Hong Kong ekonom tycker att gula ekonomi cirkel inte kan leva längre

Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Mar. 5 (Greenpost) — Några dagar sedan kom en grupp av Hong Kong Demonstrationer till Stockholm och frågade svenska stöda gula ekonomi cirkel och straffa andra som inte komma överens med dem.

Enligt en report från Kina Nyheter Service, CNS, Hong Kongs ekonomer tycker att gula ekonomi cirkel idea inte kan leva längre. Varför?

Ekonom Guan Zhuozhao sa att ekonomi har ekonomiska norm, inte samma som politiker. Ekonomi beror på hur mycket kapital du har och hur mycket kunder du har, det är svårt att samarbeta med stora kompaniet i Hong Kong.

Han sa att Gula Ekonomi cirkel som baserades av politiska ide kan skapa division mellan olika grupper.

Ekonom Mai Cuicai sa att ekonomi eller affairs har relation med gender, ålder och inkomster, men sällen med politiska ide. Gula Ekonomiska Cirkel är inte normala ide och kan inte accepterades av alla.

Ekonom Cai Zongjian sa att Gula Ekonomiska Cirkel ida inte kan leva längre i Hong Kong för att flesta inte vill ha division. När situationen blir fridfull, blir livet normalt. Basera av politiska ide kan Gula Ekonomiska Cirkel inte gå längre.

Leave a Reply