Vädjan om att rädda Östasiatiska Museet

Chineseonline news–I den rapport om ekonomisk översyn av Världskulturmuseerna som Ann Follin, överintendent för Statens museer för Världskultur, lämnade in för en dryg månad sedan förordas att Östasiatiska museet och de två andra Världskulturmuseerna i Stockholm slås samman till ett gemensamt Världskulturmuseum i Stockholm. Denna omlokalisering kommer att slå sönder Östasiatiska museet, radera dess unika historia och göra att det inte längre kan ha en självständig agenda. Vi svensk-kineser, och andra asiater, är förvånade och djupt oroade över detta.

Under den senaste månaden finns på internet ett gemensamt upprop om att rädda Östasiatiska genom att stödja det med en signatur. Uppropet har nått tusentals människor runt om i Sverige och världen, svenska medier har publicerat mer än 50 artiklar och rapporter som talar om saken, allt för att rädda museets självständighet.

Vi svensk-kineser, som undertecknat detta inlägg, skulle vilja framföra följande ståndpunkter kring Östasiatiska museet:

Östasiatiska Museet, som är ett andligt och kulturellt Mecka för asiater, bör får vara kvar i sina lokaler, som har anpassats till den nuvarande museiverksamheten, och inte tvingas att flytta ihop med andra museer på ett sätt som marginaliserar dess asiatiska kulturarv, och som inte leder till integration i det svenska kulturella landskapet, utan tvärtom skulle öka känslan av isolering för oss med asiatisk bakgrund.

Östasiatiska museet, med sin egen historia och sina unika samlingar, har ett rykte och en status som placerar det bland de främsta i museivärlden internationellt. Det är en stolthet att ha för Sverige och då bör den svenska regeringen också vara stolt och låta museet blomstra, snarare än att spä ut det till en del av en odefinierbar “världskultur”, som etnocentriskt verkar innefatta allt som inte är nordeuropeiskt.

Östasiatiska museet är platsen för att utbilda den yngre generationen om det asiatiska kulturarvet i Sverige. Östasiatiska museet är redan, och blir alltmer, en turistattraktion för såväl asiater boende i Sverige som besökare från Asien, och då behövs en stabil miljö och fritt utrymme för utveckling av program och verksamheter.

Östasiatiska museets sammanlagda utställningsyta bör inte reduceras med följd att delar av utställningsföremålen inte kommer att kunna visas för allmänheten. Detta skulle försvåra kommunikationen och forskningen kommer att bli lidande. Därigenom kommer Östasiatiska:museets kultur- och konstsamlingar att förlora i internationell status och museet att degraderas, till skada för forskning och kulturarv. Den asiatiska kulturens representation i Sverige av föremål och kulturella uttryck kommer att minska kraftigt.

Östasiatiska Museet representerar ett stolt arv av svenskt forskningssamarbete med Kina, ett forskningssamarbete som präglades av ömsesidig respekt och var viktig för Kinas vetenskapliga utveckling under första halvan av 1900-talet. Ett arv som inte får förskingras och som både vi svensk-kineser och ättlingarna till de svenskar, som verkade i Kina under denna tid, är stolta över.

Östasiatiska Museet, som en presentation av ett världskulturarv, bör dessutom inte användas som ett verktyg för politiskt styrda nycker och moden. Samlingarna är extra värdefulla för oss kineser eftersom en del av dem inte längre finns kvar i Kina, som en följd av det moderna Kinas turbulenta historia.

Av dessa anledningar vädjar vi till regeringen att överge sina tankar på Östasiatiska Museets sammanslagning med andra Världskulturmuseer, och omlokalisering. Man bör istället fortsätta med att upprätthålla och skydda Östasiatiska museets nuvarande status och med stolthet se det som det asiatiska kulturcentrum det är.

Vi vädjar också till regeringen att hitta en expert och sakkunnig person som museichef, som älskar asiatisk kultur, och får ha kunniga medarbetare som levandegör museets kulturarv. Detta ger kännedom och kunskaper som låter fler människor från Sverige och Europa få en ökad förståelse för Asiens forntid och nutid. Den nuvarande högsta museiledningen är inne på helt fel väg när man vill förytliga och förminska vårt och andras kulturarv. Regeringen bör i stället satsa på att fördjupa kunskapen och öka förståelsen för asiatisk kultur och för alla de levande kulturer som finns i Sverige.

Vi önskar att regeringen svarar på denna vår vädjan.

Svensk-kineser för att rädda Östasiatiska Museet

Contact person: Lifu Hu (0731012281, lifuhu9898@gmail.com)

Address: Sweden-China Entrepreneur Association,

World Trade Center D4, Klarabergsviadukten 70, Box 70396, 10724 Stockholm

2016-10-29

 

 

Bilaga: lista på undertecknade organisationer

 

Sveriges Kinesiska Riksförbund (Peiquan Ye)

Stockholms Kinesiska Förening (David Liu)

Svensk-kinesiska kulturförbund (Yuqing Wang)

Shanghai Association of Sweden (Lifu Hu)

Kinaklubb (Lydia Liu)

Kinesiska Företagarförbundet i Sverige (Wang Jianrong)

Sweden-China Entrepreneur Assiciation (Qiaozhen Zhang)

Kinesiska Artistföreningen i Sverige (Rongmei Zou)

China-E Kinesiska Utbildningen Förening (Yong Xiao )

Hubei&Hunan Association in Sweden (Changlin Wester)

China-Europe Cultural Association (Xuefei Chen)

Europe-China International Culture Education AndBusiness Development Association (Yan Shuang Lindblom)

Chinese Teacher Association in Sweden (Sun Kai)

China Sweden Life Science Association (Jack Yu)

Sveriges Svensk – Kinesiska Vänskaps Förening (Ellen Liv)

 

 

 

 

 

Leave a Reply