Kinesiska ambassadör Gui: Att främja den traditionella vänskapen för att fördjupa vårt gemensamma intresse

 STOCKHOLM, July 26(Greenpost)– Kinesiska ambassadör Gui Congyou har skrivit den här artikel om hans jobb i Sverige.  Full text är nedende:
Jag har arbetat som den tjugonde kinesiska ambassadören i Sverige i nästan ett år.

Fast Kina och Sverige är geografiskt långt ifrån varandra, är vår vänskap långvarig och väletablerad. Så tidigt som 1739 seglade Ostindiefararen Götheborgs till Kina och kinesiska porsliner, silke och te fick komma till Sverige längs den maritima sidenvägen. Vi kommer alltid ihåg att Sverige inte deltog i västmakternas invasion och plundring i den tid när Kina var svagt och sårbart. Vi kommer alltid ihåg att Sverige är det första västlandet som upprättade diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina. Det politiska modet och den strategiska visionen av dåtidens svenska ledare är mycket beundransvärt. Vi kommer alltid ihåg att Sverige stöttade Kinas rättsliga plats i FN, och efter Kinas reform och öppnande, blev Sverige en gång till det första västlandet som undertecknade handels-och investeringsavtalet med Folkrepubliken Kina och därefter aktivt utförde ekonomiska och tekniska samarbeten, vilka bidrog mycket till Kinas ekonomiska och samhälleliga utveckling.

Nuförtiden går relationer mellan Kina och Sverige ständigt framåt. I juni 2017 reste Sveriges statsminister Stefan Löfven till Kina för World Economic Forum, och träffade Kinas president Xi Jingping och premiärminister Li Keqiang och nådde viktiga överenskommelser om att vidare främja kännedom om varandra och fördjupa pragmatiska samarbete med hänsyn till principerna av ömsesidigt respekt och jämlikhet. De viktiga överenskommelserna ska utforma framtidens kinesiska-svenska relationer. Samtidigt fanns det frekvent bilaterala besökt på olika nivåer i 2017. 6 svenska ministrar besökte Kina och 26 kinesiska delegationer på vice-ministers eller ministers nivå kom till Sverige.

Samarbeten mellan Kina och Sverige håller fart i olika område. I många år har Sverige varit Kinas främsta affärspartner i Norden och Kina Sveriges största i Asien. I fjol steg handelssiffran mellan Sverige och Kina med 29 % till 15 miljarder US Dollar. Sveriges export till Kina ökade med 24 % och redovisade ett överskott av 690 miljoner US Dollar. Volvo och Geely:s “äktenskap” har skapat tiotusentals jobb och blivit ett framstående exempel på samarbete mellan Kina och Sverige även Europa.

Mellan Kina och Sverige har man etablerat 31 par vänorter, där utbyte förstärkt och samarbete fördjupade. Enligt SCB:s statistik är antal hotellövernattningar av kinesiska turister i Sverige 203 000 i 2014, 258 000 i 2015, 323 000 i 2016 och mer än 400 000 i 2017. Kinesiska turister är nu den största kundgruppen av tax-free handel i Sverige. I juni 2017 undertecknades det första mellanstatliga utbildningsavtalet och antalet kinesiska gäststudenter i Sverige steg till 8000. Det kinesiska kulturcentret i Stockholm spelar en viktig roll i att förmedla den kinesiska kulturen och traditionell konst.

Sedan jag anlände i Sverige den 18:e augusti i fjol har jag haft omfattande kontakt med den svenska regeringen och samhället. Jag känner att de goda relationerna mellan Kina och Sverige ännu kan förbättras, det finns verkligen stora möjligheter.

Vi har liknande utvecklingslinjer och är ekonomiskt komplimenterande till varandra. Den 19:e nationella kongressen för det kinesiska kommunistiska partiet har framgångsrikt avslutats och nya utvecklingsambitioner fastställts. Under President Xi Jingpings stadiga ledarskap har Kina sjösatt 5 nya utvecklingskoncept som är innovation, balanserad tillväxt, en grön ekonomi, öppnande samt inkluderande utveckling. Det kinesiska folkets önskemål för det goda livet kommer att förverkligas och arbetet för moderniseringen av Kina ska träda intill en ny epok.

Inom 5 år kommer Kina att importera mer än 8 biljoner dollar av varor, och investera 750 miljarder dollar utomlands. Antalet turister som reser till utlandet kommer att vara fler än 500 miljoner. I de kommande 10 åren planerar Kina att investera nästan 600 miljarder dollar inom den gröna ekonomin. The Belt and Road initiativet kommer att öppna upp en ny betydelsefull möjlighet för att utveckla samarbete mellan Kina och Sverige.

Vi har också omfattande överenskommelser och mycket gemensamma intresse i internationella frågor. Vi är fast beslutna att upprätthålla det globala frihandelssystemet. Vi motsätter oss protektionismen och främjar en öppen världsekonomi. Vi aktivt deltar i multilaterala handlingarna för klimatfrågan och främja genomförande av Parisavtalet. Vi är starkt engagerade i världsfred, stabilitet och säkerhet, förespråkar dialog i konfliktlösningen och vi både motsätter oss alla former av terrorism.

Att främja en sund, stabil och hållbar utveckling av relationer mellan Kina och Sverige gynnar inte bara oss själv, det kommer också att främja en allsidig utveckling av relationer mellan Kina och EU samt världens fred, stabilitet och välstånd.

Relationer mellan Kina och Sverige står inför en ny historisk startpunkt. Som Kinas ambassadör till Sverige vill jag, tillsammans med mina svenska vänner, implementera våra ledares viktiga överenskommelser, med ömsesidigt respekt, för gemensam nytta. Vi skall fördjupa samförstånd och utvidga samarbeten, främja kulturella utbyten och främja överläggningar i globala och regionala frågor. Tillsammans ska vi skapa en bättre framtid för det kinesiska svenska samarbetet, och ett bättre liv för våra folk.

Leave a Reply