Tag Archives: Greenpost

CSR in China: 2019 Top 10 Responsible Investment Trends in China

STOCKHOLM, Feb. 15 (Greenpost) — Trend 1: ESG Reporting Guidelines are Expected to be Released

Trend 2: More ESG-themed Mutual Fund Products to the Market

Trend 3: Insurance Funds would Take Lead among Long-term Asset Owners

Trend 4: PE and VC Start to Look into ESG Integration

Trend 5: Green Bond Market to be Further Regulated

Trend 6: Banks to Endorse the Principles for Responsible Banking

Trend 7: More Local Green Finance Policies to be Released

Trend 8: Greening Belt and Road Investments

Trend 9: Litigation Risks Arising from Environmental Public Interests to increase

Trend 10: FinTech to be Applied in Exploring Innovation of Green and Inclusive Finance.

Ambassadör Gui Congyou accepterade en skriftlig intervju med svenska kinesiska medier

Av Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, 3 Januari (Greenpost) — Kinas ambassadör Gui Congyou accepterade en skriftlig intervju med svenska kinesiska medier den 29 december, 2018 på kinesiska.  Här är en översättning av intervjun.

Fråga: Kära ambassadör Gui Congyou, hur utvärderar du utvecklingen av förbindelserna mellan Kina och Sverige under det senaste året?

Svar: 2018 var ett mycket viktigt år för både Kina och Sverige. År 2018 var det första året för Kina att fullt ut genomföra den 19: e partikongressens anda och 40-årsdagen av Kinas reform och öppnande. Sverige höll allmänt val i september detta år. Under det gångna året har förbin­del­serna mellan Kina och Sverige upprätthållit en stabil utveckling totalt sett, och nya presta­ti­oner har gjorts genom samarbete inom olika områden. För det första upprätthöll de två sidor­na utbyten och utbyten på alla nivåer och inom olika områden. De två ländernas diplo­matiska avdelningar upprätthöll regelbunden kommunikation. Svensk infrastrukturminister Tomas Ene­roth ledde en delegation att delta i den första ”China International Import Expo” som hölls i Shanghai i början av november. På regional och kommunal nivå har ett flertal besök och utbyten ägt rum inom ekonomi, handel, vetenskap och utbildning. Detta i god pragmatisk anda som gagnat vidare samarbete mellan våra länder.

För det andra fortsatte det ekonomiska och handelssamarbetet att växa snabbt. Från januari till oktober ökade den kinesisk-svenska bilaterala volymen med 17% till 12,4 miljarder US-dol­lar. Den årliga volymen och Sveriges handelsöverskott med Kina förväntas nå nya höjder. Kina-Sverige “One Belt, One Road”-samarbetet har gjort positiva framsteg. China Eastern Airlines har öppnat ett direktflyg från Shanghai till Stockholm. Det svenska länet Dalarna har öppnat sina dörrar till staden Ganzhou i Jiangxi-provinsen i östra Kina. Under mötet i Shang­hai ”China International Import Expo” tecknade svenska företag kontrakt för 500 miljoner US-dollar med kinesiska företag.

För det tredje har utbyten och samarbete inom vetenskap och teknik, kultur och utbildning fortsatt i bra fart. Professor Chen Zhu, en berömd kinesisk vetenskapsman, vann det svenska Sjöberg-priset. Kinas förening för vetenskap och teknik och Kungliga Tekniska Högskolan undertecknade ett samarbetsavtal. Den första kinesiska kulturfestivalen hölls framgångsrikt i välkända Kungsträdgården i Stockholm. Flera välkända kinesiska artist-trupper uppträdde under året i: Stockholm, Göteborg och Falköping, och blev mycket väl mottagna av lokal­befolkningen.

För det fjärde har Kina och Sverige genomfört nära kommunikation och samordning på den multilaterala arenan. Mot bakgrund av den internationella situationen, full av osäkerhet, stöder Kina och Sverige stark multilateralism, förespråkar frihandel och motsätter sig uni­lateralism och protektionism. De två länderna har genomfört en effektiv samordning inom ramen för den multilaterala ramen, såsom FN: s säkerhetsråd, och genomförde sund kom­munikation om heta frågor t.ex. i DPRK: s kärnvapen och Jemen och gemensamt engagerade för att upprätthålla världsfred, stabilitet och utveckling.

Samtidigt såg vi också att förhållandena mellan Kina och Sverige har störts av några negativa faktorer under året. Den svenska polisens behandlingen av tre kinesiska turister hotade deras grund­läggande mänskliga rättigheter, såsom personlig säkerhet och värdighet. SVT produ­cerade ett inslag om dessa kinesiska turister i ett satirprogram som vi uppfattade som grovt förolämpade och orsakade stark indignation och högljudda protester från alla kineser och det stora antalet utländska kineser. Detta skadade den goda bilden av Sverige i Kina. Vi fortsätter att uppmana den svenska sidan att öppet och uppriktigt be om ursäkt för den negativa hän­delsen. Några politiker och media i Sverige har anklagat Kina, men de förstår inte Kina och vad vi anser vara Kinas inre ange­lägenheter. Dessa negativa faktorer har utan tvekan skapat onödiga hin­der för utveckling av vänskapligt samarbete mellan Kina och Sverige. Vi är starkt emot detta.

I allmänhet anser jag att det vänliga samarbetet är det viktigaste för de kinesisk-svenska förbindelserna. Att främja den positiva utvecklingen av de bilaterala förbindelserna är de båda folkens gemensamma ambitioner. Fördjupningen av de kinesisk-svensk förbindelserna har djup potential och breda utsikter. Kina har alltid varit engagerat i att främja den fortsatta utvecklingen av samarbete Kina-Sverige. Vi hoppas att den svenska sidan kommer att gå hand i hand med den kinesiska. Vi försöker bygga konsensus och skapa vinn-vinn-samarbeten som ger gynnsamma förutsättningar för en sund och stabil utveckling av förbindelserna mellan Kina och Sverige. Detta i en anda av ömsesidig respekt och likabehandling, men förstås med reservation för de skillnader här är i synsätt.

Fråga: Svenska medierna har en ny förståelse för dig. De tycker att du verkligen gillar att möta svenska medier. Du pekar ofta på sina misstag. Vad är din kommentar till den här kommentaren?

Svar: Medierna är en viktig bro mellan de två folken och spelar en viktig roll för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan de två sidorna. Jag har noterat att med den snabba utvecklingen i Kina och den fortsatta expansionen av samarbetet mellan Kina och Sverige, ger de svenska medierna allt mer uppmärksamhet åt Kina. Det finns många objektiva och positiva rapporter om utvecklingen av Kinas reformer och att landet öppnats under de senaste 40 åren. Ömse­sidigt samarbete i ekonomisk och handelsinvestering, vetenskaplig och teknisk innovation, energibesparing och miljöskydd. Sådana rapporter kommer att hjälpa det svenska folket att fullständigt och bättre förstå Kina och underlätta en jämn utveckling av de bilaterala för­bin­delserna.

Samtidigt finns det fortfarande några medier och journalister i Sverige som tittar på Kina med färgade glasögon. De är fulla av fördomar, stereotyper, okunnighet och arrogans mot Kina och klandrar Kina för ‘kallt krig’ mentalitet. Detta Kina som de skriver om är långt borta från det riktiga samtida Kina. Vissa medier tillåter bara att de snedvrider Kina, men de kan inte låta andra prata om Kinas prestationer och Kinas ställning. Det här är en allvarlig kränkning av journalistiken moraliska principer. Det är en typisk media-tyranni och den allmänna opini­ons­diktaturen, och bidrar inte till en smidig utveckling av de kinesisk-svensk relationerna.

För att förhindra att dessa snedvridna rapporter gör svenskar misstänksamma och på sikt påverkar det vänliga samarbetet mellan våra folk måste vi påpeka dessa misstag och klargöra Kinas position. Vi välkomnar de svenska vännernas konstruktiva kommentarer, men tvekar inte att försvara vad vi uppfattar är rätt och vill motverka att fördomar mot kineser och Kina som land sprids.  Vi påpekade att vissa medier och journalister har gjort misstag i hopp om att de ska fortsätta bidra till kinesiskt-svenskt vänskapligt samarbete. Vi hoppas att svenska folket ska ha full tillgång till information och förstå ett autentiskt Kina på ett objektivt sätt. Jag hoppas att några svenska medier och journalister kommer att släppa arrogans och för­domar, och verkligen följa journalistikens etik och behandla Kina på ett objektivt och rättvist sätt. Som ambassadör är dörren till dialog och kommunikation alltid öppen.

Fråga: 2019 är 70-årsdagen av Kinas grundande av Folkrepubliken Kina och 69-års­jubileet för inrättandet av diplomatiska förbindelser mellan Kina och Sverige. Vilken är din syn på kinesisk-svenska relationerna under den här viktiga historiska perioden? Vilka större händelser förväntas inträffa?

Svar: 2019 är 70-årsdagen för grundandet av Nya Kina. Det är ett viktigt år för att nå målet att bygga ett välfungerande samhälle på ett allsidigt sätt och uppnå målet för det första år­hund­radet. Erfarenheten från de gångna 40 årens reformer och öppnade mot omvärlden, lär oss att vi måste fokusera framöver på innovation, samordning, ”grön utveckling”, öppenhet och del­ning och sätta mycket långsiktiga mål. Återupplivandet av den kinesiska drömmen fortsätter. Det kommer definitivt att ge nya viktiga möjligheter till utvecklingen av de kinesisk-svenska förbindelserna.

År 2019 kommer Kina och Sverige att genomföra fler dialoger och utbyten på alla nivåer och på olika områden för att öka utbytesfrekvensen och förbättra ömsesidig förståelse. Den svenska regeringsbildandet pågår fortfarande. När den nya svenska regeringen har tillträtt är vi villiga att kommunicera med den svenska sidan för att gemensamt planera utvecklingen av de bilaterala förbindelserna i nästa steg. De två sidorna bör fortsätta att utöka det pragmatiska samarbetet inom olika områden, genomföra det konsensus som nås och aktivt utvidga sam­arbetet inom områdena innovation, grön ekonomi, energibesparing och miljöskydd samt avancerad tillverkning, så att de två folken kan få mer känsla av vinst.

Vi är villiga att gå hand i hand med svenska vänner för att fira 70-årsdagen för Folkrepubliken Kinas grundande och 69-årsdagen för upprättandet av diplomatiska förbindelser mellan Kina och Sverige. Vi kommer att vidarebefordra den traditionella vänskapen mellan de två länder­na och fullt ut utveckla potentialen för samarbete för att injicera positiv energi och ny driv­kraft i de kinesiskt-svenska förbindelserna.

Fråga: Vilka är dina förväntningar för de utländska kineserna i Sverige?

Svar: I 2018 implementerade ambassaden resolut Xi Jinpings socialistiska ideologi med kinesiska egenskaper i den nya eran, upprätthållande av principen om “diplomati för folket”, aktivt genomförande av partiet och regeringens Huiqiao Huimin-politik (politik som är bra för kineserna) och säkerställande att moderlands oro för det stora antalet utomeuropeiska kineser genomförs. Ambassaden uppskattade och stödde aktivt de utländska kineserna i deras an­strängningar att bygga ett harmoniskt samhälle, genomföra kinesisk utbildning och skydda landets legitima rättigheter och intressen i Sverige och genomföra en rad praktiska åtgärder för att söka konsulära handlingar. Ambassadens konsulära avdelning kommer år 2019 offici­ellt att byta namn till konsulatavdelningen. Denna förändring framhäver den allt viktigare betydelsen av det kinesiska arbetet i ambassadens övergripande arbete och återspeglar am­bas­sadens beslutsamhet för att bättre tjäna de utländska kineserna. Jag hoppas att det stora antalet utländska kinesiska följeslagare genom våra ansträngningar kommer att känna mer verkliga känslor av lycka och lycka.

Den stora processen av reform och öppnande i Kina under 40 år, har visat att det stora antalet utländska kineser är viktiga vittnen, deltagare och bidragsgivare till reform och öppnande. Det hoppas att de utländska kinesiska landsmännen kommer att utnyttja den historiska möjlig­he­ten till den nya reformrundan och öppningen av moderlandet, fortsätta att vidarebefordra den härliga patriotismens tradition och älska landet, stäkra skydda moderlandets återförening, ta hand om och stödja moderlands utveckling, aktivt främja det pragmatiska samarbetet och humanistiska utbytet mellan Kina och Sverige och främja enastående kinesisk kultur. Att göra nya bidrag till den kinesiska drömmen om att bygga ett välskött samhälle på ett allsidigt sätt och inse den stora föryngringen av den kinesiska nationen.

Inför 2019 skulle jag vilja ta tillfället i akt att utvidga välsignelserna för det nya året till det stora antalet kineser. Jag önskar er allt det bästa under det nya året, dra fördel av moderlands utveckling, dela moderlandets utbyte av välstånd och väckelse, och uppnå bättre livsstil.

 

Foreign Journalists Visit Xinjiang Series(11)–Xinjiang Yadan landforms, amazing and attractive

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Oct. 23(Greenpost) — On the morning of August 28th, Green Post reporter went together with the Chinese and foreign journalist group to the colorful beach in Burqin County, Xinjiang’s No.1  Beach. 

On that day, the weather was fine and the sky was clear. The three big sheep in front of the colorful beaches left a deep impression.

Going inside, the first thing that comes into view is the two galloping horses. This is one of the few artificial art.

The reason why the colorful beach is special is because it has a desert scenery, a desert climate and plants, a strange Yadan landform, a river flowing into the Arctic Ocean and an indomitable Populus euphratica.

The word Yadan is actually the name given by the famous Swedish explorer Sven Heding. It refers to the landscape that is subject to wind erosion. It is very fragile and cannot be trampled, but it is very strange. The shapes can be left to people’s imagination. The Yadan landform, or Yardang, is a typical wind erosion landform. “Yadan” means “a hill with a steep wall” in Uyghur. Due to the abrasive effect of the wind, the lower part of the hill is often subjected to strong denudation and gradually forms a concave shape. If the rock formation in the upper part of the hill is relatively loose, it will easily collapse under the action of gravity to form a steep wall, forming a Yadan landform. Some of the landforms look like ancient castles, commonly known as the Devil City. The famous Devil City Scenic Area is located in the World Devil City Scenic Area in the Urhe District of Karamay City. It is understood that the Yadan landform has only been formed for more than 250 years.

The landform of the colorful beach is so colorful. Red, yellow, green and white are available.

Sometimes you will feel like a lion or a tiger, and sometimes you will have the image of a small animal.

The river here is called the Irtysh River and is more than 4,000 kilometers long. It is the only water system in China that flows to the Arctic Ocean. According to the tour guide, the river flows northwest, just the opposite of all other rivers in China. The fish in the river is called a pike, a fish that eats fish. This year, the climate is relatively dry, so there is a small island like a turtle in the middle. When the amount of water is large, it will be submerged. The river is almost never frozen because it is a flowing river.

Another landscape of the colorful beach is wind power. Wind power does not belong to tourist attractions, but it gives visitors another view. The two companies don’t talk about it, but when they look together, they are so harmonious and beautiful. Wind power is a clean energy source. Just in line with the concept of ecological civilization.

Liu Qiang, head of the colorful beach scenic spot in Burqin County, said that the plant is called a camel thorn, mainly grown in the Gobi Desert. He said that the colorful beaches showed different colors according to the different angles of the sun’s refraction. Its four-star tourist attraction has attracted 300,000 visitors this year. They hope to attract 500,000 visitors by the end of the year. This scenic spot is still under construction. In the future, electronic interpretation equipment will be provided, sculptures will be set up, local customs will be introduced, and more public toilets will be established.

Ye Suqin, director of the Burqin County Tourism Bureau, said that this year, the tourism industry in Burqin County is expected to attract 5 million tourists. The development of the global tourism industry has driven the development of related industries. Tourism has accounted for 42% of the national economy. The tourism-driven employment rate accounts for 35% of the total employment rate. Taxes account for 16%. Per capita tourism income accounts for 35% of total income. This is also evidence of the Burqin County tourism brand. They built this as a five-A scenic spot. Realizing the integration of property rights, the integration of tourism city and the integration of people and scenery, is Jingmei, people are more beautiful, the whole city is a scenic spot, everyone is a tourism ambassador, she said.

The dead tree crown is also a manifestation of biodiversity, it may produce aphids to attract birds!

It is yellowish here.

Here it is purple!

Here is a hole!

All kinds of wonders and colorful colors coexist harmoniously to form a beautiful picture.

Look at this landform, as if it were a terracotta warrior, and it seems to be  thousand horses. It is shocking.

The foreign media participating in this reporting trip include NHK from Japan, Nordic Green Post Network of Sweden, Echo News of Belgium, Toro News of Afghanistan, Gikabar National News Agency of Kyrgyzstan,  media from Bangladesh, NET TV of Indonesia, and journalists from India, Egypt, Pakistan, Malaysia, Turkey and Uzbekistan. They are journalists from countries along the Silk Road Economic Belt and come to explore the mysteries of the core area of ​​the Silk Road Economic Belt in Xinjiang Uyghor Autonomous Region.

Photo and Text   Chen Xuefei

Utländska journalister besöker Xinjiang “-serien (10) Gobi bytte till oas med Gebao Apocynum Venetum

STOCKHOLM, 23 oktober (Greenpost) – På eftermiddagen den 27 augusti gick journalisterna till Gaubau Kender bas i Burqin County i Altay-regionen med intervjupersonen i Silk Road Economic Belt i Altay-området.

På vägen, genom fönstret, kan folk se många av affischerna till generalsekreterare Xi Jinping och olika etniska minoriteter. Bildtexten är att Xijinping och Xinjiang människor är hand i hand och hjärtat av hjärtan.

När bussen körde till fruängen i Gebao såg ett vackert landskap framför reportern. Här är den oändliga tillväxtbasen av Gebao. På en rad planteras en stam Ge Bao enligt forskarnas vägledning och enligt en viss växtavstånd och linjeavstånd

Vad är Ge Bao Apocynum Venetum? Det är underförstått att Gebao kenaf är en ny variant av Apocynum venetum. Apocynum venetum var den sena jordbruksekonomen Dong Zhengjun som genomförde en jordbruksforskning i Luobu Plain i Xinjiang sommaren 1952.

Det visade sig att den lokala vildhampen växte särskilt kraftigt och fiberkvaliteten var särskilt utmärkt. Samtidigt med tanke på det faktum att det kinesiska folks mat och kläder ännu inte har lösts, under den sociala bakgrunden och de materiella förhållandena vid den tiden, genomfördes oleanderens röda och vita vilda hampa i alla delar av landet kallas apocynum, vilket bidrar till industrialiseringen av främjande och avveckling av bomullsgrödor och förvärv av växter. Fiberbehoven kan spela en betydande roll, det här är den ursprungliga avsikt Apocynum namnges av Mr. Dong Zhengjun.

Men, tyvärr, på grund av mänsklig förstöring, klimatförstöring och andra orsaker, har Apocynum venetum inte artificiellt planterats i enlighet med Dong Zhengjuns önskningar och drabbats av ett stort antal arsenikodlingar. Större framgång och oordnad utveckling resulterade i att kenaf var på gränsen till utrotning.

Luobu eller Rob kenaf, i Tangdynastin “Ny granskning av gräset” och Mingdynastin “Frälsning av gräset” boken kallad “Ze Paint”, kallade de moderna “kinesiska högre plantorna” teblomman. År 1977 inleddes Rob Kenaf och Robb White officiellt i “Chinese Flora” och Apocynum venetum Linn (Apocynum venetum Linn) betecknades som Apocynum venetum L. Samma år registrerades Rob Kenaf i Folkrepubliken Kina, och den totala flavonoiden av de ikoniska ingredienserna var 0,6%. Gebao röd hampa är en skatt, hampfrön kan göras till te, stjälkar och löv kan tillverkas i fiber och bli material av underkläder. Det kan också göra Gobi grön.

   Från 123 mu(8.2 hektar) till 30 000mu(2000 hektar)

Ursprungligen bestämde Liu Qitang (Liu Ban Ge), ordföranden för Huatian Textile Fashion (Hong Kong) Co., Ltd. att bli knuten till Apocynum yepa för att förverkliga sitt drömda liv. Sedan 2002 har forskargruppen, tillsammans med Kinas berömda experter på vilda växter, gräsmark ekologi, fjärranalysmätning, kinesisk medicin kemi och andra områden relaterade till Apocynum venetum, varit i Yellow River Basin, Hexi Corridor, Qaidam, Tarim reserver och värden av 29 apocynum historiska distributionsområden som Zhun Geer undersöktes och utvärderades upprepade gånger.

Det visade sig att det ligger 87 grader i altitud, 47 grader nordlig latitud, och den nordligaste delen av världen ligger längst bort från kusten. Altays Alahaq East Gobi har fortfarande 123 mu apocynum. På grund av den speciella temperaturskillnaden, vind och ljus, värme och vatten, producerar växten mer aktiva ingredienser som är relaterade till stressmotstånd och skiljer sig från morfologin från apocynum som växer på andra områden, vilket har uppmärksammat auktoritativa experter.

Enligt nationella behörighetsbyrån var det genomsnittliga effektiva mässingsinnehållet i anläggningen 2,38%. Det undersöktes av Xiao Zhengchun, chef för det tidigare kinesiska apocynum forskningscentret, och Zhang Weiming, en forskare vid Nanjing Wild Plant Comprehensive Utilization Research Institute och den internationellt berömda växt taxonomin Professor Li Bingtao. De alla välkomnade denna växt som “Gobi Skatt” och hette det Altay Gebao Apocynum Venetum Red.

För att spara Gebao kenaf, sedan 2007, har Gebao Company artificiellt planterat 26 000 mu(1800 hektar) av Gebao kenaf i över 10 år, vilket står för 90% av den totala mängden kinesiska kenaf. Under 2012 genomförde Beijing Skog Universitet en ekologisk miljöbedömning. Resultaten visade att samhället var mycket fyrdubblade, vegetationskolagret ökade med 4 gånger, jordmikrobiell biomassa ökade med 76% och effektiviteten i vatten ökade med 60%. Jordens erosionsmodul reduceras med 80%. Planteringen av Gebao kenaf kan kraftigt förbättra Gobi-ökens förmåga att förhindra vind och sand. Äntligen kan Gebao-plantans toppfrukt vara berusad som te. Jag såg många havtorn i det allmänna berget. Seabuckthorn träd kan sägas vara ett slags grönt träd som växer mot dricka. Gebao kenaf är ett bra sätt att förvandla Gobi-öknen till gräsmark.

Under 2012, för att rädda den ekologiska miljön vid sjön Aibi, baserat på det framgångsrika genomförandet av räddningsprojektet av Gebao kenaf i Altay, ökenbyte-oasprojektet, med inbjudan från Jinghe County People’s Government, Aibi Lake Wetland National Nature Reserve Administration, genomförde Gebao Group gemensamt den första fasen av Aibi Lake-projektet och planterade 100 000 mu (9999 hektar) av Gebao-växter.

Efter 10 år av biomimetisk plantering, var området rankat som 3A turistattraktion av Altay Gebao hav av blommor i Xinjiang, som grundades på Gebao kenaf ekoindustrin, med Gebao kenaf te för att förbättra sömnen och integrera kinesisk medicin för att upprätthålla hälsa. Folklore show, fritid semester, sightseeing tour, vetenskap erfarenhet samlas alla i en miljö turism cirkel.

Stå på GI-tornet med 123 steg för att spara pärlor och stenar, du kan känna sin entusiasm för att välkomna besökare från hela världen.

Enligt rapporter har Gebao kenaf-projektet stor praktisk betydelse. Först och främst är det ett framgångsrikt fall för att förhindra ökenspridning. Här är det perfekta att göra Gobi till en oas. Bland annat investerade Gebao Company mycket pengar, arbetskraft och materialresurser. Samtidigt deltog många forskare och akademiker i det, och genom vetenskaplig forskning blev Gobi en oas och utvidgade sjöområdet. För det andra är Gebao kenaf också en slags traditionell kinesisk medicin. Det sägs att Gebao kenaf hälsovårdsprodukter kan förbättra människors hälsa.

Enligt Kina Center for Disease Control har Kina mer än 300 miljoner patienter, och mer än 200 miljoner människor har hjärt-kärlsjukdomar och cerebrovaskulära sjukdomar. I genomsnitt dör en person av kardiovaskulära och cerebrovaskulära sjukdomar var 30: e sekund, och en tredjedel av friska människor har sömnhinder, vilket resulterar i en sub-sund population så hög som 76%. Gebao kenaf kan vara en naturlig hälsokost för personer med högt blodtryck, högt blodfett och sömnstörningar.

Liu Qitangs dotter Liu Xiaoyu berättade för reportrar att detta projekt var hans pappas hårda arbete. Efter många års lång sökning hittade han äntligen Rob Kenaf. Sedan genomförde de storskalig konstgjord plantering av Rob kenaf och realiserade 30 000mu (2000 hektar) grönt gräsmark. De planerar också att plantera 50 000 mu (3333hektar) och förvandla Gobi-öknen till en oas. Den närliggande vattennivån i närheten brukade minska.

Men efter mer än 10 år av sanering och grönning har ytan av sjön expanderat. Det kan ses att artificiell plantering kan uppnå miljöförbättringar. Samtidigt kan Gebao kenaf utveckla avledda industrier samtidigt som man kontrollerar ökenspridning och skapa en demonstration för omvandling av lokalt traditionellt jordbruk och djurhållning. Det har direkt ökat inkomsterna från bönder och herdsmen och förbättrat sin kulturella kvalitet, uppnått hållbar ekonomisk utveckling. Konstruktionen av ekologisk civilisation är en nationell strategi, och Gebao kenaf-projektet återspeglar verkligen begreppet grönt berg är också det gyllene berget. Gebao kenaf produkter inkluderar mat, te, hälsa underkläder, strumpor, hattar och andra kläder produkter.

President Hu Jintao och Xi Jinping lyssnade på introduktionen av det ekologiska restaureringsprojektet av Xinjiang Altay Gebao kenaf respektive 2010 och 2012.

Under 2012 gav FN: s fredsambassadör, den internationella pianostjärnan Lang Lang och Gebao Group, VD Liu Qitang, baserat på det gemensamma miljöskyddskonceptet, det officiella namnet på Langlang Shenzhen Concert Hall som “Langlang Gebao Concert Hall”. Lang Lang och Ge Bao har gjort en olöslig obligation i projektet för att gynna landet och världens folk. För att stärka stödet till projektet bidrar Lang Lang, som alltid har varit oroad över miljöskydd, att bidra till att främja Gebao kenaf. Gebao varumärkesannonser kan ses på både Altay och Kanas flygplatser. Naturligtvis ger kommunen också stort stöd till detta projekt. De tror att detta inte bara förbättrar miljön utan också ökar inkomsterna hos bönder och herdar, så det är en bra sak till förmån för landet och folket.

 

De utländska medier som deltar i denna intervju inkluderar NHK från Japan, Green Post of Sweden, Echo News of Belgium, Tolo News of Afghanistan, Gikabar National News Agency i Kirgizistan, media i Bangladesh, NET TV i Indonesien och Indien, Egypten, Pakistan, Malaysia , Turkiet och Uzbekistan journalister. De är journalister från länder längs Silk Road Economic Belt och kommer att utforska mysterierna kring kärnområdet i Sidenväg Ekonomiska Bältets Kärnområdet–Xinjiang.

Foto och Text Xuefei Chen Axelsson

 

Utländska journalister besöker Xinjiang “-serien (9) – Xinjiangs Altay – Turism blir en pelareindustri

Av Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, 23 oktober (Greenpost) – Det tar mer än en timme från Urumqi till Kanas flygplats i Altay-regionen. Den 27 augusti tog över 30 journalister från Kina och utomlands chansen att komma till Altay-området. När vi kom från planet kände jag att temperaturen sjönk omedelbart. Molnigt och regnigt, 14-27 grader, temperaturskillnaden var relativt stor. Ändå fann din reporter att väderprognosen var ganska korrekt.

Därefter bytte vi till mindre bussar på grund av vägförhållandena. För att komma till toppen av berget behöver vi köra en zigzagging bergsväg. Naturligtvis är det bara robust och marken är fortfarande platt. Eftersom detta är bara några år efter att staten investerat 2000 miljarder yuan eller cirka 330 miljarder dollar.  Jag trodde för mig själv att endast det kinesiska kommunistpartiet verkligen har förändrat sitt land med stor entusiasm. Eftersom hon har ett stort antal partimedlemmar och kadrer som kan bestå i skogsplantering i årtionden. Det sägs att överlevnaden av ett träd kostar nästan 10.000 yuan, plantering, bevattning, skydd, och många trädslag är också mycket värdefulla. Man tror att det i det långa loppet finns ett stort ekonomiskt, socialt och ekologiskt värde. På denna nästan omöjliga plats är det svårt att vända de karga kullarna till en oas. När vi nådde toppen av berget såg vi detta stenmonument, General Mountain. Varför heter det General Mountain? Det är inte känt. Enligt undersökningen fanns det ett allmänt berg i Nanjing under Song Dynasty Yue Fei era. Men här kallas också General Mountain, det måste vara den heroiska andan, meningen med det oövervinnliga landet.

Från det allmänna berget kan du se en modern grön stad byggd av floden. Det är underförstått att Altay-regionen ligger i norra delen av Xinjiang, gränsar till Ryssland, Kazakstan och Mongoliet. Gränsen är 1,197 kilometer lång, med en total yta på 118.000 kvadratkilometer. De sex länen och en stad under jurisdiktionen är gränsregioner. I slutet av 2017 är den totala befolkningen i Altay 671 600, bestående av 36 nationaliteter. Altay har rykte Gold Mountain och Silver River. Turismresurserna är unika, med 25 natursköna platser ovanför grad A, 3 nationella 5A natursköna platser, 1 World Geopark och 4 National Forest Parks, njut av rykte One Thousand Miles Gallery.

Is- och snöresurser är unikt begåvade. Det ligger i världens skidåtergivning, snökvaliteten är väldigt hög, snö temperatur, torrhet, fuktighet och andra skidförhållanden är världsklass, is och snökultur har en lång historia, känd som människans skidor. Altay har också en geografisk och ekologisk fördel. Hon är den enda regionen i nordvästra Kina som gränsar till Ryssland.

Det är den nordliga kanalen på Silk Road Economic Belt och en viktig nodstad för byggandet av den ekonomiska korridoren Kina-Mongoliet och Ryssland. Det finns fyra statliga landhamnar, av vilka Jiklimin hamn är öppen för Ryssland, och har ingått i den autonoma regionens plan.

Altay har en överlägsen ekologisk miljö med ett gyllene tecken på ren luft, rent land och rent vatten. Luftkvaliteten året runt når nationell nivå 1 standard, som kallas “naturlig syre bar”. Marken är av god kvalitet, oförorenad och organisk. Det är en relativt vattenrik region i Xinjiang, känd som “vattentornet” i norra Xinjiang, med en årlig avrinning på 12,3 miljarder kubikmeter, vilket motsvarar 13,6 procent av hela Xinjiang. Det är ett av de sex skogsregionerna i Kina och den största naturliga skogsregionen i Xinjiang, med en skogstäckningsgrad på 22,65 procent. Det överlägsna ekologiska systemet har identifierats av statsrådet som ett vattenbevarande berg och gräsmark ekologiskt funktionellt område.

Altays regionala regering strävar efter att bygga ett “rent land” Kanas, Snow Altay, och bli en plats av stor skönhet i Xinjiang, en harmoni och ett lyckosätt, och är den mest bebodda platsen. Det finns mer än 200 högkvalitativa turistresurser som glaciala floder, skogsgräsmarker, sjövattenområden, geologiska underverk och öken Gobi, som är nationella och till och med världsklassade ekologiska områden. Is- och snöresurser är unika och skidförhållandena är världsklass. Luftkvaliteten har uppnått nationell förstklassig standard året runt och är erkänd som sommarort för fritid och hälsa. Efter mer än 20 års hårt arbete har mottagningskapaciteten förbättrats avsevärt. Det finns redan 26 resebyråer, 11 filialer, 40 stjärnklassiga hotell och 90 stjärnklassiga bondgårdar.

Den ansvariga regeringen förklarade att det kommer att fortsätta att främja byggandet av viktiga projekt som Altai Mountain Wild Snow Park, General Mountain Ski Resort, Kanas Hemu Snow Township, utveckling av skidläger, räddningsstationer, flygbaser och andra vinterturismrelaterade projekt. Att ta Altay International Ice and Snow Festival som bärare, kommer festivalen att fortsätta hållas, Burqin County Haze Festival, Fuhai Winter Festival, Car Ice Rally, Kanas Ice and Snow Festival och Hemu Spring Festival Grand Celebration kommer att hållas för att locka turister . Altay-regionen har också för avsikt att främja utvecklingen av fastighetsbranschen, självkörningstur, flygresor (bygga tre regionala flygplatser, 15 helikopterlandingspunkter), med utgångspunkt i hamnen, den nationella porten och kårets man och fru mötesstation till bygga en röd turism och patriotism utbildning bas, speciella turer inklusive öknen Base Surf Tour och mer. Kort sagt, de kommer att göra stora ansträngningar inom flyg-, järnvägs- och motorvägskonstruktion. Staten investerade 2000 miljarder yuan i Xinjiang för att utveckla turismen. Altay-regionen har varit avantgarde.

Reportrarna åkte till toppen av General Mountain genom den robusta vägen, med utsikt över hela Burqin County. En klar flod passerar genom staden. Länsstaden är omgiven av berg och floder flyter mitt i staden.

Enligt rapporter var det inte så många träd i bergen här, men under de senaste tio åren har partiledamöter och kadrer tagit ledningen i att plantera ett stort antal träd. Bland dem har havtornträd en stor effekt på vind och sandfixering, och frukterna kan också göras till drycker. Gobi-öknen har förändrats mycket. Lokala människor använder droppbevattningsteknik för att bevattna nya träd, vilket garanterar överlevnad.

Den lokala tjänstemannen sade att de aktivt genomför general sekreterare Xi Jinping “Green Mountain och rena floder är guld berg och silver berg”. Sedan 2008 har Altay genomfört storskogsbruk på olika områden som General Mountain, Camel Peak och Altay City under våren och hösten. Genom kadrernas och massornas gemensamma ansträngningar i 10 år har totalt 28 000 hektar, gran, björk, skotskgris och andra träd av 27 slag av mer än 2 miljoner växter planterats. Det urbana grönområdet uppnådde 38,7%, och luftkvalitetsindexet för urbana var 100%. Medelvärdet av PM2.5 är bara 14. Det rankas först bland 29 städer i Xinjiang. General Mountain Forest Park, Camel Peak Forest Park och National Garden City byggdes. Boendemiljön har förbättrats markant och människorna känner att livet blir bättre och bättre.  Det kan hjälpa till till kinas stor klimat politiker också.

Foto och text  Xuefei Chen Axelsson

 

Foreign Journalists Visit Xinjiang” Series (9)- Xinjiang’s Altay – Tourism Becomes A Pillar Industry

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Oct. 23(Greenpost) — It takes more than an hour from Urumqi to Kanas Airport in the Altay region. On August 27th, more than 30 reporters from China and abroad took the opportunity to come to the Altay area. When we got off the plane, I felt that the temperature dropped immediately. Cloudy and drizzle, 14-27 degrees, the temperature difference was relatively large. Yet, your reporter found that the weather forecast was quite accurate.

At this time, we changed the bus, because when we arrived in Altay, we came to the real mountain area. To get to the top of the mountain, we need to drive a rugged mountain road. Of course, it is just rugged and the ground is still flat. Because this is just a few years after the central government invested 200 billion yuan or about 33 billion US dollars. The slope is like a terraced field. I thought to myself that only the Chinese Communist Party has truly changed its land with great enthusiasm. Because he has a large number of party members and cadres who can persist in afforestation for decades. It is said that the survival of a tree here costs almost 10,000 yuan, planting, watering, protection, and many tree species are also very valuable. It is believed that in the long run, there is great economic, social and ecological benefit.

In this almost impossible place, it is hard to turn the barren hills into an oasis. When we reached the top of the mountain, we saw this stone monument, General Mountain. Why is it called General Mountain? It is not known. According to the investigation, there was a general mountain in Nanjing during the Song Dynasty Yue Fei era. However, here is also called General Mountain, it must be the heroic spirit, the meaning of the invincible land.

From the General mountain, you can see a modern green city built by the river. It is understood that the Altay region is located in the northern part of Xinjiang, bordering Russia, Kazakhstan, and Mongolia.

The border line is 1,197 kilometers long, with a total area of ​​118,000 square kilometers. The six counties and one city under the jurisdiction are border counties. By the end of 2017, the total population in Altay is 671,600, consisting of 36 ethnic groups.

Altay has the reputation of Gold Mountain and Silver River. The tourism resources are unique, with 25 scenic spots above Grade A, 3 national 5A scenic spots, 1 World Geopark and 4 National Forest Parks, enjoying the reputation of One Thousand Miles Gallery.

Ice and snow resources are uniquely endowed. It is located in the world’s skiing gold latitude, snow quality is very high, snow temperature, dryness, humidity and other ski conditions are world-class, ice and snow culture has a long history, known as the origin of human skiing.

Altay also has a geographical and ecological advantage. She is the only region in northwest China that borders Russia. It is the northern channel of the Silk Road Economic Belt and an important node city for the construction of the China-Mongolia-Russia economic corridor. There are four state-class land ports, of which Jiklimin port is open to Russia, and has been included in the autonomous region’s plan.

Altay has a superior ecological environment, featuring a golden sign of clean air,  land and water. The air quality all year round reaches the national level 1 standard, which is known as “natural oxygen bar”. The soil  is of good quality, unpolluted and organic. It is a relatively water-rich region in Xinjiang, known as the “water tower” of northern Xinjiang, with an annual runoff of 12.3 billion cubic meters, accounting for 13.6 percent of the whole Xinjiang. It is one of the six forest regions in China and the largest natural forest region in Xinjiang, with a forest coverage rate of 22.65 percent. The superior ecological system has been identified by the state council as a water-conserving mountain and grassland ecological functional area.

The Altay regional government is striving to build a ‘pure land’ Kanas, Snow Altay, and become a place of great beauty, harmony and happiness in Xinjiang, and is the most inhabitable place. There are more than 200 high-quality tourism resources such as glacial rivers, forest grasslands, lake wetlands, geological wonders, and desert Gobi, which are national and even world-class ecological areas. Ice and snow resources are unique and the skiing conditions are world class. The air quality has reached the national first-class standard throughout the year and is recognised as the summer resort of leisure and health.

After more than 20 years of hard work, the reception capacity has been greatly improved. There are already 26 travel agencies, 11 branches, 40 star-rated hotels and 90 star-rated farmhouses.

The person in charge of the district government said that it will continue to promote the construction of key projects such as Altay Mountain Wild Snow Park, the General  Mountain Ski Resort, Kanas Hemu Snow Township, development of ski camps, rescue supply stations, flight bases and other winter tourism related projects. Taking Altay International Ice and Snow Festival as a carrier, the festival will continue to be held, Burqin County Haze Festival, Fuhai Winter Festival, Car Ice Rally, Kanas Ice and Snow Festival and Hemu Spring Festival Celebration will be held to attract tourists.

The Altay region also intends to promote the development of the property industry, self-driving tour, air travel (building three regional airports, 15 helicopter landing points), relying on the port, the national gate and the Corps husband and wife  meeting station to build a red tourism and patriotism education base, special tours including the desert Base surfing tour and more. In short, they will make great efforts in aviation, railway and highway construction. The state invested 200 billion yuan in Xinjiang to develop tourism. The Altay region has been the vanguard.

The reporters went to the top of General Mountain through the rugged  Road, overlooking the entire Burqin County. A clear river passes through the city. The county town is surrounded by mountains and the river  flows in the middle of the town.

According to reports, there were not so many trees in the mountains here, but in the past ten years, party members and cadres here have taken the lead in planting a large number of trees. Among them, seabuckthorn trees have a great effect on wind and sand fixation, and the fruits can be made into beverages. The Gobi Desert has changed a lot. Local people use drip irrigation technology to water new trees, which ensures survival.

The local official said that they actively implement General Secretary Xi Jinping’s motto “Green Mountains and clean rivers are gold mountain and silver mountains “. Since 2008, Altay has carried out large-scale afforestation activities in various areas such as General Mountain, Camel Peak, and Altay City in the spring and autumn. Through the joint efforts of the cadres and the masses in the city for 10 years, a total of 28,000 mu of spruce, birch, scotch pine and other trees of 27 kinds of more than 2 million plants have been planted. The urban green area reached 38.7%, and the urban air quality index is 100%. The average value of PM2.5 is only 14. It ranks first among 29 cities in Xinjiang. The General Mountain Forest Park, Camel Peak Forest Park and National Garden City were built. The living environment has improved markedly and the people feel the life is getting better and better.

Photo and text Xuefei Chen Axelsson

Foreign Journalists Visit Xinjiang Series (6)—Protecting classical treasure Twelve Muqam of Xinjiang

By Xuefei Chen Axelsson

Urumqi, Aug. 26(Greenpost) – In Xinjiang Uygur Autonomous Region, there is such a grand oral culture treasure”Twelve Muqam”. What kind of  classic work it is  and how is it passed on? On August 26, more than 30 Chinese and foreign media reporters walked into the Xinjiang Muqam Art Theater to interview about the protection and inheritance of Muqam.

The theatre building with its strong artistic features is more beautiful against the blue sky and white clouds. Going into the yard, you can see a sculpture. It was the sculpture of Twelve Muqam’s inheritor, Turdi Ahong (1881-1956).

Qiao Siming, secretary of the Party Committee of Xinjiang Muqam Art Theatre, said that in the early days of liberation, an old man in Xinjiang called Turdi Ahong (1881-1956),  was the only one who could play Twelve Muqam completely. Muqam is very large, with twelve sets, one set for two hours, all played down,  it will take one day and one night. These twelve sets of tracks are all oral.

At that time, with the special care of Premier Zhou Enlai, experts were sent to record, to record and translate with the best recording equipment. Qiao Siming explained that Muqam originated  from five or six hundred years ago, and Muqam means a set of songs. Twelve Muqam, which is relatively large, is mainly spread in southern Xinjiang. In addition to Twelve Muqam, there are Yili Muqam in Dongjiang and Turpan Muqam in Northern Xinjiang. Most of the words in the poems and philosophies, folk customs, and some love themes and scenes in social labor. After ten years, it was not until 1961 that it was all sorted out, and it has been published to date, and there have been published books and audio-visual products. In order to commemorate the old man’s contribution to the inheritance of Twelve Muqam, we specially created a statue for him. UNESCO has rated it as an intangible cultural heritage and refers to all Muqam. According to research, the earliest Muqam was sung in the ancient Mongolian language of Chaer, ancient Uyghur. Later, it was translated into Uyghur and then translated from Uyghur into Mandarin. This is a complicated process.

In 1989, in order to protect and pass on Twelve Muqam, the Central Government funded the establishment of the Xinjiang Muqam Art Theatre. In 2005, Muqam was named as a World Intangible Cultural Heritage by UNESCO. The intensity of protection, research and inheritance has been further increased.

He said that the Xinjiang Muqam Art Troupe is a state-owned unit, the government budget, and often goes abroad. They have visited more than 100 countries and regions. At the same time, they often go to the towns and countryside to perform for the people .

Twelve Muqam began with a solo male singer, accompanied by various instruments, using music, poetry, chorus, ensemble and solo to reflect the life and love of the Xinjiang Uygur people. The coordination and cooperation of various musical instruments sounds like the western classical orchestra.  . It is magnificent and beautiful. The melody is cheerful with both fast melody and lyrical, and it is very touching.

They are all professional players with a total of 200 members.

Yi Mingjia. Saiyiding has been working on the  rewap instrument for 18 years and is an expert in the  rewap instrument. . He said that they often go out to perform and offer twelve Muqam to the people.

In addition, the Xinjiang Muqam Art Theatre also has a dance performance department. The dancers dedicated a performance to Chinese and foreign journalists.

Twelve Muqam is a major contribution of the Uyghur people to the splendid culture of the Chinese nation. It uses music, literature, dance, drama and other languages ​​and art forms to express the beautiful life and noble sentiments of the Uyghur people and reflects their ideals and pursuits, as well as the joys and sorrows produced under the historical conditions of the time.

It combines traditional music, music, literature, art, drama and dance. It combines lyricism and narrative. This form of music is unique in the art history of all nations of the world.

The origin of Twelve Muqam has two main points in terms of times and geographical factors. One is the set of songs and songs developed on the basis of traditional music that has been handed down from ancient times. The second is local music, namely Kuche, Kasgar, Turpan, Hami and Hetian music and Daolang music. This era and regional factors are intertwined into one another, forming a national-style characteristic that originated from the Uyghur people’s way of life, national characteristics, moral values ​​and psychological qualities.

China attaches great importance to the protection of intangible cultural heritage. On May 20, 2005, Twelve Muqam was approved by the State Council to be included in the first batch of national intangible cultural heritage.

Every time Muqam played, Qiongnaiheman part was so deep and rich, Dastan was smooth and cheerful, and lyrical; Maixilaipu was singing and dancing, and the performance was pushed to the climax.

After the founding of the People’s Republic of China, the parties and governments at all levels attached great importance to the collection and arrangement of traditional Chinese music. They organized special people to record, take notes and publish the music of “Twelve Muqam”, and recorded, organized and published the lyrics. On the one hand, the excellent cultural heritage of Twelve Muqam was inherited, and on the other hand, it has been enhanced.   “Larke Song and Dance” adapted from Muqam is refreshing; “Ai Lipu and Sainaim” sung with Muqam music is known as the Uygur’s “Dream of Red Mansions”; the transplanted opera “Red Lantern” “, produced a huge response in China, but also changed into a movie. At the beginning of the 21st century, the autonomous region had an institution specializing in the study of Twelve Muqam. The Twelve Muqam, published on the staff, opened up a new path for its exploration and research to the world.

On October 24, 2007, at 18:05, the “Chang’e I”, which was successfully launched, was equipped with 31 songs. The “Twelve Muqam” selection was included.

 

Photo and Text by Xuefei Chen Axelsson (Part of the content was translated from the website of the Xinjiang Muqam Art Theatre)

Utländska journalister besöker Xinjiang-serien (3) – Upplev Xinjiangs service och kinesisk-svensk handel

Av Xuefei Chen Axelsson

Urumqi, 26 augusti (Greenpost) – Programmen för kinesiska och utländska journalister är ganska fulla och utmärkta aktiviteter skedde en efter en. Men i ett ögonblick, du är ute av batteriet, vad kan du göra?

Så hade jag bråttom för att lämna hem och med misstag tog jag fel laddare. När jag verkligen ville ladda batteriet fungerade laddaren inte. Jag tog den gamla. Den nyinköpta var kvar hemma. Jag frågade alla kollegor som tog de stora kamerorna, men ingen av dem hade samma batteri som min, D7000 Nikon. De flesta av deras var kanon. Utan annat val, var jag tvungen att fråga den informationskollega som kunde se om hon kunde hjälpa mig att fråga någon butik att köpa eller låna en batteriladdare. Självklart, om det var i Peking eller Shanghai, skulle jag inte ha varit så orolig eftersom jag är säker på att det kommer att finnas en liknande laddare för mig att använda och det finns många olika typer av laddare. Men det här är i Xinjiang och vi ska gå till Changji på eftermiddagen, jag var verkligen misstänksam och kände mig hopplös. Men jag vill fortfarande försöka, så jag frågade Lyu Yan. Kanske det har!

Så frågade Lyu Yan flera butiker och mobiliserade många av sina resurser, men inget hopp. Hon sa att vi bara kan lägga på hopp på Changji. Ja, Changji har högteknologiska industripark. Vid klockan fyra när vi kom fram till vingården berättade hon för mig att en kollega i Changji hittade denna D 7000 batteriladdare i en Nikon-butik. Det var kamrat Yu Jian som hittade det och frågade mig om jag gillar att köpa det eftersom det inte är originaltyp. Jag sa så länge det fungerar, jag borde köpa det. Så jag sa, köp!

På kvällen när vi hade middag gav Yu Jian mig ett plastpaket. Det ser mycket mindre ut och smalare. Originalladdaren har fyra tänder, nu laddaren har bara två tänder, men den markerar positiv och negativ sida. Original har en lång tråd, den här har ingen tråd, istället kan den anslutas direkt till väggen. Jag var inte säker på om det fungerade. När jag slutade middag gick jag till bussen för att hämta mitt batteri och försökte det omedelbart i den närliggande affären. Det röda ljuset sken omedelbart. “Det fungerar!” Jag kunde inte hjälpa att gråta ut. “Rätt, Rätt, det fungerar!” Det räddade verkligen min dag. Än enbart kostar den kinesiska 80 yuan(100kr) medan den svenska kostar över 600 yuan(700kr).

På eftermiddagen besökte kinesiska och utländska journalister ett företag Maiquer som producerade mejeriprodukter och veteprodukt. Bolaget importerade en uppsättning svensk mjölkproduktionslinje med totalt 200 miljoner yuan. Produkterna är bra och sorten är många inklusive dumplings och kakor. Jag tycker att det här är ett bra exempel på kinesisk-svenskt samarbete och Kina kan lära av Sverige på många sätt.

Kineserna fick sin egen innovation efter att ha läst från väst. Kinas snabba tåg är ett sådant fall, det är också delade cyklar. Idéerna kom från väst, men senare förbättrade kineserna det och gjorde det ännu bättre. Mänsklig civilisation bör skapas i denna process genom att lära av varandra och göra framsteg. Och de tävlar också med varandra.

Dagens laddare är liknande. Kina laddad batteriladdare sparar material. Det här är en typ av innovation. Det är enkelt och praktiskt. Man måste naturligtvis fortsätta att göra ansträngningar i sin egen innovation och fortsätta att skapa nya produkter.

Foto och Text av Xuefei Chen Axelsson

Foreign journalists visit Xinjiang series (3)–Experiencing Xinjiang’s service and Sino-Swedish Trade

By Xuefei Chen Axelsson

Urumqi, Aug. 26(Greenpost)—The programs for the Chinese and foreign journalists are quite full and excellent activities happened one after another. But at key moment, you are out of battery, what can you do?

So I was in a hurry to come out of home and by mistake, I took the wrong charger. When I really wanted to charge my battery, the charger didn’t work. I took the old one.The newly bought one was left at home. I asked all the colleagues who took the big cameras, but none of theirs had the same battery as mine, the D7000 Nikon. Most of theirs were Cannon. Without other choice, I had to ask the capable information colleague to see if she can help me ask any shop to buy or borrow a battery charger.

Of course, if it were in Beijing or Shanghai, I would not have been so worried because I am sure there will be similar charger for me to use and there are many different kinds of charger. But this is in Xinjiang and we are going to go to Changji in the afternoon, I was really suspicious and feel hopeless. But I still would like to give a try, so I asked Lyu Yan. What if it has!

So Lyu Yan asked several shops and mobilized many of her resources, but no hope. She said we can only put on hope on Changji. Right! Changji has high-tech Industrial park. By four o’clock, when we arrived in the grapeyard, she told me that a colleague in Changji found this D 7000 battery charger in a Nikon shop. It was Comrade Yu Jian who found it and asked me if I like to buy it because it is not original type. I said as long as it works, I should buy it. So I said, buy!

In the evening when we had dinner, Yu Jian gave me a plastic package. It looks much smaller and narrower. Original charger has four teeth, now the charger has only two teeth, but it marks positive and negative side. Original has a long wire, this one doesn’t have any wire, instead it can plug in directly to the wall. I was not sure if it worked.

When I finished dinner, I went to the bus to fetch my battery and immediately tried it in the nearby shop. The red light shone immediately. “It works!”I can’t help crying out. “Right, Right, It works!” It really saved my day.  Let alone, the Chinese one cost 80 yuan while the Swedish on cost over 600 yuan.

In the afternoon, Chinese and foreign journalists visited a company Maiquer which produced dairy products and wheat product. The company imported a set of Swedish milk production line with a total of 200 million yuan. The products are good and the variety is many including the dumplings and cakes. I think this is a good example of Sino-Swedish cooperation and China can learn from Sweden in many ways.

Chinese people got their own innovation after learning from the west. China’s fast train is such a case, so is the shared bikes. The ideas came from the west, but later, the Chinese improve it and make it even better. Human civilization should be created in this process by learning from each other and making progress. And they also compete with each other.

Today’s charger is similar. China made battery charger saves material. This is a kind of innovation. It is simple and practical. Of course, man still needs to continue to make efforts in its own innovation and continue to make new products.

Photo and Text Xuefei Chen Axelsson

Utländska Journalister Besöker Xinjiang-serien (8) – Maiquer, Impression Gobi Vin, Changji snacks och Xinjiang Theatre

Av Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Okotober. 22(Greenpost)– På eftermiddagen den 26 augusti gick över 30 kinesiska och utländska journalister in i Xinjiangs Changji High-Tech Industrial Utveckling Zone, Maiquer Group Co. Ltd., Impressed Gobi Winery och Changji Snack Street, och tittade på “En tusen gånger kommer till Western Region “utförs på Xinjiang Grand Theatre.

På mitten av höstfestivalen äter kinesiska alltid månkaka, inte bara för gott skull, utan även fortsätter kultur och tradition.

När vi kom in i företaget kan man lukta den goda lukten av månkakan och uppskatta olika vackra förpackningar av kakor.

Så många månkakor producerades faktiskt här. Kinesiska gillar att skicka vänner och släktingar månkakor som presenter. Inte konstigt! Eftersom Xinjiang har bra solsken och vetekvaliteten är mycket bra. Således är olika produkter gjorda av mjöl av Xinjiang också mycket bra.

Maiquer importerade en hel uppsättning mjölkproduktionslinje från Sverige med totalt 200 miljoner yuan (eller 33 miljoner US-dollar). Shaliyef, vice direktör för Xinjiang Information Office sa i Xinjiang, människor är väldigt ärliga och pålitliga. Det har aldrig varit en falsk livsmedelsproduktrapport.

Titta på dessa vackra bilder av olika mejeriprodukter, det är verkligen så attraktivt.

Prata om mat, man måste nämna att Xinjiang också producerar vin. Journalister kom till ett tusen tunnland druvplantage och besökte Impression Gobi Winery.

Fuqiang, chef för vingården sa att han namngav sitt företag Impression Gobi och tog ödla som hans företags totem är för att han tycker att ödla har en oupphörlig ansträngning. Han arbetade själv på detta område i tio år och ackumulerade sitt “första fat guld” och investerade cirka 20 miljoner yuan (3,3 miljoner dollar) i denna vingård.

Naturligtvis gav vingården inte bara arbetstillfällen för de lokala lantarbetarna, men också försäljningsmöjligheten för de lokala småskaliga druvkultivarna. Därför gjorde han ett bra bidrag till den lokala ekonomiska utvecklingen.

Han sa att hans vingård var mycket speciell eftersom han använde APP sofeware för att låta sina kunder se hur druvan växer och vet att dessa druvor är rena organiska druvor.

Efter att ha smakat rött och vitt vin i Yinxiang Gobi eller Impression Gobi gick journalister vidare till Changji matstad.

Det första intrycket är att byggnaden här är mycket konstnärlig och full av kultur.

Den gråfärgen och den levande skulpturen innebär en konstnärlig atmosfär.

I denna matgata kan man smaka på alla typer av mat och kultur. Arkitekturen i sig är en konst och kultur.

Chefen för matgatan sa att de har ett strikt förvaltningssystem med bonus för att uppmuntra den goda restaurangen och de som gjorde ett dåligt jobb kommer att vara kostsamma också. Och de diskuterar också och har en bedömning så att en bra arbetsstil bildas.

För att välkomna journalister bad ledningen i matgatan också olika restauranger att ta med sig specialrätt så att journalisterna kan smaka på dem. På grund av efterfrågan från min läsare tog jag en hel del bilder av Xinjiang-mat.

 

Stekt Geda, en sorts nudlar, köttbullar, handplockat ris med nötkött, stekt motton, Jiasha och handplockad fårkött är alla specialiteter för Xinjiang och det sprider sig nästan över hela Kina.

In

På kvällen åkte vi till Xinjiang Grand Theatre och tittade på den enorma prestationen En tusen gånger att gå till Västra Regionen. Det känns som att gå tillbaka till antiken då husvagnen gick i Gobi-öknen. Plus VR, tider går fram och tillbaka. Det är verkligen magnifikt och underbart!

I Xinjiang finns god ekologisk mat och gott vatten, med vacker konst, sång och dans. Den autonoma regionen Xinjiang Uygor gillar att knacka på potentialen i kärnområdet i Silk Road Economic Belt genom att främja turism och locka turister från hela Kina och även världen.

Det är också en slags grön ekonomi. Jag måste säga att teaterns uppträdande En tusen gånger att gå till västra regionen har samlat historia, kultur, kärlek och folklore allt på scenen. Så publiken kan njuta av det väldigt mycket. Föreställningen kombinerad med VR och moderna ljud- och videoeffekter bildar ett starkt intryck på människor. Det är bara bra!

Foto och text Xuefei Chen Axelsson.

Utländska journalister besöker Xinjiang-serien (2) – Besök Xinjiang Software Park

Av Xuefei Chen Axelsson

Urumqi, 25 augusti (Greenpost) – En grupp av 21 kinesiska och 14 utländska journalister besökte Xinjiang Software Park den 25 augusti efter att de hade besökt Urumqis Kina Järnväg Express anpassningscentret. Syftet av besöket är en del av reportage om Xinjiang som kärnområde av siden väg ekonomiska bältet som länkar kina och Asien och europa.

Med totalt 410 tusen kvadratmeter byggnad, och ett område på 14 hektar, har Xinjiang Software Park godkänts som en provinsnivåpark. Xinjiang har försökt sitt bästa för att göra parken till ett högt mark inom mjukvaru- och informationsindustrins koncentration, uppstart, innovation och utveckling.

Xinjiang Software Park insisterar på att “odla och utveckla software tjänsten som sitt uppdrag”, vilket ger full uppmärksamhet åt de unika fördelarna med Xinjiangs läge, språk, talanger och kultur och integrerar de industriella fördelarna med Xinjiang. Under ledning av den autonoma regionen och Urumqis partiutskott och regering, kommer software parken att ligga till grund för FoU, produktion och industrialisering av outsourcing av programvara och informationstjänstindustrin, och för att föra full uppspelning av den industriella agglomerationseffekten och fördelar med skalan. Parken använder cloud computing, Internet of Things, Internet och Beidou-navigering som de fyra ledande industrier att odla och sträva efter att bygga “Xinjiang” som en software- och informationsservice industripark med Xinjiang-funktioner, förstklassigt i västra område och avancerat Kina .

Två av de mest imponerande sakerna här är 2025-programmet som President Xi Jinping föreslog att Kina skulle flytta från en stor teknologisk nation till en teknologisk kraft. Under ledning av sådana strategiska mål utvecklar alla delar av landet aktivt olika avancerade teknologier som smart teknologi, stora data och cloud computing.

Den andra är språkcentret här. Människor kan välja sitt eget språk med ett tryck på en knapp. Det finns Uyghur-språk, kinesiska, franska, engelska och många andra språk. Varje inmatning eller röst kan översättas. På så sätt kan man fördjupa förståelsen och undvika missförstånd. Språkkunskaper är mycket viktiga i Xinjiang där det finns flera etniska grupper som bor och arbetar där.

Självklart finns det också en smart teknik som imponerar reportern, det vill säga användningen av droner i vården. Om det finns en patient i ett samhälle kan dronen känna av det med fjärranalys och sedan rädda patienten så snart som möjligt.

Viktigt informationsområde för “Fem Centers” på Siden Vägen  Ekonomiska Bältet

Xinjiang Software Park har lockat mer än 200 företag i parken, inklusive mer än 30 företag över utsetts storlek, inklusive Xinjiang Broadcasting och Television Network, Honglian Information, Aerospace Information och Puhui Information. Den industriella klustringseffekten börjar dyka upp. I framtiden kommer parken att etablera Beidou-serien av industriella demonstrationsbaser, såsom demonstrationsbasen för navigeringsapplikation, demonstrationsbasen för kultur och teknikintegreringsindustrin, Smart City och Smart Community Demonstration Base, och Dells Internet Application Demonstration Base.

Det kommer att bli förstklassig software park och informationstjänstindustrin högland i västra region. Samtidigt kommer parken aktivt organisera företag att gå ut genom att organisera utställningar och offentliga kampanjer och stärka utbytet och samarbetet mellan företagen genom organisationen av toppmötet och tekniska utbytesmöten och främja uppgraderingen och omvandlingen av hela industrin .

Kvalitetstalangstöd

Xinjiang Software Park ligger i Urumqi, huvudstaden i regionen. De utestående talangerna i Xinjiang samlas här. Samtidigt byggs träningsbasen med en yta på 12.000 kvadratmeter i parken. Det passerar genom Tsinghua University, Xinjiang University, Xinjiang University of Finance och Ekonomi, Xinjiang Agricultural University, Xinjiang Normal University och andra länders välkända universitet, såväl som välkända företag i hemlandet och utomlands, som Oracle, Microsoft, Neusoft, etc., att bygga tillsammans en träningsbas för parken, bygga ett begåvat högland och använda resurserna i högutbildning Park i utvecklingszonen för att bygga ett högland för IT-talenter i västra regionen.

Politiskt stöd på flera nivåer

Xinjiang Software Park ligger i den nationella utvecklingszonen. Det är den enda autonoma programvaruparken i regionen på Xinjiang, som är gemensamt inrättad av den autonoma regionens ekonomiska och informationskommitté och utvecklingszonen (Toutunhe-distriktet). Företagen i parken kan njuta av den nationella, autonoma regionen och Urumqi-stadsnivån och till och med utvecklingsområdet (Toutunhe District) relevant politik. De kan också njuta av vissa preferenspolitiker i Software Park, Technology Business Incubator och Liuchuang Park för de studenter som kom tillbaka från utlanderna  börgar deras startup företagen. 

Bekvämt transport

Xinjiang Software Park ligger intill Wukui Expressway i väst, Suzhou Road i norr, och bara 10 minuters bilresa från Urumqi International Airport i norr. Det ligger 2,5 kilometer från höghastighetstågets transportcentrum i öster. Det har höghastighetståg, linjetrafik, långdistansbuss och järnvägstransitering. Omfattande transporter som stadsbuss och bekvämt transport. 5 km från stadens centrum tar 15 minuter. Ett antal busslinjer passerar genom parken.

Perfekt affärspaket

Xinjiang Software Park ligger i Urumqis nya centrum, nära Urumqi Comprehensive Bonded Zone och Urumqi Logistics Hub. Det ligger i kärnområdet av höghastighetståg och Bainiao(Hundra fåglar) Lake New District. Det stöds av 246 tunnland cloud computing industripark och står inför 2,5 kvadratkilometer service outsourcing bas. Intill Wanda, Baoneng avancerade kommersiella komplex, kommer parken att utvecklas harmoniskt med Urumqi västerut nya stadsområde, centrum av den framtida staden.

Intelligent parkförvaltning Parken har kompletta stödmöjligheter, utrustade med dual-loop strömförsörjning, höghastighetsnät och full täckning av WIFI. Det använder cloud computing och Internet of Things teknik för att anta intelligent hantering av kortet. Det har 5A landmärke kontorsbyggnader, affärshotell, expert lägenheter och avancerade affärsmöten. Centret, finanscentret, presentationscentret, 5D-biografen, den västerländska restaurangen, fitnesscentret och andra faciliteter kan förbättra företagets externa image och förbättra kontorets effektivitet.

Boendemiljö

Xinjiang Software Park sitter på en ekologisk park på 350 000 kvadratmeter stor grön dal, intill det planerade ekologiska bostadsområdet och är omgiven av rika pedagogiska resurser som grundskolor och gymnasieskolor och daghem.

Avancerat tekniskt plattformsstöd

Xinjiang Software Park har blivit en nationell plattform för teknik inkubatorer och nationella programvaror public service plattformar. Den använder den mest avancerade cloud computing-tekniken för att ge företagen en rad professionella tjänster som inkubation, mjukvaruutveckling, testning, applikation och släpp.

One-stop, diverse professionella tjänster

Xinjiang Software Park följer konceptet att skapa värde för företagen. Parken har en one-stop servicehall och förmedlingshallen och har ett professionellt serviceteam för att tillhandahålla engångstjänster som projektdeklaration, patentansökan, projektfinansiering, beskattning och juridiskt samråd. Samtidigt åtar sig parken aktivt programvaran och tjänsten outsourcing verksamhet i den autonoma regionen och även Central- och västra Asien, men prioriterar parkföretagen. Genom att bygga en resursdelningsplattform uppmuntras företagen i parken att genomföra affärskontrakt, och offentliga upphandlingsprojekt ges företrädesrätt till parkföretag.

Xinjiang har 1.66 million kvarkilometer och 21 million folk med rika resurer  i rytum, råvaru och energi. Det är kommunikation centrum mellan kina inland och Asien och Europa.  En bra framtid väntar.

Utländska journalister besöker Xinjiang-serien (1) -Kina-Europe Express Länkar Dig och Mig

Av Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, 19. Okt(Greenpost) — Tro det eller inte, det är mycket troligt att en flaska tomatketchep på bordet av en Neapel-familj transporteras av Kina-Europe Express via Urumqi-anpassningscentret, huvudstaden i Xinjiang Uyghors autonoma region.

Som journalist från Greenpost from Sweden, tillsammans med 14 journalister från 14 länder i Asien och Europa, har jag varit i Urumqi-inriktningscentralen och bevittnat att Harmony Freight Train sätter sig härifrån till Horgos Port och går vidare till Europa med full frakt i 41 europeiska standardhytter. Det var den 25, augusti, 2018.

Nan Jun, vice generaldirektör för Xinjiang Järnvägs internationella transport Co Ltd sa att “tåget som ska börja nu är 1486-tåget sedan 26 maj 2016 och 654: e sedan 1 januari 2018”.

-Sedan Kinas Järnväg Express började har vi blivit välkomna av våra kunder eftersom vi har ökat vår transportkapacitet väsentligt från en gång i veckan till en gång om dagen och nu tre gånger om dagen. Så våra järnvägslinjer ökar också från 4 linjer till 19 linjer som täcker 23 platser. Hastigheten ökar ytterligare genom att optimera den inhemska transporttiden och genom aktivt samarbete med våra partners utomlands. Vi har förkortat tiden från 66 timmar till 44 timmar och nu tar det bara 40 timmar att anlända till Almaty. Tiden till Tyskland har också förkortats från 16 dagar till 13,5 dagar. Kostnaden minskar också. -sade Nan.

Nan Jun sade att tåget kan nå så långt som Neapel i Italien via Ryssland, Belorus, Polen, Tyskland och Italien. När tåget kom tillbaka kom det med massa från Finland och transporterades till Korla i Xinjiang för att producera gröna produkter. Samtidigt transporterades även andra europeiska produkter tillbaka.

Han sa att årets mål är att nå 1400 gånger och 80 procent av dem kommer att vara från punkt till punkt. De produkter som de skickade ut är inte bara att vara Xinjiang Products, utan även containrar från Yiwu, östra Kinas Zhejiang-provins. Det tar bara en dag att komma hit. Och då kommer det att transporteras till London. Tåget är i internationell standard eftersom tåget som går till Storbritannien, kommer att ändra spåret eftersom det använder olika spår. Urumqi-omgruppering centret gör att de brådskande produkterna går först och andra produkter går efter. Det är här att de kommer att byta spår och byta container först. Kostnaden minskade och effektiviteten ökade.

Kina Railway Express i Urumqi gör Xinjiang till ett kommunikationscentrum för bält- och väg initiativ som förbinder Kina och Centralasien och Europa och blir kärnzonen när det gäller att främja ekonomi och handel med relevanta länder. Detta har varit Xinjiangs bidrag, vilket till och med väsentligt bidrar till världshandeln. Hittills har det funnits 19 järnvägslinjer som förbinder Kina och omvärlden och ungefär hälften av dem via Xinjiang Uygor Autonom Region Nordvästra Kina och hälften av dem via Heilongjiang-provinsen, Nordöstra Kina.

Vissa människor i västvärlden tvivlar på Kinas syfte att bältet och väginitiativet, men för att göra lasttransporter lättare, göra världsaffären lättare att göra och gynna alla involverade, viktigare att tillhandahålla goda varor till alla kunder är det verkliga syftet och detta är bara ett bra exempel på bältet och väginitiativet.

Detta var det första stoppet som kinesiska och utländska journalister har stoppat. Det andra stoppet kommer att vara Xinjiang Software Park. Vänligen håll dig stillad. Följa oss!

Bild och Text  av Xuefei Chen Axelsson

Foreign journalists visit Xinjiang series(1)-China Europe Express Links You and Me

By Xuefei Chen Axelsson

Urumqi, Aug.25(Greenpost)—Believe it or not, it is very likely that a bottle of tomato ketchep on the table of a Naples family is transported by China Europe Express via Urumqi  realignment center, capital of Xinjiang Uyghur Autonomous Region.

As a journalist from Greenpost, together with 14 journalists from 14 countries in Asia and Europe, I have been to Urumqi  realignment center and witnessed the Harmony Freight Train set off from here to Horgos Port and go on to Europe with a full load of cargo in 41 European standard cabins.

Nan Jun, Vice General Manager of Xinjiang Railway’s international transportation Co. Ltd. said that “the train that will start now is the 1486th train since May 26, 2016 and the 654th since January 1, 2018″.

“Since the start of China Railway Express, we have been welcomed by our customers because we have increased our transportation capacity substantially from once a week to once a day and now three times a day. So our railway lines are also increasing from 4 lines to 19 lines covering 23 places. The speed is increasing further by optimising the domestic transportation time and through active cooperation with our partners abroad. We have shortened the time from 66 hours to 44 hours and now it takes only 40 hours to arrive in Almaty. The time to Germany has also been shortened from 16 days to 13.5 days. The cost is also decreasing. ” said Nan.

Nan Jun said that the train can reach as far as Naples in Italy via Russia, Belorus, Poland, Germany and Italy. When the train came back, it came with pulp from Finland and transported to Korla in Xinjiang to produce green products. Meanwhile, other European products were also transported back.

He said this year’s goal is to reach 1400 times and there will be 80 percent of them to be from point to point. The products they sent out is not only to be Xinjiang Products, but also containers from Yiwu, east China’s Zhejiang province. It only takes one day to arrive here. And then it will be sent to London. The train is in international standard because the train that goes to Britain, will change the track since it is using different track. Urumqi cargo realignment center makes the urgent products go first and other products go after. It is here that they will change the track and change the cars. The cost decreased and the efficiency increased.

China Railway Express in Urumqi makes Xinjiang  a communication hub for Belt and Road Initiative linking China and central Asia and Europe  and become the core zone in promoting the economic and trade with relevant countries. This has been the contribution made by Xinjiang which even substantially contributes to the world trade.

So far, there has been 19 railway lines linking China and outside world and about half of them via Xinjiang Uygor Autonomous Region  northwest China and half of them via Heilongjiang province, northeast China.

Many people in the western world doubts about China’s purpose of Belt and Road Initiative, but to make cargo transportation easier, make world business easier to be done  and benefit all involved, more importantly to provide good goods to all the customers is the real purpose and this is just a good example of Belt and Road Initiative.

This was the first stop Chinese and foreign journalists have stoped. Its second stop will be Xinjiang Software park. Please stay tuned.

Nina Stemme receives her Birgit Nilsson Prize from the King

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Oct. 12(Greenpost)– Swedish born top Soprano Nina Stemme received her Birgit Nilsson Prize from the hands of the Swedish King Carl XVI Gustaf in the Royal Opera House in Stockholm last night.

The Birgit Nilsson Prize press photo.

Queen Silvia and about 1000 guests including journalists attended the awarding ceremony.  With the red carpet, many prominent figures wear beautiful dress attending the ceremony.

Queen Silvia, King Carl, Stemme and Reisch. press photo. 

After the moving performance of Bryn Terfel of Wagner The Flying Dutchman and Birgitta Svenden’s Laudatio,  Mary BEth Peil announced the prize presentation.

Internationally famous Stemme is in great demand worldwide. She is a frequent guest at the Metropolitan Opera in New York, La Scala in Milan, Wiener Staatsoper, Opera Bastille in Paris and the Royal Opera Houses in London and Stockholm, to name just a few. As a dramatic soprano, Nina Stemme has continued the great tradition of Kirsten Flagstad and Birgit Nilsson.

She has been celebrated for her roles as Wagner’s Isolde, Brünnhilde and Kundry; Strauss’ Salome and Elektra; as well as Puccini’s Turandot and Fanciulla.

Having received many international awards over the years, Nina Stemme was recognized as the 2018 Birgit Nilsson Prize recipient for her interpretations of the dramatic soprano repertoire with her respect for the composer’s intentions, her tireless dedication to the dramatic soprano repertoire, and for being a great Wagnerian soprano of today.

The Birgit Nilsson Prize press photo. 

Then Stemme received the prize from his Majesty King Carl XVI Gustaf.

press photo.  Domingo.

Placido Domingo, Birgit Nilsson Prize Recipient 2009 sent a video congratulation.

On Friday,  Stemme met journalists at a press conference in the Royal Opera House in Stockholm again.

Nina Stemme at press conference. Photo by Xuefei Chen Axelsson. 

Answering a question by Greenpost.se,  Stemme tells us about her childhood.

“I grew up in Stockholm, my parents got to study at university. As a child, I went to a choir in addition to school. I was good at school because I worked hard. I worked hard because I knew that if I worked hard, I can go where I like to go. But I was a coward, I wanted to learn opera when I was 10 or 11 years old, but I dare not because I was afraid of failure.” said Stemme.

She said she tried a little bit of everything, such as playing violin and piano, going to concerts and operas.  But she was kind of well grounded in many ways, she even went to university to study business and economics, but later still music and opera took over.

She has performed in almost all the famous opera houses in the world and become a well-known singer.

But she insists on her philosophy of hurry slowly meaning that she would say no if she thinks the project is too soon or too big. She did what she promised but she would not promise if she couldn’t manage.

In giving advice to young people, she said it is all about music, but not just competition.  It is just a test to see where you are.

 Birgit’s costumes.  Photo by Xuefei Chen Axelsson.

Earlier the press was also taken to have a round of Birgit Nilsson’s museum.

It showed a lot of costumes Birgit Nilsson used to wear and how she started her career.  Born in 1918, Birgit Nilsson came from Skane and she was able to sing very early.

With a strong mind, she said she was almost wanting to commit suicide when she first came to Stockholm and performed in the Opera House.

But later, she had carried out over 40 years of soprano career. Her husband was a business man and opened many restaurants.  Before she came to the end of her career, she decided to establish the Birgit Nilsson Foundation to award those who made great contributions to classical music.  She also left a will to give the first Birgit Nilsson prize to Placido Domingo who used to sing together with her.  This will was carried out in 2009 when the first prize was issued.

Professor Reisch.  Photo by Xuefei Chen Axelsson.

Press photo.

Professor Rutbert Reisch, President of Birgit Nilsson Foundation hosted the press conference and he also spoke at the awarding ceremony.

Acupuncture Science Association Sweden successfully held its member assembly and profeciency test

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM,  Acupuncture Science Association Sweden successfully held its member assembly and academic lectures as well as the WFAS International Profeciency Test for Acupuncture-Moxibustion Practitioners on Sept. 22, 2018.

The background of the lecture and the doctor’s test was the visit of Wang Shenhe, Vice President of the Chinese Academy of Chinese Medical Societies Academy and Director Zhang Zijun to Sweden.

They visited the Belt and Road Swedish Education Base under the World Federation of Acupuncture and Moxibustion in Stockholm, Sweden, WFAS.  Wang and Zhang visited the education base and made an important speech titled “How can China Academy of Chinese Medical Sciences lead Chinese medicine to go abroad.”

The head of the education base, the executive committee of the World Federation of Acupuncture and Moxibustion Associations, and the President of the Swedish Academy of Acupuncture and Academic Research, Yang Chungui, after listening to the speech of President Wang, said that they will further strengthen cooperation with the Chinese Academy of Traditional Chinese Medicine and report to President Wang on the joint development plan of the “Belt and Road” joint education base especially emphasized that Jiemei Lawyer and Bengt Wahrolén lawyer of Guohao Law Firm are helping us to fight for acupuncture legislation in Sweden.

President Wang and Director Zhang listened to Yang’s report and expressed appreciation. President Wang also stated that he would strongly support cooperation with Sweden and promote the realization of the goals according to the plan.

The next day, Counselor Dai from the Chinese Embassy in Sweden met with President Wang, Director Zhang, President Yang and Jiemei. Counselor Dai said that the embassy wish the smooth development of the education base in Sweden and promote the success of Chinese medicine acupuncture in Swedish legislation.

President Wang also indicated that he will actively cooperate with the work process. The Swedish Academy of Acupuncture and Moxibustion held the 2018 General Assembly and Academic Lecture on September 22, and the International Acupuncturist Examination was held at the same time.

The Society has invited Yang Jinhong, Executive Vice President of the Chinese Academy of Traditional Chinese Medicine and Acupuncture Hospital, and Dr. Li Jian, a general practitioner of Swedish Skarpnäck Vårdcentral, to explain the valuable experience of clinical application of acupuncture from two different perspectives: Chinese medicine and Western medicine.

At the same time, the Society also invited Dr. Wang Zefeng, the person in charge of the Chinese Medicine Museum, Dr. Guo Wanchun, the editor of the European Edition of the World Traditional Chinese Medicine magazine, and Yang Liran, the principal of the former Swiss-Chinese Chinese School, to attend the conference.

Yang Jinhong, deputy dean of the hospital, is an expert in acupuncture treatment of neurological diseases, and is also a standardization expert in acupuncture and moxibustion of Chinese medicine and a member of the editorial board of evidence-based acupuncture.

The lecture titled by Dean Yang is “Experience of Acupuncture Therapy for Intractable Diseases”, which explains in detail the experience of acupuncture treatment for refractory facial paralysis, postherpetic neuralgia, epilepsy and motor neuron disease. Dr. Zhang Chenrui acted as an interpreter. 

Dr. Li Jian is a well-known orthopedic expert in Guangzhou, China, and a Ph.D  from the Karolinska Institute of Sweden. He  used Chinese, English and Swedish  to talk about ” Local Analgesic Mechanism of Fascial Tissue Acupuncture  and “Lateral hip pain treatment with the combination of west medicine and traditional Chinese medicine”.  The wonderful lectures by Dean Yang and Dr. Li deeply attracted the audience. Everyone took pictures and took notes, for fear of missing any knowledge point.

The two keynote experts also patiently answered the questions of the audience. With just a few words, they could explain the key points and showed their rich knowledge and profound academic attainments of the experts and won applause.

Meanwhile,WFAS International Profeciency Test for Acupuncture-Moxibustion Practitioners in Sweden in 2018 was also held.

The International Acupuncturist Examination is currently the highest level of acupuncture professional examination in the world. This year, senior acupuncturists such as Reijo Pöyhöne and Wei Wei participated in the examination. Dr. Reijo Pöyhöne has been working in traditional Chinese medicine for acupuncture and moxibustion in Sweden for more than 20 years. He has written a number of Chinese medicine acupuncture teaching materials. Dr. Wei has 10 years of clinical experience in Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine and a master’s degree in Chinese medicine. He has been practicing medicine in Sweden for more than 10 years. These senior physicians take the exam and will greatly promote the development of acupuncture in Sweden.

 

It is the duty of our acupuncturists to improve acupuncture and moxibustion and better serve patients.