A large Chinese delegation led by Geely Li Shufu will visit Gothenburg next week

Stockholm, Sept. 8(Greenpost)– A large Chinese companies delegation is scheduled to visit Gothenburg on Sept. 13, 2016.

Stort kinesiskt företagsbesök i Göteborg

Business Region Göteborg – 2016-09-08 08:43 CEST

En stor grupp kinesiska företag besöker Göteborg 13 september. De intresserar sig bland annat för samarbetsmöjligheter med Göteborgsregionens aktörer inom grön teknologi.

Ett 30-tal kinesiska företag med Geelys styrelseordförande Li Shufu i spetsen besöker Göteborg 13 september. På agendan står samarbeten och investeringsmöjligheter. Det är bolag som tillsammans omsätter mer än 3 000 miljarder kronor.

Investerarbesöket från Kina omfattar mycket kapitalstarka aktörer inom China Green Companies Alliance, som är en del av paraplyorganisationen China Entrepreneur Club.

Syftet med besöket är att knyta affärskontakter, stimulera entreprenörskap och driva på för hållbar ekonomisk utveckling.

På programmet står besök på Volvo Cars, där vd Håkan Samuelsson tar emot. För Göteborgs Stad är kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson värd.

– Besöket är ett resultat av det långsiktiga arbetet med att bygga relationer mellan Göteborg och kinesiskt näringsliv. På sikt kan det leda fram till nya stora investeringar som skapar sysselsättning och exportmöjligheter på samma sätt som Geelys investering i Volvo Personvagnar har gjort, säger Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson som kommer att vara med och ta emot besökarna.

– Göteborgsregionen har en världsledande position i omställningen av transporttjänster i form av självkörande fordon, mobilitet och elektrifiering. Samtidigt pågår stora stadsbyggnadsprojekt med många testmöjligheter för nya lösningar, säger Patrik Andersson.

För förmedling av kontakt med företrädarna för de kinesiska företagen går det bra att vända sig till Business Region Göteborgs kommunikationschef Kenny Genborg: 0730 61 01 88,kenny.genborg@businessregion.se

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Leave a Reply