Kinesiska ambassadör Gui Congyou: Att främja den traditionella vänskapen för att fördjupa vår gemensamma nytta

STOCKHOLM, Dec. 14(Greenpost)– Gui Congyou, Kinesiska ambassadören  i Sverige har skrivit en artikel om relation mellan Kina och Sverige.  Han kom till Sverige den 18 i augusti, 2017.

Att främja den traditionella vänskapen för att fördjupa vår gemensamma nytta

 Jag är ärad för att bli den tjugonde kinesiska ambassadören i Sverige.

Fast Kina och Sverige är geografiskt långt ifrån varandra, är vår vänskap lång och väletablerad. Så tidigt som 1739 kom kinesiskt porslin, silke och te längs den maritima sidenvägen till Sverige, när Ostindiefararen Götheborgs seglade till Kina. Vi kommer alltid ihåg att Sverige inte deltog i västmakternas invasion och plundring när Kina var svagt sårbart. Vi kommer alltid ihåg att Sverige var det första västlandet som upprättade diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina. Det politiska modet och den strategiska visionen av dåtidens svenska ledare var beundransvärt. Vi kommer ihåg att Sverige stöttade Kinas rättsliga plats i FN. Och efter Kinas reform och öppnande, blev Sverige en gång till det första västlandet som undertecknade handels-och investeringsavtalet med Folkrepubliken Kina och därefter aktivt utförde ekonomiska och tekniska samarbeten, vilka bidrog mycket till Kinas ekonomiska och samhälleliga utveckling.

Nuförtiden har relationen mellan Kina och Sverige ständigt utvecklats. Juni 2017 besökte Sveriges statsminister Stefan Löfven Kina för World Economic Forum, där han träffades med Kinas president Xi Jingping och premiärminister Li Keqiang och nådde viktiga överenskommelser om att vidare fördjupa kännedom och pragmatiska samarbete med hänsyn till principer av respekt och jämlikhet. Sådana viktiga överenskommelser kommer att utforma framtidens kinesiska-svenska förhållande. Samtidigt finns frekvent bilaterala besökt på alla nivåer, i år har 6 svenska minister besökt Kina och 30 kinesiska delegationer över vice-ministers nivå kommit till Sverige.

Sakliga samarbeten mellan Kina och Sverige håller fart. I många år har Sverige varit Kinas främsta affärspartner i Norden och Kina Sveriges största i Asien. Från januari till augusti i år steg handelssiffran mellan Sverige och Kina med 19.3%, och uppgick till 12.17 miljarder US Dollar. Samtidigt ökade Sveriges export till Kina med 27.9% med en överskott av 690 miljoner US Dollar. Volvo och Geely har skapat tiotusentals jobb i och blivit ett gott exempel på samarbete mellan Kina och Sverige till och med Europa.

Kina och Sverige har skapat 31 par vänorter, mellan städerna stärkts utbyte och samarbete djupare. Enligt SCB:s statistik är antal hotellövernattningar av kinesiska turister i Sverige 203 000 i 2014, 258 000 i 2015, 323 000 i 2016 och 336 000 från januari till oktober i år. Kinesiska turister är nu den största kundgruppen av tax-free handel i Sverige. Juni 2017 undertecknades det första utbildningsavtal mellan två stater och nu finns det över 8000 kinesiska gäststudenter i Sverige. Det kinesiska kulturcentret i Stockholm spelar en viktig roll i att förmedla den kinesiska kulturen och traditionell konst.

Sedan jag anlände till Sverige den 18 augusti i år har jag haft omfattande kontakt med den svenska regeringen och samhället. Jag känner att den goda relationen mellan Kina och Sverige ännu kan förbättras, och står inför viktiga möjligheter.

Vi har liknande utvecklingslinjer och är ekonomiskt komplimenterande till varandra. Den 19:e nationella kongressen för det kinesiska kommunistiska partiet har framgångsrikt avslutats av nya utvecklingsambitioner fastställts. Under President Xi Jingpings stadiga ledarskap har Kina sjösatt 5 nya utvecklingskoncept som är innovation, balanserad tillväxt, en grön ekonomi, öppnande och inkluderande utveckling. Det kinesiska folkets önskemål för det goda livet kommer att förverkligas och arbetet för moderniseringen av Kina skall träda intill en god period.

De närmaste fem åren kommer Kina att importera mer än 8 biljoner dollar av varor, och investera mer än 750 miljarder dollar utomlands. Antal turister som reser utomlands kommer att vara fler än 500 miljoner. Under de kommande tio åren planerar Kina att investera nästan 600 miljarder dollar i den gröna ekonomin. The Belt and Road initiativet kommer att öppna upp en ny betydelsefull möjlighet för att utveckla samarbete mellan     Kina och Sverige.

Våra två länder har omfattande överenskommelser och mycket gemensamma intresse när det gäller internationella frågor. Vi är fast beslutna att upprätthålla det globala frihandelssystemet. Vi motsätter oss protektionismen och främjar en öppen världsekonomi. Vi aktivt deltar i multilaterala handlingarna för klimatfrågan och främja genomförande av Parisavtalet. Vi är starkt engagerade i världsfred, stabilitet och säkerhet, förespråkar dialog som verktyg för att lösa problem och vi är båda starkt mot alla former av terrorism.

Att främja en sund, stabil och hållbar utveckling av förbindelserna mellan Kina och Sverige handlar inte bara om de två länderna och dess folk, utan också att främja en allsidig utveckling av förbindelserna mellan Kina och EU samt världsfred, stabilitet och välstånd.

Relationen mellan Kina och Sverige står inför en ny historisk utgångspunkt. Som Kinas ambassadör till Sverige vill jag tillsammans med mina svenska vänner implementera våra ledares viktiga överenskommelser på grund av principer av ömsesidigt respekt och jämlikhet samt gemensam nytta. Vi skall fördjupa samförstånd och vidga samarbeten, främja kulturella utbyten och stärka överläggningar i globala och regionala frågor. Tillsammans skapar vi en bättre framtid för det kinesiska svenska samarbetet, och ett bättre liv för våra folk.

Redaktör Xuefei Chen Axelsson.

Leave a Reply