RÄDDA ÖSTASIATISKA MUSEET!

SAVE THE MUSEUM OF FAR EASTERN ANTIQUITIES! For English scroll down.

Ann Follin, överintendent vid Statens Museer för Världskultur (SMVK) lämnade den 30 september in ett förslag till omorganisation av SMVK till Kulturdepartementet. Förslaget handlar långsiktigt om att lägga ner Östasiatiska museet, Etnografiska museet och Medelhavsmuseet för att istället skapa ett nytt Världskulturmuseum i Stockholm. Redan idag hotas Östasiatiska museets bibliotek att bli av med sina lokaler, då förhandlingar redan förs med en ny hyresgäst av dess lokaler.

Östasiatiska museet har unika samlingar och är sedan grundandet internationellt välkänt. Det vore en nationell tragedi om museet slogs samman med de andra två museerna för att bilda ett nytt Världskulturmuseum. Museet riskerar att tappa sin identitet och den forskning och kunskap som finns kring dess föremål riskerar att gå förlorad för all framtid.

Vi som skriver under detta upprop vill att Östasiatiska museet ska finnas kvar i sin nuvarande form och lokaler med sina unika samlingar och sitt unika bibliotek. Det får inte bli en anonym del av ett Världskulturmuseum i Stockholm. Vi vill också att Östasiatiska museet åter skall få en museidirektör med djupa kunskaper om Östasiens kultur och museets samlingar. Museet skulle då åter bli en samlingspunkt för Östasien-forskningen i Sverige med fokus på konst, konsthantverk, historia och humaniora i det dåtida, nutida och framtida Östasien, en region som blivit allt viktigare att förstå ur ett globalt perspektiv, både politiskt och ekonomiskt.

Vill du hjälpa till ytterligare? Sprid länken till uppropet http://upprop.nu/NYDN och använd även gärna hashtagen #räddaöstasiatiskamuseet i sociala medier. Gå gärna in på Facebook-sidan Rädda Östasiatiska museet och ‘gilla’ den – www.facebook.com/raddaostasiatiska

In English

On September 30th, Ann Follin, Director of ‘Statens Museer för Världskultur’ (SMVK), ‘The State Museums for World Culture’ delivered a report to the Ministry of Culture. The report contains a long-term plan to close the Museum of Far Eastern Antiquities, The Ethnographical Museum and the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities and merge them into a new ‘Världskulturmuseum’ or World Culture Museum. At this point the library of the Museum of Far Eastern Antiquities, one of the most comprehensive in northern Europe, is threatened with imminent partial closure as discussions are already being held with a new potential tenant.

The collections of the Museum of Far Eastern Antiquities are unique and well known internationally since its foundation in 1926. It would be a tragedy if the museum were to be merged with the other two museums to form a new Museum of World Culture. The Museum of Far Eastern Antiquities would not only risk losing its identity but also the research and knowledge borne from its collections. The library would risk being boxed away and lost indefinitely.

Through signing this petition we request that The Museum of Far Eastern Antiquities remain in its present form and premises with its unique collections and library and not to become part of the World Culture Museum in Stockholm. We also request that The Museum of Far Eastern Antiquities is once again given an experienced Museum Director with extensive and deep knowledge of the field and of the museum collections. The museum would once again be a centre for research of East Asia with focus on art, history and humanities of the past, present and future. Now more than ever it is important to learn about East Asia, a region very much in focus in a global perspective, both politically and economically.

 

Would you like to help? Spread the word by sharing the link to the petitionhttp://upprop.nu/NYDN and the hash tag #savemfea in social media. ‘Like’ us onwww.facebook.com/raddaostasiatiska

Initiativtagare: Rädda Östasiatiska Museet

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på “Skriv på uppropet!” för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel): Ort:
E-postadress: Hemsida:
Privacy & Terms

[För svårläst? Klicka här]

Skriv på uppropet!

Leave a Reply