Tag Archives: Gui Congyou

Gui Congyou: Kina och Sverige bör samarbeta inom BRI

Stockholm, Aug. 21, (Greenpost)–Kinesiska Ambassador Gui Congyou sa att Kina och Sverige bor samarbeta inom Belt and Road Initiative pa arkikel i Svenska Dagbladet.

REPLIK | KINA

Med avseende på debattartikeln i Svenska Dagbladet den 6 augusti, “Sverige bör få EU att ställa tydliga krav på Kina”, vill jag poängtera att en del av debattartikeln innehåller förvriden information om Kinas Belt and Road Initiative (BRI) samt grundlösa misstankar och anklagelser mot så kallade kinesiska strategiska intentioner, till och med Kinas näringspolitik. Innehållet är i hög grad missledande och skadligt mot det framtida svensk-kinesiska samarbetet inom BRI. Därför hoppas jag att kunna passa på att presentera BRI för SvD och dess läsare, så att missförstånd kan rättas och samarbeten mellan Kina och Sverige även Europa främjas för förstärkt välstånd för våra folk.

BRI, som framställdes av Kinas president Xi Jinping, är ett viktigt initiativ för internationellt samarbete. Kärnan i initiativet är att man ska bygga vinn-vinn-samarbeten runt den infrastrukturella anslutbarheten med samlade fördelar och krafter från olika håll. Under de fem åren sedan BRI lanserades har man kunnat redovisa många framgångar. Handelsvolymen mellan Kina och BRI-länderna uppnådde 5 000 miljarder dollar, fler än 80 ekonomiska samarbetszoner har byggts upp längs de nya sidenvägarna, som skapade 244 000 nya jobb i länderna.

Trots att BRI kommer ifrån Kina, tillhör detta dock hela världen, eftersom man alltid tillämpar principer av omfattande samråd, gemensamma konstruktioner och delade vinster. BRI betyder aldrig att Kina skulle tvinga något annat land, utan Kina vill genom överläggningar ansluta alla parters utvecklingsstrategier, för en gemensam planering av olika projekt. BRI är inte heller någon “kinesisk Marshallplan”. Kina skulle inte ensidigt finansiera andra länder med bistånd, utan alla parter inklusive Kina och BRI-länder och organisationer skulle bygga tillsammans med samlade resurser. Kina monopoliserar inte BRI, i stället kommer alla deltagare att få del av resultaten tillsammans. BRI är inte något geopolitiskt verktyg för Kina, därför att Kinas utrikespolitik aldrig söker inblandning i andra länders interna politik eller någon form av influensområde. BRI betyder inte att bara Kina ska utföra projekt utomlands, alla parter som vill är lika välkomna att starta eller vidga samarbeten i Kina. BRI är öppet, ur det kinesiska perspektivet vill man hjärtligt samarbeta med alla aktörer, inte bara bilaterala utan även multilaterala samarbeten är också aktuella.

BRI är ett genomskinligt initiativ som följer internationella regler. BRI som ett storskaligt globalinitiativ kan inte lyckas utan regler. I den gemensamma kommunikén från det första BRI-forumet för internationella samarbeten utfärdades tydliga löften om transparens och regelstiftning, där man lyfte fram projektens ekonomiska, sociala och hållbara egenskaper samt goda samordningar i ekonomisk tillväxt, samhälleliga framsteg och miljöförvaltning. På grund av dessa kan världen ha förtroende för BRI:s framtid. I det Internationella Finansforumets (IFF) Kina-rapport 2018 finner man en enkät om BRI, där 92 procent av de intervjuade centralbankerna räknade med att BRI skulle kunna stötta upp ländernas ekonomi och en majoritet trodde även att BRI kan lyfta landets BNP-tillväxt med 1 procent.

Kina stöttar ständigt den europeiska integrationen samt Europas solidaritet, stabilitet och välstånd. BRI bjuder Kina och Europa på en ny plattform för att göra jämlika och ömsesidigt gynnsamma samarbeten. Hittills har Kina och 11 EU-länder undertecknat mellanstatliga BRI-avtal. Frakttåg mellan Kina och Europa har gjort sammanlagt 10 000 resor med räckvidd till 42 städer i 14 europeiska länder. Sverige har alltid stått för frihandel, öppen utveckling, grön och innovationsdriven tillväxt, som är mycket förenliga med BRI-värderingarna. Svenska företag är världsledande inom bland annat infrastrukturteknik, avancerade utrustningar, smart city och grön transport, som erbjuder Sverige stora möjligheter att vara med i BRI-samarbetet, och Sverige bör inte ligga efter när det gäller BRI-deltagande.
Med glädje har vi upptäckt ett ökande intresse för BRI från Sveriges olika sektorer. Vi välkomnar Sverige att studera och även aktivt delta i BRI. Vi välkomnar också det svenska Utrikespolitiska Institutet att starta Stockholm Belt and Road Observatory. Vi hoppas att den nya plattformen kommer att verkligen främja BRI-kunskap och den kinesisk-svenska vänskapen. Ambassaden är förberedd för kontakt och utbyte med observatoriet. Vi är angelägna att få konstruktiva förslag om hur Kina och Sverige kan samarbeta inom BRI, dock vill vi inte få grundlösa misstankar och anklagelser av vissa svenska personer med färgade glasögon. Kina och Sverige bör samarbeta inom BRI, tillfällen finns redan i dag!

Gui Congyou
Folkrepubliken Kinas ambassadör i Sverige

桂从友大使在瑞典《今日社会报》发表署名文章《所谓中国“活摘器官”是弥天大谎》

北欧绿色邮报网报道(记者陈雪霏)–2018年8月8日,桂从友大使在瑞典《今日社会报》发表题为《所谓中国“活摘器官”是弥天大谎》的署名文章。全文如下:

  《今日社会报》6月28日刊登“不道德的器官买卖需要瑞典立法”一文,称中国政府“长期以来允许从死刑犯身上摘除器官和器官买卖”,文章内容纯属谎言,是对中国的恶意抹黑。

中国法律严禁人体器官买卖和外国人以游客名义来华接受人体器官移植,并自2015年1月1日起全面停止使用死囚器官作为移植来源。中国器官捐献量逐年上升,已成功实现器官来源转型。截至今年5月,中国已累计完成公民去世后器官捐献1.76万例,捐献大器官突破4.9万个。WHO器官移植项目主任何塞•努涅斯今年7月1日在出席第27届国际器官移植大会时表示,有关“中国每年有6至10万例器官移植”的说法是不可信的。

“法轮功”是彻头彻尾的反人类、反科学、反社会的邪教组织。所谓中国“活摘器官”是“法轮功”撒下的一个弥天大谎,是其自编自演的一场闹剧和骗局,目的在于欺骗国际社会,掩盖其邪教面目。比如“法轮功”媒体就公然教唆其练习者造假,在《建议更多大陆同修将提供酷刑演示资料视为己任》中写到:“可以通过请其他学员做模特、用类似的物品做道具,拍下照片。”澳大利亚知名器官移植问题专家坎贝尔·弗雷泽曾表示,“法轮功”所说的“活摘”都是谎言,他们编造谣言是为了骗取同情,以实现政治目的。

我们衷心希望瑞典朋友勿受“法轮功”分子蛊惑,多了解事情真相。中国使馆愿与读者朋友们开展积极和建设性对话,坦诚交流。

《今日社会报》是瑞典一份全国性周报,主要面向政、商界高层。文章在该报网站链接如下:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kinas-ambassad-organskorden-ar-en-logn-23283

 

Etik

Kinas ambassad: ”organskörden” är en lögn

Påståendet att den kinesiska regeringen skördar organ från Falun Gong-anhängarna är en otäckt lögn, en bluff och en fars, skriver Folkrepubliken Kinas ambassadör i Sverige i en replik.

author 

Gui Congyou
Folkrepubliken Kinas ambassadör i Sverige

REPLIK. Dagens Samhället publicerade den 28:e juni en debattartikel ”Oetisk organhandel kräver en svensk lagstiftning”, som grundlöst anklagade den kinesiska regeringen för att ha ”länge tillåtit att organ skördas från dödsdömda fångar i samband med avrättningar”. Artikeln innehåller mycket av lögner och fördom mot Kina, bara för att svartmåla Kina. Det är oacceptabelt.

De kinesiska lagarna förbjuder organhandel, och ingen utlänning är tillåten att resa till Kina som turister för att få organtransplantationen. Och så tidigt som 1:a januari 2015 genomfördes ett totalförbjud i Kina mot att använda de avrättades organ för transplantation. Härom åren har Kina framgångsrikt omställt källor för organen för medicinska transplantationer. Antalet organdoneringar och utförda transplantationer stiger varje år. I den historiska statistiken, tills maj 2018, har det funnit totalt 17 600 organdoneringar efter dödfall, där 49 000 större organ donerats. På den 27:e International Congress of the Transplantation Society på 1 juli i år, berättade Jose Nunez, programledare för transplantation på WHO som är ansvarig för att inspektera världens organtransplantation, att det bara inte kan vara sant att Kina utför 60 000 till 100 000 organtransplantationer årligen, siffran är nästan lika stor för hela världens!

Falun-Gong, eller känd i Sverige som Falun-Dafa, är en helt antimänsklig, antivetenskaplig och antisamhällelig sekt. Deras påstående och anklagelse om ”den kinesiska regeringen skördar organ från Falun-Gong anhängarna” är en otäckt lögn, en bluff och en fars, fabricerade, dirigerade och skådespelade av Falun-Gong själv, bara för att smutskasta Kina och få till sig sympati av det internationella samfundet. Dessvärre uppmuntra Falun-Gong offentligt på sin egen media deras anhängare att förfalska. Till exempel, de publicerade flera artiklar, bl.a. en som heter ”Rekommendera fler kollegor i Fastlandskina att ta ansvar och erbjuda material för tortyrvisningar” där man skrev tydligt ”man kan be andra anhängare att modellera med vissa toryverktygliknande saker, och ta foto.” Den australiska världsberömda experten på organtransplantation, Dr. Campbell Fraser, sade också att Falun-Gongs påstående om organstölder är helt lögner med syfte att lura till sig sympatier och förverkliga sin dolda politiska agenda.

Vi hoppas hjärtligt att det svenska folket ta del i sanningen och inte bli lurad av Falun-Gong och dess anhängare. Den kinesiska ambassaden är villig att ta konstruktiva och uppriktiga dialoger om relevanta frågor med både tidningen och dess läsare.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

来源:中国驻瑞典使馆和Dagens Samhälle.

Kinesiska ambassadör Gui: Att främja den traditionella vänskapen för att fördjupa vårt gemensamma intresse

 STOCKHOLM, July 26(Greenpost)– Kinesiska ambassadör Gui Congyou har skrivit den här artikel om hans jobb i Sverige.  Full text är nedende:
Jag har arbetat som den tjugonde kinesiska ambassadören i Sverige i nästan ett år.

Fast Kina och Sverige är geografiskt långt ifrån varandra, är vår vänskap långvarig och väletablerad. Så tidigt som 1739 seglade Ostindiefararen Götheborgs till Kina och kinesiska porsliner, silke och te fick komma till Sverige längs den maritima sidenvägen. Vi kommer alltid ihåg att Sverige inte deltog i västmakternas invasion och plundring i den tid när Kina var svagt och sårbart. Vi kommer alltid ihåg att Sverige är det första västlandet som upprättade diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina. Det politiska modet och den strategiska visionen av dåtidens svenska ledare är mycket beundransvärt. Vi kommer alltid ihåg att Sverige stöttade Kinas rättsliga plats i FN, och efter Kinas reform och öppnande, blev Sverige en gång till det första västlandet som undertecknade handels-och investeringsavtalet med Folkrepubliken Kina och därefter aktivt utförde ekonomiska och tekniska samarbeten, vilka bidrog mycket till Kinas ekonomiska och samhälleliga utveckling.

Nuförtiden går relationer mellan Kina och Sverige ständigt framåt. I juni 2017 reste Sveriges statsminister Stefan Löfven till Kina för World Economic Forum, och träffade Kinas president Xi Jingping och premiärminister Li Keqiang och nådde viktiga överenskommelser om att vidare främja kännedom om varandra och fördjupa pragmatiska samarbete med hänsyn till principerna av ömsesidigt respekt och jämlikhet. De viktiga överenskommelserna ska utforma framtidens kinesiska-svenska relationer. Samtidigt fanns det frekvent bilaterala besökt på olika nivåer i 2017. 6 svenska ministrar besökte Kina och 26 kinesiska delegationer på vice-ministers eller ministers nivå kom till Sverige.

Samarbeten mellan Kina och Sverige håller fart i olika område. I många år har Sverige varit Kinas främsta affärspartner i Norden och Kina Sveriges största i Asien. I fjol steg handelssiffran mellan Sverige och Kina med 29 % till 15 miljarder US Dollar. Sveriges export till Kina ökade med 24 % och redovisade ett överskott av 690 miljoner US Dollar. Volvo och Geely:s “äktenskap” har skapat tiotusentals jobb och blivit ett framstående exempel på samarbete mellan Kina och Sverige även Europa.

Mellan Kina och Sverige har man etablerat 31 par vänorter, där utbyte förstärkt och samarbete fördjupade. Enligt SCB:s statistik är antal hotellövernattningar av kinesiska turister i Sverige 203 000 i 2014, 258 000 i 2015, 323 000 i 2016 och mer än 400 000 i 2017. Kinesiska turister är nu den största kundgruppen av tax-free handel i Sverige. I juni 2017 undertecknades det första mellanstatliga utbildningsavtalet och antalet kinesiska gäststudenter i Sverige steg till 8000. Det kinesiska kulturcentret i Stockholm spelar en viktig roll i att förmedla den kinesiska kulturen och traditionell konst.

Sedan jag anlände i Sverige den 18:e augusti i fjol har jag haft omfattande kontakt med den svenska regeringen och samhället. Jag känner att de goda relationerna mellan Kina och Sverige ännu kan förbättras, det finns verkligen stora möjligheter.

Vi har liknande utvecklingslinjer och är ekonomiskt komplimenterande till varandra. Den 19:e nationella kongressen för det kinesiska kommunistiska partiet har framgångsrikt avslutats och nya utvecklingsambitioner fastställts. Under President Xi Jingpings stadiga ledarskap har Kina sjösatt 5 nya utvecklingskoncept som är innovation, balanserad tillväxt, en grön ekonomi, öppnande samt inkluderande utveckling. Det kinesiska folkets önskemål för det goda livet kommer att förverkligas och arbetet för moderniseringen av Kina ska träda intill en ny epok.

Inom 5 år kommer Kina att importera mer än 8 biljoner dollar av varor, och investera 750 miljarder dollar utomlands. Antalet turister som reser till utlandet kommer att vara fler än 500 miljoner. I de kommande 10 åren planerar Kina att investera nästan 600 miljarder dollar inom den gröna ekonomin. The Belt and Road initiativet kommer att öppna upp en ny betydelsefull möjlighet för att utveckla samarbete mellan Kina och Sverige.

Vi har också omfattande överenskommelser och mycket gemensamma intresse i internationella frågor. Vi är fast beslutna att upprätthålla det globala frihandelssystemet. Vi motsätter oss protektionismen och främjar en öppen världsekonomi. Vi aktivt deltar i multilaterala handlingarna för klimatfrågan och främja genomförande av Parisavtalet. Vi är starkt engagerade i världsfred, stabilitet och säkerhet, förespråkar dialog i konfliktlösningen och vi både motsätter oss alla former av terrorism.

Att främja en sund, stabil och hållbar utveckling av relationer mellan Kina och Sverige gynnar inte bara oss själv, det kommer också att främja en allsidig utveckling av relationer mellan Kina och EU samt världens fred, stabilitet och välstånd.

Relationer mellan Kina och Sverige står inför en ny historisk startpunkt. Som Kinas ambassadör till Sverige vill jag, tillsammans med mina svenska vänner, implementera våra ledares viktiga överenskommelser, med ömsesidigt respekt, för gemensam nytta. Vi skall fördjupa samförstånd och utvidga samarbeten, främja kulturella utbyten och främja överläggningar i globala och regionala frågor. Tillsammans ska vi skapa en bättre framtid för det kinesiska svenska samarbetet, och ett bättre liv för våra folk.

Ambassador Gui Congyou Meets with Members of the Professional Foreign Correspondents Association

 STOCKHOLM, May 30(Greenpost)–On 23 May, Ambassador Gui Congyou met with foreign journalists in Sweden from the Professional Foreign Correspondents Association (PROFOCA), including its Chairperson Ms. Chen Xuefei and Secretary General Mr. Wasserman, at the Embassy. Political Counsellor Zhang Biao attended the meeting.

Ambassador Gui spoke positively of the interest PROFOCA gives to China. He said that China, since the reform and opening up 40 years ago, has made remarkable achievements and captured the interest of more and more media outlets. With China becoming increasingly open, it is hoped that foreign journalists will have a deeper understanding of China and report the stories of China objectively and truthfully, so as to play a positive role in improving the understanding of China by Sweden and other countries in the world.

The foreign journalists in Sweden said that the development of China has attracted broad attention from the international community. China’s innovation and technological achievements, such as mobile payment and high-speed rail, have taken the lead in the world. They will go to China more often to conduct field interviews and introduce the real China to Sweden and the world, on the basis of the principle of objective and balanced reporting.

Source: Chinese Embassy

Chinese Artist Li Li’s works exhibited during Stockholm Kulturnatt

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, May 16 (Greenpost)– Chinese Artist Li Li’s works has been exhibited at the Belt and Road Nordic Spring International Peace and Cultural Festival as well as Stockholm Kulturnatt.

Chinese Ambassador Gui Congyou spoke at the exhibition.

“I believe the cultural festival, art exhibition and film playing will be conducive to Sino-Swedish relations and world peace because cultural communication is also part of belt and road initiative.” said Gui.

Xuefei Chen Axelsson, President of China-Europe Cultural Association said that the main purpose of the exhibition is to contribute to world peace and cultural exchange and improving mutual understanding between the two sides.

A total of 200 people attended the cultural festival.  Li Li’s art works were part of the cultural festival.  Li Li is a member of China’s Artists Association.

More photos:

Text and photo by Xuefei Chen Axelsson.

 

 

Ambassador Gui Congyou Celebrates Professor Chen Zhu’s Winning of the 2018 Sjöberg Prize

Chinese Ambassador Gui Congyou said  China is willing to further strengthen international cooperation on medical research with Sweden and other countries and contribute more to the health of all human beings.

On 14 April, Chinese Ambassador to Sweden Gui Congyou held a reception at the Embassy to celebrate Professor Chen Zhu’s winning of the 2018 Sjöberg Prize. Prof. Chen Zhu and his wife Prof. Chen Saijuan, President of the Karolinska Institutet Mr. Ole Petter Ottersen, International Director at the Swedish Red Cross Mr. Melker Mabeck, Chairman of the Sjöberg Foundation Mr. Ingemar Sjöberg and other scientists and eminent persons from the Swedish medical and health care communities, and all the diplomats at the Embassy attended.

In his speech, Ambassador Gui, on behalf of all the embassy staff, extended warm congratulations to Prof. Chen on his winning of the 2018 Sjöberg Prize. Ambassador Gui said Prof. Chen Zhu and his research team, through tireless long efforts and in collaboration with French scientists, developed a new targeted treatment for leukemia. They have saved thousands of lives in China and across the world and made great contributions to the development of the world’s medicine and human health. The 2018 Sjöberg Prize is a recognition of their long-term, in-depth research and joint efforts to overcome the world’s medical problems, and also an endorsement of their successful international cooperation in science and technology. Prof. Chen’s visit to Sweden to receive the award is of great significance in promoting the friendly cooperation between China and Sweden and enhancing international cooperation in related fields. Ambassador Gui said that strengthening the prevention and control of major diseases is an important component of the Healthy China initiative proposed at the 19th National Congress of the Communist Party of China. China is willing to further strengthen international cooperation on medical research with Sweden and other countries and contribute more to the health of all human beings.

Prof. Chen said in his speech that the Royal Swedish Academy of Sciences’ conferring the 2018 Sjöberg Prize on him once again made the “China Solution” for treating acute promyelocytic leukemia the focus of attention in the world medical community. This research result is a successful example of international cooperation. It is a beautiful story of the East meeting the West and the combination of traditional Confucianism and modern Western medicine. Scientific research transcends national borders. In scientific and health research, scientists from across the world share the same belief and are committed to serving human health, which in turn promotes mutual trust and people-to-people links among countries. It is an essential component of the Belt and Road Initiative, and also an important content in the construction of a new type of international relations and a community with a shared future for mankind. Prof. Chen said he and his team would continue working with partners both at home and abroad to understand the mechanisms behind other types of hematological malignancies and to develop innovative and effective therapeutic strategies through collaboration, for the well-being of human society.

Prof. Chen said over the years China and Sweden have maintained a good momentum of development in scientific and technological cooperation and have conducted broad and effective cooperation in various fields such as health, water resources, energy, mining, space, etc. The friendship between the two peoples has a long history, and the merchant ship from the 18th Century, the Göteborg, has become a unique symbol of China-Sweden friendly exchanges. Sweden is also the first Western country to establish diplomatic relations with China, and the bilateral relations have continued to grow to new levels, with China becoming Sweden’s most important trading partner in Asia. He expressed the hope that China-Sweden friendly cooperation will continue to deepen and make more positive contributions to world peace and development.

President of the Karolinska Institutet Mr. Ottersen said the winning of the 2018 Sjöberg Prize by Prof. Chen vividly explained how medical research could bring hope to thousands of patients and promote friendship and mutual trust among countries. We all agree that medical research can become an important component of the Belt and Road Initiative and that extensive cooperation should be carried out in the health field to bring health and hope to the people along the routes. Karolinska Institutet is willing to strengthen cooperation with scientists from China and other countries to tackle medical problems and jointly promote health and medical equality, to the greater benefit of the people of all countries.

In 2016, the Swedish entrepreneur Mr. Bengt Sjöberg donated 2 billion Swedish kronors (about 250 million US dollars) to establish the Sjöberg Foundation for the promotion of scientific research in the fields of cancer, health and environment. The Sjöberg Prize funded by the Sjöberg Foundation is conferred by the Royal Swedish Academy of Sciences.

Ambassador Gui Congyou says China to be the world’s largest consumer market by the end of this year

 On 20 April, Ambassador Gui Congyou gave an exclusive interview at the Embassy with the program Ambassadorial Interview Series of the Swedish Institute for Security and Development Policy (ISDP). Ambassador Gui answered questions on China-Sweden relations, international trade, China’s foreign policy, China-Europe relations and other topics from Dr. Lars Vargö, distinguished fellow of ISDP and former Swedish Ambassador to Japan and South Korea.

Following is the full text of the interview:

1. Q: China and Sweden have long maintained friendly relations, the basis of which is mainly trade. The continuous development of China presents important opportunities for Sweden. If China’s economic growth slows down, what impact will it have on China-Sweden economic and trade relations ?

Gui Congyou: In recent years, China-Sweden relations have maintained steady development, and practical cooperation in all fields has continued to expand. For many years China has been Sweden’s largest trading partner in Asia and Sweden China’s largest in the Nordic region. Bilateral trade volume reached USD15 billion last year, a year-on-year increase of nearly 20%, while export from Sweden to China grew by 27%. For the first time in 25 years, Sweden has shifted from deficit to surplus in trade with China, which has fully reflected China’s strong demand for premium Swedish products and the great potential in cooperation between the two countries.

In the 40 years since the reform and opening up, China has scored great achievements in economic and social development. Over the past five years since the 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC), China has unswervingly pursued the vision of innovative, coordinated, green and open development that is for everyone, accelerated the transformation of the growth model, and improved the economic structure. The 19th CPC National Congress held last year emphasized that China’s economy has been transitioning from a phase of rapid growth to a stage of high-quality development. The lowering of China’s economic growth target is for the purpose of transformation and innovation, which leads to improvement in the quality and returns of development. In the first quarter of this year, China’s GDP increased by 6.8% year-on-year, and the national economy has maintained steady performance with a good momentum for growth. The basic role of real economy and consumption in economic development has continued to strengthen. China is expected to surpass the United States as the world’s largest consumer market by the end of this year.

President Xi Jinping has solemnly announced that China will adopt a series of new and major measures to further opening up, including significantly broadening market access, creating a more attractive investment environment, strengthening protection of intellectual property rights, and taking the initiative to expand imports. In order to meet the demand of the vast Chinese consumers for high-quality foreign products, China will hold its first International Import Expo in Shanghai this November. While many other countries have held export expos, few have held an import expo. China holding the Import Expo fully demonstrates that it is dedicated to further opening up and willing to import more products. We look forward to the participation of Swedish companies to bring premium and competitive products to the Chinese market and expand two-way investment, so that China-Sweden trade and investment cooperation will develop towards greater breadth, deeper levels, and higher quality.

2. Q: What should policy makers in China and Sweden do to help defuse friction in global trade? What role can companies play?

Gui Congyou: At this stage of economic globalization, all countries in the world have already been bound together for good or ill. Frictions in trade are natural due to structural differences among different economies. The key is that all countries should uphold the principle of openness and win-win cooperation and resolve disputes through constructive dialogue under the framework of the multilateral trading system. As all WTO members have solemnly pledged, “should any dispute or friction occur, they will not seek unilateral actions that may heighten confrontation but will rather seek remedies through the dispute settlement system, and observe its rules and its rulings.”

Therefore, not only China and Sweden, but all policy makers in the world should stay rational and refrain from politicizing trade issues. Instead, they should act responsibly and bring trade issues back to the multilateral trading system for consultations and resolve them in accordance with business rules through negotiation. Punitive tariffs imposed outside the WTO framework are very likely to lead to a trade war. History has proved and will continue to prove that such a practice will harm both others and self.

To adjust trade imbalances, it is ultimately necessary to use market instruments and allow companies to be the main player. Most of the trade, investment, and technology transfer take place among multinational corporations, therefore they should actively take part in the discussions on global governance and the formulation of global trade rules. At the same time, companies should strengthen their awareness of avoiding trade frictions by taking proactive measures, and be given more play in dealing with trade frictions.

3. Q: At the 19th CPC National Congress, President Xi Jinping outlined the Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era. What does China’s role as a major country mean to Sweden?

Gui Congyou:The 19th CPC National Congress established the Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era. Its most remarkable highlight in foreign policy is the call for promoting the new form of international relations and championing the development of a community with a shared future for mankind, in the pursuit of major country diplomacy with Chinese characteristics.

Since ancient times, the Chinese people have believed in the values of harmony among nations, a world of equality and peace, and brotherhood among peoples. After the founding of the People’s Republic, China initiated the Five Principles of Peaceful Coexistence, which have become the basic principles for the development of state-to-state relations that transcend social systems and ideology, and have been accepted by the vast majority of the countries in the world. The report of 19th CPC National Congress emphasized that China will continue to hold high the banner of peace, development, cooperation and mutual benefit and uphold its fundamental foreign policy goal of preserving world peace and promoting common development. China remains firm in its commitment to strengthening friendship and cooperation with other countries on the basis of the Five Principles of Peaceful Coexistence, and to forging a new form of international relations featuring mutual respect, fairness, justice, and win-win cooperation. China will develop itself in the process of stepping up cooperation with the rest of the world, and benefit the world in the process of being further integrated into the world.

China and Sweden are traditionally friendly countries with no historical dispute or conflict of interests. We share many common topics and interests in areas like maintaining world peace and stability, globalization, free trade and climate change. China’s development means opportunities for Sweden. It is hoped that the Swedish side will seize the historic opportunity to continuously strengthen coordination and cooperation with China, so that we can jointly make more positive contributions to the world on the way toward building a new form of international relations and a community with a shared future for mankind. As I said to my Swedish friends, cooperation between China and Sweden can produce the effect of one plus one being greater than two.

4. A: Innovative technologies have great significance for both China and Sweden. China aims to become a scientific and technological leader by 2030. Sweden has similar ambitions. Stockholm hopes to become the Silicon Valley of Europe. How can the two sides cooperate to achieve these goals?

Gui Congyou: President Xi Jinping emphasized in the report of 19th CPC National Congress that China must firmly implement the strategies of invigorating China through science and education and innovation-driven development, and set higher targets for future international cooperation in scientific and technological innovation.

Sweden, a world leader in technological innovation, has made important contributions to human scientific progress. The Swedish scientific research community has always been committed to open cooperation. China and Sweden have great potential in scientific and technological innovation cooperation.

The leaders of the two countries reached an important consensus on strengthening China-Sweden scientific and technological innovation cooperation. When he met with Prime Minister of Sweden Stefan Löfven in June 2017, President Xi Jinping stressed the importance to associate China’s 13th Five-Year Plan, innovation-driven development strategy, and “Made in China 2025” with Sweden’s “Smart Industry” strategy, to strengthen cooperation in fields such as clean energy, smart cities, life sciences, green finance, high-speed rail and aerospace. This important consensus by the two leaderships has set a clear direction for Chinese-Swedish scientific and technological innovation cooperation.

Last August, Vice Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference and Minister of Science and Technology Wan Gang visited Sweden, and co-chaired with the Minister of Higher Education and Research Helene Hellmark Knutsson the 4th meeting of China-Sweden Joint Committee on Scientific and Technological Cooperation. The two sides agreed to conduct “2+2” cooperation, or joint research projects that involve a scientific research institution and a company from each side. This shows that China-Sweden scientific and technological innovation cooperation is not a one-way flow of technology, but rather joint development of new world-class technologies with the participation of businesses from both countries. In this way, results of joint research can be transformed into productivity more quickly, to better serve economic and social development and enhance the well-being of the two peoples.

5. Q: Sweden is a member of the European Union. The relationship with EU is one of the most important foreign relations for Sweden. The EU is also an important partner of China. How does China look at China-EU relations?

Gui Congyou: The China-EU relationship is one of the most important bilateral relations in the world. It is of strategic significance to both China and Europe and world peace and development. During his first visit to Europe as the Head of State of China in 2014, President Xi Jinping proposed the development of partnerships for peace, growth, reform and civilization and a comprehensive strategic partnership with a stronger global influence, which has pointed the direction for the development of the China-EU comprehensive strategic partnership under the new situation.

At present, China is deepening reform in all areas, and advancing the modernization of its national governance system and governance capacity. It is accelerating the advancement of new-type industrialization, informatization, urbanization, and agricultural modernization, and speeding up the development of the socialist market economy, democratic politics, advanced culture, harmonious society, and ecological civilization. We will work tirelessly to realize the two centenary goals and the Chinese dream of national rejuvenation. The EU is undergoing governance, industrial and social transformation, promoting smart, sustainable and inclusive growth and striving to lift its international competitiveness. China’s rapid development has become a good opportunity for Europe’s development and prosperity, while Europe with its economic strength and time-honored civilization is also one of the most important partners for China’s reform and development. China-EU cooperation has never been more urgent. We hope Europe will take a long-term perspective, surpass differences in social systems, cultural traditions and ideologies, respect the development path chosen by China, and regard China’s development as a major opportunity, to work together with China for common development.

6. Q: Another important issue for Sweden is Russia. Due to Ukraine, the “Salisbury incident” and other issues, the relationship between the EU and Russia has become increasingly tense, and Sweden is highly concerned about this. How does China view the tension between the EU and Russia?

Gui Congyou: The EU is undoubtedly an important pole in the multi-polar world. China has always attached great importance to Europe and regarded developing relations with Europe as a priority of China’s diplomacy. China continues to support the process of European integration. As a global power and permanent member of the UN Security Council, Russia is also a pole and has important influence in international and regional affairs.

China has consistently advocated that disputes between countries should be properly resolved through friendly negotiations. All countries should obey international law and the basic norms of international relations and avoid taking any actions that intensify contradictions. As the international community is facing many challenges, all countries should reject the cold war mentality, give up confrontation, and work together to safeguard world peace, stability and tranquility, to jointly build a new type of international relations of mutual respect, fairness and justice, and win-win cooperation. The EU and Russia are neighbors that cannot be moved away. The only right choice for the two sides is dialogue and cooperation.

7. Q: In recent years, conflicts have increased across the world. Sweden is concerned about this. China sticks to the principle of non-interference in the internal affairs of other countries. Can China and Sweden cooperate to promote world peace and stability?

Gui Congyou: Absolutely. No matter how powerful it becomes, China will always safeguard world peace, contribute to global development, and uphold international order. China firmly remains committed to the path of peaceful development. It will be more active in maintaining international and regional security, and contribute more of Chinese experience, Chinese wisdom and Chinese approaches to improve international governance. China is firmly dedicated to political settlement of international and regional hotspot issues and strives to play a constructive role in bridging disagreements and promoting peace talks.

Sweden is also committed to safeguarding world peace and stability and advocates the settlement of disputes through diplomatic means. We appreciate this. China and Sweden can certainly strengthen cooperation in international and regional issues, and step up communication and coordination on dealing with global challenges, addressing regional hotspot issues, combating terrorism and promoting international development, so as to jointly make greater contributions to global peace and stability.

8. Q: What advice do you have for Swedish youth who want to learn about China? What should they do and what kind of opportunities do they have?

Gui Congyou: In the past 8 months as China’s ambassador to Sweden, I’ve found that young people from both China and Sweden are becoming more and more interested in each other, which is a good thing. As of the end of last year, there were more than 8,000 Chinese students studying in Sweden and nearly 400,000 Chinese tourists to Sweden, most of whom are young people. For Swedish young people who want to learn about China, I have the following suggestions for their reference.

To understand China, one must first understand China’s development path. China follows the path of socialism with Chinese characteristics. The 19th CPC National Congress declared that Socialism with Chinese Characteristics has entered a new era and has embarked on a new journey of building a great modern socialist country. Second, one must understand China’s system of political parties. China has CPC as the ruling party, but it’s not “one-party dictatorship” as referred to by some Westerners. Instead, it adopts a system of multiparty cooperation and political consultation, specifically cooperation and consultation with eight democratic parties. Third, one must understand China’s history and culture. China has more than 5,000 years of civilization and history and has created a splendid Chinese civilization. But in modern times, it has also experienced deep misery caused by aggression, enslavement and plunder. Only by knowing the journey of the Chinese people in the past can one understand the pursuit and dream of the Chinese people today. Fourth, I suggest that young people in Sweden read the book The Governance of China by Xi Jinping. This is the key to understanding contemporary China. This book records the thinking and practice of President Xi Jinping on governing the country and embodies the essence of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era. It provides a window for comprehensively sensing and understanding China today and is the most authoritative book for in-depth comprehension of Chinese path, concept and approaches in the new era.

Seeing is believing. I also sincerely hope that young people in Sweden, whether as students or tourists, will go to China and take a look around to have a comprehensive and in-depth understanding of China’s past, today and the future. With sincerity and good faith, Swedish friends certainly could truly appreciate the Chinese story, Chinese miracle and Chinese spirit. I myself and the Chinese Embassy in Sweden will definitely do our best to help Swedish friends from all walks of life to better understand China.

Source , Chinese Embassy.

Chinese Ambassador Gui Congyou Sends Letter of Condolence to Sweden on the Passing of the IKEA Founder

By Xuefei Chen Axelsson
STOCKHOLM, Feb. 1(Greenpost) —  On 30 January,  Chinese Ambassador to Sweden, Gui Congyou sent a letter of condolence to the Swedish Ministry for Foreign Affairs on the passing of the IKEA founder Ingvar Kamprad.

Ambassador Gui said he was deeply saddened by the unfortunate news that the IKEA founder Mr. Ingvar Kamprad passed away and would like to express deep condolences and sincere sympathy to his bereaved family.

Gui said China highly appreciates Mr. Kamprad’s outstanding contributions to promoting China-Sweden friendship and economic and trade cooperation and will always remember him.

The Chinese side stands ready to work with Swedish friends to continue expanding bilateral friendly exchanges and cooperation.

Kamprad is remembered by many Chinese as a man who is very thrifty to himself, but very  generous to the poor or those who are in need.

Text from Chinese Embassy website and photo from website.

Kinesiska ambassadör Gui Congyou: Att främja den traditionella vänskapen för att fördjupa vår gemensamma nytta

STOCKHOLM, Dec. 14(Greenpost)– Gui Congyou, Kinesiska ambassadören  i Sverige har skrivit en artikel om relation mellan Kina och Sverige.  Han kom till Sverige den 18 i augusti, 2017.

Att främja den traditionella vänskapen för att fördjupa vår gemensamma nytta

 Jag är ärad för att bli den tjugonde kinesiska ambassadören i Sverige.

Fast Kina och Sverige är geografiskt långt ifrån varandra, är vår vänskap lång och väletablerad. Så tidigt som 1739 kom kinesiskt porslin, silke och te längs den maritima sidenvägen till Sverige, när Ostindiefararen Götheborgs seglade till Kina. Vi kommer alltid ihåg att Sverige inte deltog i västmakternas invasion och plundring när Kina var svagt sårbart. Vi kommer alltid ihåg att Sverige var det första västlandet som upprättade diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina. Det politiska modet och den strategiska visionen av dåtidens svenska ledare var beundransvärt. Vi kommer ihåg att Sverige stöttade Kinas rättsliga plats i FN. Och efter Kinas reform och öppnande, blev Sverige en gång till det första västlandet som undertecknade handels-och investeringsavtalet med Folkrepubliken Kina och därefter aktivt utförde ekonomiska och tekniska samarbeten, vilka bidrog mycket till Kinas ekonomiska och samhälleliga utveckling.

Nuförtiden har relationen mellan Kina och Sverige ständigt utvecklats. Juni 2017 besökte Sveriges statsminister Stefan Löfven Kina för World Economic Forum, där han träffades med Kinas president Xi Jingping och premiärminister Li Keqiang och nådde viktiga överenskommelser om att vidare fördjupa kännedom och pragmatiska samarbete med hänsyn till principer av respekt och jämlikhet. Sådana viktiga överenskommelser kommer att utforma framtidens kinesiska-svenska förhållande. Samtidigt finns frekvent bilaterala besökt på alla nivåer, i år har 6 svenska minister besökt Kina och 30 kinesiska delegationer över vice-ministers nivå kommit till Sverige.

Sakliga samarbeten mellan Kina och Sverige håller fart. I många år har Sverige varit Kinas främsta affärspartner i Norden och Kina Sveriges största i Asien. Från januari till augusti i år steg handelssiffran mellan Sverige och Kina med 19.3%, och uppgick till 12.17 miljarder US Dollar. Samtidigt ökade Sveriges export till Kina med 27.9% med en överskott av 690 miljoner US Dollar. Volvo och Geely har skapat tiotusentals jobb i och blivit ett gott exempel på samarbete mellan Kina och Sverige till och med Europa.

Kina och Sverige har skapat 31 par vänorter, mellan städerna stärkts utbyte och samarbete djupare. Enligt SCB:s statistik är antal hotellövernattningar av kinesiska turister i Sverige 203 000 i 2014, 258 000 i 2015, 323 000 i 2016 och 336 000 från januari till oktober i år. Kinesiska turister är nu den största kundgruppen av tax-free handel i Sverige. Juni 2017 undertecknades det första utbildningsavtal mellan två stater och nu finns det över 8000 kinesiska gäststudenter i Sverige. Det kinesiska kulturcentret i Stockholm spelar en viktig roll i att förmedla den kinesiska kulturen och traditionell konst.

Sedan jag anlände till Sverige den 18 augusti i år har jag haft omfattande kontakt med den svenska regeringen och samhället. Jag känner att den goda relationen mellan Kina och Sverige ännu kan förbättras, och står inför viktiga möjligheter.

Vi har liknande utvecklingslinjer och är ekonomiskt komplimenterande till varandra. Den 19:e nationella kongressen för det kinesiska kommunistiska partiet har framgångsrikt avslutats av nya utvecklingsambitioner fastställts. Under President Xi Jingpings stadiga ledarskap har Kina sjösatt 5 nya utvecklingskoncept som är innovation, balanserad tillväxt, en grön ekonomi, öppnande och inkluderande utveckling. Det kinesiska folkets önskemål för det goda livet kommer att förverkligas och arbetet för moderniseringen av Kina skall träda intill en god period.

De närmaste fem åren kommer Kina att importera mer än 8 biljoner dollar av varor, och investera mer än 750 miljarder dollar utomlands. Antal turister som reser utomlands kommer att vara fler än 500 miljoner. Under de kommande tio åren planerar Kina att investera nästan 600 miljarder dollar i den gröna ekonomin. The Belt and Road initiativet kommer att öppna upp en ny betydelsefull möjlighet för att utveckla samarbete mellan     Kina och Sverige.

Våra två länder har omfattande överenskommelser och mycket gemensamma intresse när det gäller internationella frågor. Vi är fast beslutna att upprätthålla det globala frihandelssystemet. Vi motsätter oss protektionismen och främjar en öppen världsekonomi. Vi aktivt deltar i multilaterala handlingarna för klimatfrågan och främja genomförande av Parisavtalet. Vi är starkt engagerade i världsfred, stabilitet och säkerhet, förespråkar dialog som verktyg för att lösa problem och vi är båda starkt mot alla former av terrorism.

Att främja en sund, stabil och hållbar utveckling av förbindelserna mellan Kina och Sverige handlar inte bara om de två länderna och dess folk, utan också att främja en allsidig utveckling av förbindelserna mellan Kina och EU samt världsfred, stabilitet och välstånd.

Relationen mellan Kina och Sverige står inför en ny historisk utgångspunkt. Som Kinas ambassadör till Sverige vill jag tillsammans med mina svenska vänner implementera våra ledares viktiga överenskommelser på grund av principer av ömsesidigt respekt och jämlikhet samt gemensam nytta. Vi skall fördjupa samförstånd och vidga samarbeten, främja kulturella utbyten och stärka överläggningar i globala och regionala frågor. Tillsammans skapar vi en bättre framtid för det kinesiska svenska samarbetet, och ett bättre liv för våra folk.

Redaktör Xuefei Chen Axelsson.

China Cultural Center in Stockholm holds the largest exhibition in its history

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Nov. 19(Greenpost)– China Cultural Center in Stockholm is holding the largest exhibitions since its establishment in September 2016.

Chinese Ambassador to Sweden Gui Congyou spoke at the opening of the three exhibitions. One is Born in the 60’s China Contemporary Art Exhibition & Invitational Exhibition for Swedish Artists. The third is Qian Yuqing’s Chinese calligraphy and Ding Yazhong’s  landscape ink Paintings.

“Art is a language that all the people can appreciate. Although China’s contemporary art has a short history, it has become an important art form in China and even in the world. China’s rapid development and great changes have become an inspiration and a source for artists.”  said Ambassador Gui.

“By learning from the western art, Chinese artists have explored deeply about Chinese traditional culture in recent years, by holding this exhibition, I am sure it will promote bilateral cultural exchanges through art works from both China and Sweden.” said Ambassador Gui.

Director of the China Cultural Center In Stockholm and Cultural Counselor of Chinese Embassy in Stockholm, Pu Zhengdong said he is proud to present these three kinds of exhibitions which he believed to have been historic and plays an important role in promoting bilateral understanding and exchange of cultures.  This has been the main purpose of the center and now it really meets the goal.

Anders Nyhlen, planner of the exhibition said he was very glad to attend this exhibition.

“I have held exhibitions relation to China for six times. Many Swedish artists like to know about China since China develops so fast. This time we have eight Swedish artists participating in the exhibition and I think we welcome the Chinese artists to come to Sweden. ” said Nyhlen.

Professor Zhang Fangbai who is also artist and one of the focal persons for the exhibition said he is very grateful to have a chance to exhibit Chinese contemporary art again in Sweden because this has been very conducive for the Chinese contemporary arts development. These kinds of exhibitions in Stockholm affect Chinese artists a lot and Chinese artists were inspired by Swedish artists.

Artist Han Zhongren said by looking at the Swedish artists works, he felt he could understand what those artists are seeking for and he felt that they are seeking for similar goals and shoulder similar responsibilities.  Han’s works are mainly about environmental protection theme.

Qian Yuqing used to be a policeman. But he loved Chinese calligraphy since childhood and calligraphy has always been his hobby. Now he treats the hobby as his main task and quitted the police job.  He loved calligraphy and if he couldn’t get both, he quitted the police job and keeps the calligraphy job.  He said Chinese and western artists actually can learn from each other.  These exhibitions are just the way for them to exchange ideas. He got inspiration from the Swedish artists and he hopes Swedish artists can get some inspiration from him.

Ding Yazhong has his own art gallery, Jia Ji Art Gallery, and has his own art school. He also loves art since childhood.  His specialty is to use special red ink color to paint the landscape. His works show  people a beautiful feeling of autumn symbolising good harvest and beautiful autumn.  China is indeed experiencing the good harvest in many aspects.

The exhibitions opening attracted many audiences.  It will last till 28th of November.

There is also a digital exhibition during the whole exhibitions.

Text/Photo  Xuefei Chen Axelsson

A wave of discussing the 19th CPC Congress arises in Sweden

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Oct. 31(Greenpost)– A craze discussing the 19th CPC Congress has arisen in Sweden beginning with a grand seminar held by Institute of Security and Development Policy.

Gui Congyou, Chinese Ambassador to Sweden gave a keynote speech at the opening of the seminar.

“The successful convening of the 19th CPC congress has arounsed world wide attention.  The CPC national congress has analysed the domestic and international situation, made such an important judgement that China’s Socialism with Chinese Characteristics  has entered a New Era, elected a new term of leaders of the  CPC central committee and mapped out new policies and strategic deployment . It is of great significance for realizing Chinese people’s dreams of a good life and the common development together with the world people, it is a blessing for both the Chinese and world people. ”

Gui Congyou said the Communist Party of China will not forget its mission of leading the Chinese people to live a better life.  It’s first goal is to secure a decisive victory in building a moderately prosperous society in all aspects and the second goal is to build a modernized socialist China by 2035.

Gui Congyou said during this process, China has gradually entered the center stage of the world and China will shoulder greater responsibilities for example in peace-keeping forces, in coping with the climate change, anti-terrorism and poverty elimination.

According to the CPC’s goal, in three years, China will completely wipe out the extreme poverty of its 1.3 billion population. Currently the poor is still accounting for 4 percent of the total population or about 40 million which is about four times of the Swedish population.

Gui Congyou said China loves peace and insists on the peaceful coexisting principle and will not interfere in other countries’ domestic affairs. It also opposes  interference in other country’s domestic affairs. China will never seek hegemonism. China opposes nuclear proliferation.

Gui Congyou said his mission to Sweden is to make friends and facilitate to deepen bilateral relations between China and Sweden and China will never forget that Sweden was the first western country that established diplomatic relations with China and has always been actively developing relations with China, in which made great contribution to China’s development.

He welcomes Sweden to further cooperation with China in innovation, green economy, energy saving and environmental protection, intelligence manufacturing and many other aspects such as in the United Nations.

He said China under the leadership of the CPC is a builder of the world peace, a contributor of the global development and obeying the world order and rules.

The host of the seminar was Ambassador  Per Eklund who is a board member of the ISDP.

The panalist of the seminar was Li Junfeng, Political Counselor of the Chinese Ambassy to Sweden, Dr. Oskar Alman from Uppsala University,  Lora Daalman, director of China and Global Security Program of Stockholm International Peace Research Institute or SIPRI and Dr. Kristina Sandklef,  Director of Sandklef Asia Insight.

Dr. Alman said he was a little bit worried about the election procedures in China but after the congress he felt not that worried. On the other hand, he also felt the concentration of power might be better for implementing environmental protection policies for example, so it depends on how you look at it and there is a lot of tradeoffs.

Dr. Kristina Sandklef said she held that there will be more cooperation opportunities if China holds its promise of giving the same treatment of foreign enterprises, or as generous as Sweden in giving market access to Chinese companies.

Lora Saalman, Director of China and Global Security Program of SIPRI said she noticed China’s strengthening of combat capability and modernization of its weapons, but in general, China’s number of armed forces is not on the increase.

The panelists also discussed about gender equality issue, election procedures and many other aspects.

In the evening, Stockholm Chinese Assistance Center led By James Wang Jianrong also held a seminar discussing the 19th CPC National Congress.

Meanwhile, in Sveavägen 41 in Stockholm, ABF hosted a seminar on a book titled Mao i Sverige or Mao in Sweden–1963-1986 written by a Phd student  Ingrid.

She said she had lived in China for a few years and spoke very fluent Chinese. She found there were many Mao followers since 1963 when famous Swedish journalist Myrdal wrote a lot of books and reports about China and was received by Mao.  But by 1986, the leftists almost died out.  In fact, there are still many people who are very much interested in talking about China and caring about China.

According to ABF news, there will be another seminar titled China after the Communist Party Congress on the evening of November 9 in ABF.

Sinologists Börje Ljunggren,  former Swedish Ambassador to China and author, Torbjörn Loden, professor emeritus in Chinese language and culture and Malin Oud, chinese friend and chief of Raoul Wallenberg’s Institute’s Stockholm Office will be the panelists.

Sources say on Thursday, Chinese leaders in Sweden will also hold a seminar discussing about the 19th CPC National Congress and the Xi Jinping Thought on China entering new era of Socialism with Chinese Characteristics.

It cannot be root out that there will be more such seminars in the near future.

The 19th National Congress of the Communist Party of China has mapped out a new blue print for the next stage of development. That is to wipe out poverty by 2020 and to basically become a modern society by 2035.  By 2050, China will comprehensively become a modern and beautiful country in all aspects.


 

 

chenxuefei@greenpost.se

wechat: chenxuefei7

bankgiro: 840-7157

TV: ISDP holds seminar on China’s 19th CPC Congress Ambassador Gui speaks

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Oct. 31(Greenpost)– Swedish Thinktank Institute for Security and Development Policy held a seminar on China’s 19th CPC National Congress on Monday.  Chinese Ambassador Gui Congyou made a keynote speech at the opening.

Ambassador Per Eklund made an introduction about Ambassador Gui who was born in 1965 and used to work in Moscow.

Ambassador Gui made the speech in Chinese and interpreted through an interpreter.

Mr. Gui answered questions.

Ambassador Gui explained about China’s stance of non interference and moving to the center of the world stage .

Kristina Sandklef speaks at the seminar.

Oskar Alman speaks at the seminar.

Li Junfeng, political counselor at the Chinese Embassy and Lora Saalman from SIPRI were also panelists at the seminar.

About 150 people attended the seminar and it was warmly welcomed.

 

Chinese and Swedish Literary Forum held in Stockholm

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Sept. 6(Greenpost)– Chinese and Swedish writers held a literary forum at the Chinese Cultural Center in Stockholm on Monday.

Chinese Ambassador Gui Congyou spoke at the opening of the forum.

“Both China and Sweden have produced many outstanding literary masters with a great variety of classics, which have not only enriched our respective cultures, but also made great contribution to the world literature. ”

He said many Swedish literature works have been translated into Chinese.  And many Chinese literary works have also been translated int ovarious languages including Swedish, for example,  the Nobel Prize winner Mo Yan’s work has been translated into Swedish.

“Today’s forum marks the beginning of a new stage in the exchange and cooperation in literature between our two countries. I am convinced that with further literary exchange and cooperation, the friendship between our two peoples will be deepened and our hearts will be closer, even though we are two countries with different cultural traditions.” said Ambassador Gong.

Ardelius of the Swedish Writers’ Union also speaks at the forum. He said this was an important forum. Early this year,  Swedish writers delegation visited Beijing and also held talks with Chinese writers.  This time the Chinese writers came to Sweden. It is conducive for bilateral exchange.

“A strong foundation of friendship was made and now it is time to build on it. ”

Qian Xiaoqian, Vice President of Chinese Writers’ Association said at the opening of the forum that China and Sweden have witnessed a long history of literary communication.

“I hope this forum shall be able to further friendship and cooperation between our two writers organizations and fellow writers of China and Sweden.  We need to take effective and efficient measures to set up a platform for exchange between writers and translators of our two countries. We also need to enrich our interactions and push mutual translations of literary works, so that we shall enable our audiences to read more literary works of the other country, making literature and writers a bridge and ambassador of friendship between peoples of China and Sweden.”

The Chinese writers include Bi Feiyu, Yang Hongying, Ge Fei and Dong Xi and Qian Xiaoqian and Zhang Tao. The Swedish writers and translators  include Anna Gustavsson Chen who was also moderator for the forum, Ardelius and Kajsa, Gunne.

Yang Hongying’s children’s books were sold 50 million copies in China which was really impressive. She said she spent a lot of time to study children’s psychology.

An intresting discussion about the characteristics of the writers and critical discussion about modern literature. The writers also discussed about Lu Xun and it was revealed that Lu Xun was the first Chinese writer whom the Nobel Committee commissioned Sven Hedin to talk with him. But Lu Xun said he felt no Chinese writer was qualified for the Nobel Prize in Literature.

However, most writer agreed that Lu Xun was a great writer that stood the test of time. Of course, there are also many other great writers in China.

Pu Zhengdong, Director of the China Cultural Center in Stockholm and Cultural Counselor opened the forum by introducing the guests.

A lot of Swedish writers, literary lovers and journalists including Ola Wong attended the forum.

Photo by Xuefei Chen Axelsson