Swedish Cortus Energy AB tecknar med Kalifornien

Swedish Cortus Energy AB tecknar med Kalifornien

Av Xuefei Chen Axelsson
STOCKHOLM, Aug. 23 (SCBR) –Swedish Cortus Energy AB har technat en
avsiktsförklaring om försäljning av en WoodRoll-anläggning på 500 KW
till norra Kalifonien, enligt en press meddelande från Cortus.

Pasted Graphic

Av Xuefei Chen Axelsson
STOCKHOLM, Aug. 23 (SCBR) –Swedish Cortus Energy AB har technat en
avsiktsförklaring om försäljning av en WoodRoll-anläggning på 500 KW
till norra Kalifonien, enligt en press meddelande från Cortus.


Cortus Energy har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om försäljning av
en WoodRoll-anläggning på 500 kW för produktion av energigas till
ett energibolag i norra Kalifornien. Företaget kommer använda Cortus
energigas, som har ett unikt högt vätgasinnehåll och renhet, för att
producera el via bränsleceller. Bränsleceller är framtidens sätt att
producera el med hög verkningsgrad och samtidigt kraftigt minska
utsläppen. Utsläpp från bränsleceller består endast av vattenånga.
Kundorder om ca 3 miljoner EUR, efter en detaljerad förstudie, förväntas
under Q4 2013 och leverans av anläggning förväntas ske under Q3 2014.
Aktuell leverans används till att verifiera tekniken. Vid ett lyckat utfall
förväntas ytterligare order.
”Vi är väldigt glada över att få möjligheten att dels komma in på den
stora och viktiga amerikanska marknaden, dels att vara med och
kommersialisera bränslecellstekniken”, säger Rolf Ljunggren, VD i
Cortus AB.

 
Oct 2013
Sep 2013
Aug 2013

Mar 2013
Feb 2013
Jan 2013

May 2012