,缺席62人,出席人数符合法定人数。
上午9时,张德江宣布:中华人民共和国第十二届全国人民代表大会第五次会议开幕。会场全体起立,高唱国歌。
根据会议议程,国务院总理李克强代表国务院向大会作政府工作报告。报告共分三部分:一、2016年工作回顾;二、2017年工作总体部署;三、2017年重点工作任务。
李克强说,过去一年,我国发展面临国内外诸多矛盾叠加、风险隐患交汇的严峻挑战。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民迎难而上,砥砺前行,推动经济社会持续健康发展。党的十八届六中全会正式明确习近平总书记的核心地位,体现了党和人民的根本利益,对保证党和国家兴旺发达、长治久安,具有十分重大而深远的意义。各地区、各部门不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,推动全面建成小康社会取得新的重要进展,全面深化改革迈出重大步伐,全面依法治国深入实施,全面从严治党纵深推进,全年经济社会发展主要目标任务圆满完成,“十三五”实现了良好开局。
李克强从继续创新和加强宏观调控,经济运行保持在合理区间;着力抓好“三去一降一补”,供给结构有所改善;大力深化改革开放,发展活力进一步增强;强化创新引领,新动能快速成长;促进区域城乡协调发展,新的增长极增长带加快形成;加强生态文明建设,绿色发展取得新进展;注重保障和改善民生,人民群众获得感增强;推进政府建设和治理创新,社会保持和谐稳定等方面回顾了过去一年的工作。
李克强指出,我们也清醒看到,经济社会发展中还存在不少困难和问题。我们一定要直面挑战,敢于担当,全力以赴做好政府工作,不辱历史使命,不负人民重托。
李克强说,2017年发展的主要预期目标是:国内生产总值增长6.5%左右,在实际工作中争取更好结果;居民消费价格涨幅3%左右;城镇新增就业1100万人以上,城镇登记失业率4.5%以内;进出口回稳向好,国际收支基本平衡;居民收入和经济增长基本同步;单位国内生产总值能耗下降3.4%以上,主要污染物排放量继续下降。
李克强报告了做好2017年政府工作要把握好的五点:一是贯彻稳中求进工作总基调,保持战略定力;二是坚持以推进供给侧结构性改革为主线;三是适度扩大总需求并提高有效性;四是依靠创新推动新旧动能转换和结构优化升级;五是着力解决人民群众普遍关心的突出问题。
李克强说,2017年要重点做好九个方面工作:一是用改革的办法深入推进“三去一降一补”;二是深化重要领域和关键环节改革;三是进一步释放国内需求潜力;四是以创新引领实体经济转型升级;五是促进农业稳定发展和农民持续增收;六是积极主动扩大对外开放;七是加大生态环境保护治理力度;八是推进以保障和改善民生为重点的社会建设;九是全面加强政府自身建设。
李克强还就民族、宗教和侨务工作,国防和军队建设,香港、澳门发展和两岸关系,以及我国外交政策作了阐述。
根据会议议程,大会审查2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划草案的报告及2017年计划草案、2016年中央和地方预算执行情况与2017年中央和地方预算草案的报告及2017年全国预算草案。
在主席台就座的还有:马凯、王沪宁、刘延东、刘奇葆、许其亮、孙春兰、孙政才、李源潮、汪洋、张春贤、范长龙、孟建柱、赵乐际、胡春华、栗战书、郭金龙、韩正、杜青林、赵洪祝、杨晶、常万全、杨洁篪、郭声琨、王勇、周强、曹建明、韩启德、帕巴拉·格列朗杰、董建华、万钢、林文漪、罗富和、何厚铧、张庆黎、李海峰、陈元、卢展工、周小川、王家瑞、王正伟、马飚、齐续春、陈晓光、马培华、刘晓峰、王钦敏,以及中央军委委员房峰辉、张阳、赵克石、张又侠、吴胜利、马晓天、魏凤和等。
香港特别行政区行政长官梁振英、澳门特别行政区行政长官崔世安列席会议并在主席台就座。
出席全国政协十二届五次会议的政协委员列席大会。
中央和国家机关有关部门、解放军及武警部队、各人民团体有关负责人列席或旁听了大会。
各国驻华使节旁听了大会。(完)

 

Green Post congratulates the opening of the CPPCC

Xuefei Chen Axelsson

London, Mar.3(Greenpost)–Green Post likes to congratulates the opening of the annual Chinese CPPCC session.

This is an important event in Chinese people’s life with committee members will give suggestions and proposals to the government in implementation of government work plans.

The well known Nation People’s Congress will be held on March 5.

Green Post likes to congratulates NPC session too.