Tag Archives: Green Post

Video: Kina Ambassadör Gui Pratar på Kinaslandskap genom svenska ögon Fotografi

STOCKHOLM,  Jan. 7(Greenpost) — Kina Ambassadör Gui Pratade på Kinaslandskap genom svenska ögon Fotografi december 15, 2018. Fotografi ska pågå till slutet av januari i China Cultural Center in Stockholm.

The exhibition will last till the end of this month.

Ambassadör Gui Congyou accepterade en skriftlig intervju med svenska kinesiska medier

Av Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, 3 Januari (Greenpost) — Kinas ambassadör Gui Congyou accepterade en skriftlig intervju med svenska kinesiska medier den 29 december, 2018 på kinesiska.  Här är en översättning av intervjun.

Fråga: Kära ambassadör Gui Congyou, hur utvärderar du utvecklingen av förbindelserna mellan Kina och Sverige under det senaste året?

Svar: 2018 var ett mycket viktigt år för både Kina och Sverige. År 2018 var det första året för Kina att fullt ut genomföra den 19: e partikongressens anda och 40-årsdagen av Kinas reform och öppnande. Sverige höll allmänt val i september detta år. Under det gångna året har förbin­del­serna mellan Kina och Sverige upprätthållit en stabil utveckling totalt sett, och nya presta­ti­oner har gjorts genom samarbete inom olika områden. För det första upprätthöll de två sidor­na utbyten och utbyten på alla nivåer och inom olika områden. De två ländernas diplo­matiska avdelningar upprätthöll regelbunden kommunikation. Svensk infrastrukturminister Tomas Ene­roth ledde en delegation att delta i den första ”China International Import Expo” som hölls i Shanghai i början av november. På regional och kommunal nivå har ett flertal besök och utbyten ägt rum inom ekonomi, handel, vetenskap och utbildning. Detta i god pragmatisk anda som gagnat vidare samarbete mellan våra länder.

För det andra fortsatte det ekonomiska och handelssamarbetet att växa snabbt. Från januari till oktober ökade den kinesisk-svenska bilaterala volymen med 17% till 12,4 miljarder US-dol­lar. Den årliga volymen och Sveriges handelsöverskott med Kina förväntas nå nya höjder. Kina-Sverige “One Belt, One Road”-samarbetet har gjort positiva framsteg. China Eastern Airlines har öppnat ett direktflyg från Shanghai till Stockholm. Det svenska länet Dalarna har öppnat sina dörrar till staden Ganzhou i Jiangxi-provinsen i östra Kina. Under mötet i Shang­hai ”China International Import Expo” tecknade svenska företag kontrakt för 500 miljoner US-dollar med kinesiska företag.

För det tredje har utbyten och samarbete inom vetenskap och teknik, kultur och utbildning fortsatt i bra fart. Professor Chen Zhu, en berömd kinesisk vetenskapsman, vann det svenska Sjöberg-priset. Kinas förening för vetenskap och teknik och Kungliga Tekniska Högskolan undertecknade ett samarbetsavtal. Den första kinesiska kulturfestivalen hölls framgångsrikt i välkända Kungsträdgården i Stockholm. Flera välkända kinesiska artist-trupper uppträdde under året i: Stockholm, Göteborg och Falköping, och blev mycket väl mottagna av lokal­befolkningen.

För det fjärde har Kina och Sverige genomfört nära kommunikation och samordning på den multilaterala arenan. Mot bakgrund av den internationella situationen, full av osäkerhet, stöder Kina och Sverige stark multilateralism, förespråkar frihandel och motsätter sig uni­lateralism och protektionism. De två länderna har genomfört en effektiv samordning inom ramen för den multilaterala ramen, såsom FN: s säkerhetsråd, och genomförde sund kom­munikation om heta frågor t.ex. i DPRK: s kärnvapen och Jemen och gemensamt engagerade för att upprätthålla världsfred, stabilitet och utveckling.

Samtidigt såg vi också att förhållandena mellan Kina och Sverige har störts av några negativa faktorer under året. Den svenska polisens behandlingen av tre kinesiska turister hotade deras grund­läggande mänskliga rättigheter, såsom personlig säkerhet och värdighet. SVT produ­cerade ett inslag om dessa kinesiska turister i ett satirprogram som vi uppfattade som grovt förolämpade och orsakade stark indignation och högljudda protester från alla kineser och det stora antalet utländska kineser. Detta skadade den goda bilden av Sverige i Kina. Vi fortsätter att uppmana den svenska sidan att öppet och uppriktigt be om ursäkt för den negativa hän­delsen. Några politiker och media i Sverige har anklagat Kina, men de förstår inte Kina och vad vi anser vara Kinas inre ange­lägenheter. Dessa negativa faktorer har utan tvekan skapat onödiga hin­der för utveckling av vänskapligt samarbete mellan Kina och Sverige. Vi är starkt emot detta.

I allmänhet anser jag att det vänliga samarbetet är det viktigaste för de kinesisk-svenska förbindelserna. Att främja den positiva utvecklingen av de bilaterala förbindelserna är de båda folkens gemensamma ambitioner. Fördjupningen av de kinesisk-svensk förbindelserna har djup potential och breda utsikter. Kina har alltid varit engagerat i att främja den fortsatta utvecklingen av samarbete Kina-Sverige. Vi hoppas att den svenska sidan kommer att gå hand i hand med den kinesiska. Vi försöker bygga konsensus och skapa vinn-vinn-samarbeten som ger gynnsamma förutsättningar för en sund och stabil utveckling av förbindelserna mellan Kina och Sverige. Detta i en anda av ömsesidig respekt och likabehandling, men förstås med reservation för de skillnader här är i synsätt.

Fråga: Svenska medierna har en ny förståelse för dig. De tycker att du verkligen gillar att möta svenska medier. Du pekar ofta på sina misstag. Vad är din kommentar till den här kommentaren?

Svar: Medierna är en viktig bro mellan de två folken och spelar en viktig roll för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan de två sidorna. Jag har noterat att med den snabba utvecklingen i Kina och den fortsatta expansionen av samarbetet mellan Kina och Sverige, ger de svenska medierna allt mer uppmärksamhet åt Kina. Det finns många objektiva och positiva rapporter om utvecklingen av Kinas reformer och att landet öppnats under de senaste 40 åren. Ömse­sidigt samarbete i ekonomisk och handelsinvestering, vetenskaplig och teknisk innovation, energibesparing och miljöskydd. Sådana rapporter kommer att hjälpa det svenska folket att fullständigt och bättre förstå Kina och underlätta en jämn utveckling av de bilaterala för­bin­delserna.

Samtidigt finns det fortfarande några medier och journalister i Sverige som tittar på Kina med färgade glasögon. De är fulla av fördomar, stereotyper, okunnighet och arrogans mot Kina och klandrar Kina för ‘kallt krig’ mentalitet. Detta Kina som de skriver om är långt borta från det riktiga samtida Kina. Vissa medier tillåter bara att de snedvrider Kina, men de kan inte låta andra prata om Kinas prestationer och Kinas ställning. Det här är en allvarlig kränkning av journalistiken moraliska principer. Det är en typisk media-tyranni och den allmänna opini­ons­diktaturen, och bidrar inte till en smidig utveckling av de kinesisk-svensk relationerna.

För att förhindra att dessa snedvridna rapporter gör svenskar misstänksamma och på sikt påverkar det vänliga samarbetet mellan våra folk måste vi påpeka dessa misstag och klargöra Kinas position. Vi välkomnar de svenska vännernas konstruktiva kommentarer, men tvekar inte att försvara vad vi uppfattar är rätt och vill motverka att fördomar mot kineser och Kina som land sprids.  Vi påpekade att vissa medier och journalister har gjort misstag i hopp om att de ska fortsätta bidra till kinesiskt-svenskt vänskapligt samarbete. Vi hoppas att svenska folket ska ha full tillgång till information och förstå ett autentiskt Kina på ett objektivt sätt. Jag hoppas att några svenska medier och journalister kommer att släppa arrogans och för­domar, och verkligen följa journalistikens etik och behandla Kina på ett objektivt och rättvist sätt. Som ambassadör är dörren till dialog och kommunikation alltid öppen.

Fråga: 2019 är 70-årsdagen av Kinas grundande av Folkrepubliken Kina och 69-års­jubileet för inrättandet av diplomatiska förbindelser mellan Kina och Sverige. Vilken är din syn på kinesisk-svenska relationerna under den här viktiga historiska perioden? Vilka större händelser förväntas inträffa?

Svar: 2019 är 70-årsdagen för grundandet av Nya Kina. Det är ett viktigt år för att nå målet att bygga ett välfungerande samhälle på ett allsidigt sätt och uppnå målet för det första år­hund­radet. Erfarenheten från de gångna 40 årens reformer och öppnade mot omvärlden, lär oss att vi måste fokusera framöver på innovation, samordning, ”grön utveckling”, öppenhet och del­ning och sätta mycket långsiktiga mål. Återupplivandet av den kinesiska drömmen fortsätter. Det kommer definitivt att ge nya viktiga möjligheter till utvecklingen av de kinesisk-svenska förbindelserna.

År 2019 kommer Kina och Sverige att genomföra fler dialoger och utbyten på alla nivåer och på olika områden för att öka utbytesfrekvensen och förbättra ömsesidig förståelse. Den svenska regeringsbildandet pågår fortfarande. När den nya svenska regeringen har tillträtt är vi villiga att kommunicera med den svenska sidan för att gemensamt planera utvecklingen av de bilaterala förbindelserna i nästa steg. De två sidorna bör fortsätta att utöka det pragmatiska samarbetet inom olika områden, genomföra det konsensus som nås och aktivt utvidga sam­arbetet inom områdena innovation, grön ekonomi, energibesparing och miljöskydd samt avancerad tillverkning, så att de två folken kan få mer känsla av vinst.

Vi är villiga att gå hand i hand med svenska vänner för att fira 70-årsdagen för Folkrepubliken Kinas grundande och 69-årsdagen för upprättandet av diplomatiska förbindelser mellan Kina och Sverige. Vi kommer att vidarebefordra den traditionella vänskapen mellan de två länder­na och fullt ut utveckla potentialen för samarbete för att injicera positiv energi och ny driv­kraft i de kinesiskt-svenska förbindelserna.

Fråga: Vilka är dina förväntningar för de utländska kineserna i Sverige?

Svar: I 2018 implementerade ambassaden resolut Xi Jinpings socialistiska ideologi med kinesiska egenskaper i den nya eran, upprätthållande av principen om “diplomati för folket”, aktivt genomförande av partiet och regeringens Huiqiao Huimin-politik (politik som är bra för kineserna) och säkerställande att moderlands oro för det stora antalet utomeuropeiska kineser genomförs. Ambassaden uppskattade och stödde aktivt de utländska kineserna i deras an­strängningar att bygga ett harmoniskt samhälle, genomföra kinesisk utbildning och skydda landets legitima rättigheter och intressen i Sverige och genomföra en rad praktiska åtgärder för att söka konsulära handlingar. Ambassadens konsulära avdelning kommer år 2019 offici­ellt att byta namn till konsulatavdelningen. Denna förändring framhäver den allt viktigare betydelsen av det kinesiska arbetet i ambassadens övergripande arbete och återspeglar am­bas­sadens beslutsamhet för att bättre tjäna de utländska kineserna. Jag hoppas att det stora antalet utländska kinesiska följeslagare genom våra ansträngningar kommer att känna mer verkliga känslor av lycka och lycka.

Den stora processen av reform och öppnande i Kina under 40 år, har visat att det stora antalet utländska kineser är viktiga vittnen, deltagare och bidragsgivare till reform och öppnande. Det hoppas att de utländska kinesiska landsmännen kommer att utnyttja den historiska möjlig­he­ten till den nya reformrundan och öppningen av moderlandet, fortsätta att vidarebefordra den härliga patriotismens tradition och älska landet, stäkra skydda moderlandets återförening, ta hand om och stödja moderlands utveckling, aktivt främja det pragmatiska samarbetet och humanistiska utbytet mellan Kina och Sverige och främja enastående kinesisk kultur. Att göra nya bidrag till den kinesiska drömmen om att bygga ett välskött samhälle på ett allsidigt sätt och inse den stora föryngringen av den kinesiska nationen.

Inför 2019 skulle jag vilja ta tillfället i akt att utvidga välsignelserna för det nya året till det stora antalet kineser. Jag önskar er allt det bästa under det nya året, dra fördel av moderlands utveckling, dela moderlandets utbyte av välstånd och väckelse, och uppnå bättre livsstil.

 

Xinjiang Photo Exhibition held in China Cultural Center in Stockholm

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Dec. 24(Greenpost) — As part of the China’s Landscape in Swedish Eyes photo exhibition, Xinjiang photo exhibition has been held in China Cultural Center in Stockholm.

Chinese Ambassador Gui Congyou spoke highly of the exhibition.He welcomed Swedish friends to visit China.

Jointly held by Green Post and Kamera & Bild Magazine, China’s Landscape in Swedish Eyes photo exhibition attracted folks from all walks of life.

Xuefei Chen Axelsson, Editor of Green Post has exhibited 30 photos featuring Xinjiang’s China-Europe Express Realignment Center, Grand Bazar, 12 Muqam, Burqin’s colorful strand, Kanas lake and Xinjiang Theatre as well as Gaubao plant that changes Gobi into oasis.  She visited Xinjiang in August as part of a mission to cover the Silk Road Economic Belt.

Eleven Swedish photographers went to Beijing’s Jinshanling Great Wall, Zhangjiajie and Lijiang River in november and brought back great China’s landscape.

The exhibition was welcomed by Swedish people.   Claes Grundsten said their trip to China was comprehensive and satisfactory.

Johan Wessel said it was very nice to have such a joint exhibition so that Swedish and Chinese in Sweden could understand China better and enjoyed the beautiful landscape.

Lena Weilandt said she went to China 30 years ago and it is very good that she could go back to China again 30 years later.

She saw great changes in China where there are a lot of high buildings, but she also saw old China somewhere in the market and street. She is very proud and glad to have such an exhibition and she will share the photo with family members, friends and colleagues.

Many people from other parts of the country to look at the exhibition.

Kitty Larsson came from Värmland to watch the photos. She said China was great and she loved China.

Nicolas Yiming came from Västerås with Swedish friend and was impressed by the Xinjiang photo. He said looking at the photo, he felt Altay sceneries and arkitectures are similar to that of Sweden.

Boel Lindberg, Director of the International Department of Swedish Foreign Ministry who is in charge of international correspondents visited the exhibition.

“It is really very beautiful, I almost like to think of going there to have a visit. You can even make post cards with them.” said Lindberg.

Marianne BJörklund, reporter from DN also visited the exhibition.  She said she was impressed by the beautiful sceneries in Xinjiang and that in Zhangjiajie.

SVD reporter, Chinese communities leaders and many others also came to watch the exhibition.

Many Swedish were impressed by Xinjiang’s sceneries and felt it is similar to that in Sweden.

Through the exhibition, visitors have a better understanding and a good look at China’s beautiful landscape.

The week long exhibition ended on Dec. 22, but it will open again on January 7 till the end of January before the next exhibition begins.

If you have time, you can still come and have a look.

“China Landscape in Swedish Eyes” photo exhibition held in Stockholm

“China Landscape in Swedish Eyes” photo exhibition held in Stockholm

China Plus Published: 2018-12-24 09:20:33

Share

Claes Grundsten's photo of Jinshanling Great Wall in Beijing taken on November, 2018. [Photo: China Plus]

Claes Grundsten’s photo of Jinshanling Great Wall in Beijing taken on November, 2018. [Photo: China Plus]

A photo exhibition featuring China’s landscape has been held in Stockholm, Sweden.

 Chinese Ambassador Gui Congyou spoke highly of this exhibition.

“We hope more Swedish friends will visit China and see with their own eyes a modern China, experience the culture, progress and the dynamism in Chinese society, and also importantly the friendship and hospitality of the Chinese people,” said Gui.

Most of the photos on show were taken during a visit to Xinjiang by Xuefei Chen Axelsson of Green Post in August and a visit to Beijing, Zhangjiajie and Guilin in November by eleven other Swedish photographers.

The photographer not only visited places of interest, but also key facilities serving the Belt and Road Initiative such as a realignment center of China-Europe Railway Express.

Landscape in Zhangjiajie taken by Claes Grundsten, famous Swedish landscape photographer in November, 2018. [Photo: China Plus]

Landscape in Zhangjiajie taken by Claes Grundsten, famous Swedish landscape photographer in November, 2018. [Photo: China Plus]

Among the participants is Claes Grundsten, a famous landscape photographer in Sweden.

“All together, this journey to China is very extensive and comprehensive and we were satisfied with the trip,” said Claes Grundsten.

Photo Journalist Johan Wessel said it was very good to have such an exhibition

“I think it was a nice exhibition and a nice opportunity to show the beautiful landscape of China both for the Swedish people in Sweden and the Chinese people in Sweden, and it was also nice to cooperate with you and your newspaper the Green Post and it was a nice cooperation between Green Post and the Kamera & Bild,” Johan said.

Xuefei Chen Axelsson, Editor of Green Post showed Mr. Gui Congyou, Chinese Ambassador to Sweden about Moon Bay Phot in Kanas region in Xinjiang Uyghur Autonomous Region. [Photo: China Plus]

Xuefei Chen Axelsson, Editor of Green Post showed Mr. Gui Congyou, Chinese Ambassador to Sweden about Moon Bay Phot in Kanas region in Xinjiang Uyghur Autonomous Region. [Photo: China Plus]

The photographers also include Lena Weilandt who returned to China decades after her first trip there.

“It was wonderful. I was there 30 years ago. So it was amazing to be able to be back there again 30 years later and see the beautiful landscape and meet the people. Somethings have changed a lot, big cities and very modern, but you can also find the old China in the market and streets, for instance. I think we are all very proud and happy to show our pictures here and we all show our pictures to our families and friends the photo communities,” Lena Weilandt said.

The week-long exhibition has attracted people from all walks of life in Sweden.

“China landscape in Swedish Eyes” Photo Exhibition opens in Stockholm

STOCKHOLM, Dec. 16(Greenpost)– China Landscape in Swedish Eyes Photo Exhibiton opens on Saturday in China Cultural Center in Stockholm. 

Chinese Ambassador to Sweden Gui Congyou attended the opening ceremony.

“I have looked at the photos and feel quite excited to see China’s spectacular landscape through Swedish lens. In the exhibition one can see Kanas lake and Yadan landscape in Xinjiang and the spectacular mountains in Zhangjiajie, as well as the beautiful River Li.”

Ambassador Gui said this exhibition, jointly held by Green Post, a web multi-media and Kamera & Bild Magazine is a positive people to people communication between China and Sweden.

“This year marks the 40th anniversary of reform and opening up and China has experienced a lot of changes and living standards have improved a lot. We welcome Swedish friends to China to have a look. ”

Web newspaper Green Post editor Xuefei Chen Axelsson also spoke at the opening ceremony.

She said that she went to Xinjiang Uyghur Autonomous Region in western China during Aug. 24-31 this year together with 14 journalists from 13 countries along the silk road to see Xinjiang’s development in tourism industry and other aspects. The project goes along with the Belt and Road Initiative proposed by President Xi Jinping. She visited Urumqi, Changji, Burqin, Altay and Kanas where there are rich tourism resources. The landscape includes Gobi, forests, Mountains and lakes. The Yadan landscape was formed by wind but the name was given by Swedish explorer Sven Hedin. The trip is worthwhile and the purpose was to wake some interest for both industries and tourists.

Claes Grundsten said that Magazine Kamera & Bild arranged this trip with many competent photographers with travel bureau Zoom.

He said the group visited the Great Wall, the famous Tiger Leaping Gorge, National Park Zhangjiajie in Hunan Province in Central China and the beautiful longji in River Li in Guilin city, Guangxi Zhuang Autonomous Region in South China.

“It was the first time I went to China, ….It was a very good trip, we are very satisfied with the trip.”

Journalists, Photographers and Photograph lovers:

Claes Grundsten         Johan Wessel             Charlie Malmqvist

Lena Weilandt             Patrik Brolin                Kitty Eide Larsson

Anna Bernström          Eva Pettersson            Hans-Åke Olsson

Anders Petersson        Leif Lundin

Xuefei Chen Axelsson

Curator: Anders Nylen

A total of 120 people including friends and colleagues of the photographers attended the opening ceremony.

Johan Wessel said to Green Post that it is very good to have such a joint photo exhibition so that people can see many places in China.

Zhangjiajie.

Xinjiang.

xinjiangg.

xinjiang.

Jinshanling, Great Wall.

The exhibition will last till December 22, 2018. It is jointly held by Green Post and Kamera & Bild Magazine.

Info:  “China landscape in Swedish Eyes” Photo Exhibition will last till the end of January in Stockholm

                “China landscape in Swedish Eyes” Photo Exhibition

Beijing, Zhangjiajie, Lijiang and Xinjiang Uyghur Autonomous Region

The exhibition is jointly held by Green Post, a web multi-media and Kamera & Bild Magazine.

China is a multifaceted country with large variety of landscape and places with many different kinds of cultures meeting. Tourism has a great future in China both for Chinese and foreigners. There is a lot to see here! Here we show you the photos from two different tours.

Web newspaper Green Post editor Xuefei Chen Axelsson went to Xinjiang Uyghur Autonomous Region in western China in Aug. 24-31 this year together with 14 journalists from 13 countries along the silk road countries to see Xinjiang’s development in tourism industry. The project goes along with the Belt and Road Initiative proposed by President Xi Jinping. She visited Urumqi, Changji, Burqin, Altay and Kanas where there are rich tourism resources. The landscape includes Gobi, forests, Mountains and lakes. The Yadan landscape was formed by wind but the name was given by Swedish explorer Sven Hedin. The trip is worthwhile and the purpose was to wake some interest for both industries and tourists.

Magazine Kamera & Bild arranges various photo trips to various parts of the world regularly with travel bureau Zoom. In November this year, a group of photo enthusiasts led by Swedish famous landscape photographer Claes Grundsten and photo journalist Johan Wessel. The group visited Beijing and Great Wall, the famous Tiger Leaping Gorge, National Park Zhangjiajie in Hunan Province in Central China and the beautiful longji in River Li in Guilin city, Guangxi Zhuang Autonomous Region in South China.

Through our pictures, together we like to show you some Chinese rich culture and beautiful natural landscape. We hope to give you some deeper impression about China.

Journalists, Photographers and Photograph lovers:

Claes Grundsten         Johan Wessel             Charlie Malmqvist

Lena Weilandt             Patrik Brolin                Kitty Eide Larsson

Anna Bernström          Eva Pettersson            Hans-Åke Olsson

Liz Löfstrand               Anders Petersson        Leif Lundin

Xuefei Chen Axelsson

Curator: Anders Nylen

Time: 13:00-17:00, Jan. 8-Jan 31.

Saturday , Sunday, 12:00-17:00

Address: China Cultural Center in Stockholm,

Västra Trädgårdsgatan 2, 11153, stockholm.

Foreign Journalists visit Xinjiang” series (10) Gobi changed into oasis with Gebao Apocynum Venetum

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Oct. 23 (Greenpost) — In the afternoon of August 27th, the reporters went to Gaubau Kender base town of Burqin County in the Altay region with the interview team of the Silk Road Economic Belt in the Altay area. 

Along the way, through the window, people can see many of the posters of General Secretary Xi Jinping and various ethnic minorities.  The caption is that Xijinping and Xinjiang people are hand in hand and heart by heart.

When the bus drove to the Gebao plant base, a beautiful scenery appeared in front of the reporter. Here is the endless growth base of Gebao. In a row, a strain of Ge Bao is planted according to the guidance of scientists and according to a certain plant spacing and line spacing.

So what is Ge Bao Ma, what is its use? It is understood that Gebao kenaf is a new variant of Apocynum venetum. Apocynum venetum was the late agricultural economist Dong Zhengjun who conducted an agricultural research in the Luobu Plain in Xinjiang in the summer of 1952. It was found that the local wild hemp grew particularly vigorously and the fiber quality was particularly excellent. At the same time, in view of the fact that the Chinese people’s food and clothing have not yet been resolved, under the social background and material conditions at that time, the implementation of the oleander red and white wild hemp in all parts of the country is called apocynum, which is conducive to the industrialization of the promotion and settlement of cotton grain land acquisition and growing. The fiber needs can play a considerable role, this is the original intention of Apocynum ye named by Mr. Dong Zhengjun. However, unfortunately, due to human destruction, climate deterioration and other reasons, Apocynum venetum has not been artificially planted according to the wishes of Mr. Dong Zhengjun, and suffered a large number of arsenic farming. Hasty success and disorderly development  resulted that the kenaf was on the verge of extinction, and the quantity and quality of white linen has dropped dramatically.

Luobu or Rob kenaf, in the Tang Dynasty “new revision of the grass” book, and the Ming Dynasty “salvation of the grass”book called “ze paint”, the modern “Chinese higher plants” called “tea flower.” In 1977, Rob kenaf and Robb white  were officially entered into “Chinese Flora”, and Apocynum venetum Linn (Apocynum venetum Linn) was designated as Apocynum venetum L. In the same year, Rob kenaf was recorded in the Pharmacopoeia of the People’s Republic of China, and the total flavonoids of the iconic ingredients were 0.6%. Gebao red hemp is a treasure, hemp seeds can be made into tea, stems and leaves can be made into fiber, and become the material of underwear. It can also make  the Gobi Desert greener.

     From 123 mu(8.2hectare) to 30,000 mu(2000 hectare)

Originally, Liu Qitang (Liu Ban Ge), the chairman of Huatian Textile Fashion (Hong Kong) Co., Ltd., decided to become attached to Apocynum yepa in order to realize his dreamed life. Since 2002, together with China’s famous experts in wild plants, grassland ecology, remote sensing measurement, Chinese medicine chemistry and other areas related to Apocynum venetum, the research team have been in the Yellow River Basin, Hexi Corridor, Qaidam, Tarim reserves and values ​​of 29 apocynum historical distribution areas such as Zhun Geer were repeatedly investigated and evaluated. It was found that it is located at 87 degrees in Tokyo, 47 degrees north latitude, and the northernmost part of the world is the farthest from the coast. Altay’s Alahaq East Gobi still has 123 acres of apocynum. Due to the special temperature difference, wind and light, heat and  water, the plant produces more active ingredients related to stress resistance, and is different in morphology from apocynum growing in other areas, which has attracted the attention of authoritative experts.

According to the national qualification agency, the average effective brass content of the plant was 2.38%. It was researched by Xiao Zhengchun, the director of the former Chinese Apocynum Research Center, and Zhang Weiming, a researcher at the Nanjing Wild Plant Comprehensive Utilization Research Institute, and the internationally renowned plant taxonomy Professor Li Bingtao. They all hailed this plant as “Gobi Treasure” and named it  Altay Gebao Apocynum Venetum Red.

In order to save Gebao kenaf, since 2007, Gebao Company has artificially planted 26,000 mu(1800hectare) of Gebao kenaf  for over 10 years time, accounting for 90% of the total amount of Chinese kenaf. In 2012, Beijing Forestry University conducted an ecological environment assessment.

The results showed that the community was highly quadrupled, the vegetation carbon storage increased by 4 times, the soil microbial biomass increased by 76%, and the water use efficiency increased by 60%. The soil wind erosion modulus is reduced by 80%. The planting of Gebao kenaf can greatly improve the ability of the Gobi desert to prevent wind and sand. Let alone, the top fruit of the Gebao plant can be drunk as tea.

I saw a lot of sea buckthorn trees in the General Mountain. The seabuckthorn tree can be said to be a kind of green tree that grows against driness. The Gebao kenaf is a good way to transform the Gobi Desert into grassland.

In 2012, in order to save the ecological environment of Lake Aibi, based on the successful implementation of the rescue project of Gebao kenaf in Altay, the desert-changing oasis project, with the invitation by Jinghe County People’s Government, the Aibi Lake Wetland National Nature Reserve Administration, Gebao Group jointly implemented the first phase of the Aibi Lake project and planted 100,000 mu(6667hectare)of Gebao plants.

After 10 years of biomimetic planting, the area was rated as the 3A tourist attraction of Altay Gebao sea of flowers in Xinjiang, which was based on the Gebao kenaf eco-industry, featuring Gobo kenaf tea to improve sleep, and integrating Chinese medicine to maintain health. Folklore show, leisure vacation, sightseeing tour, science experience are all gathered in one eco-tourism circle.

Standing on the GI tower with 123 steps to save the gems and pebbles, you can feel their enthusiasm to welcome visitors from all over the world.

According to reports, the Gebao kenaf project has great practical significance. First of all, it is a successful case of preventing desertification. Here is the ideal to turn the Gobi into an oasis. Among them, Gebao Company invested a lot of money, manpower and material resources. At the same time, many scientists and academicians participated in it, and through scientific research, the Gobi became an oasis and expanded the lake area.

Second, Gebao kenaf is also a kind of traditional Chinese medicine. It is said that Gebao kenaf health care products can improve people’s health. According to China Center for Disease Control, China has more than 300 million patients, and more than 200 million people have cardiovascular and cerebrovascular diseases. On average, one person dies of cardiovascular and cerebrovascular diseases every 30 seconds, and one third of healthy people have sleep obstacles, resulting in a sub-healthy population as high as 76%. Gebao kenaf can be a natural health food for people with high blood pressure, high blood fat and sleep disorders.

Liu Qitang’s daughter Liu Xiaoyu told reporters that this project was his father’s hard work. After many years of long search, he finally found Rob kenaf. Then they carried out large-scale artificial planting of Rob kenaf and realized 30,000 mu(2000 hectare) of green grassland. They also plan to plant another 50,000 mu(3333 hectare) and turn the Gobi Desert into an oasis.

The nearby lake water level used to decrease. but after more than 10 years of remediation and greening, the surface of the lake has expanded. It can be seen that artificial planting can achieve environmental improvement. At the same time, Gebao kenaf can develop derivative industries while controlling desertification, and establish a demonstration for the transformation of local traditional agriculture and animal husbandry. It has directly increased the income of farmers and herdsmen and improved their cultural quality, achieved sustainable economic development. The construction of ecological civilization is a national strategy, and the Gebao kenaf project truly reflects the concept of green mountain is also golden mountain. Gebao kenaf products include food, tea, health underwear, socks, hats and other clothes products.

President Hu Jintao and Xi Jinping listened to the introduction of the ecological restoration project of Xinjiang Altay Gebao kenaf  in 2010 and 2012 respectively.

In 2012, the United Nations Peace Ambassador, international piano superstar Lang Lang and Gebao Group CEO Liu Qitang based on the common environmental protection concept,  gave the official name of Langlang Shenzhen Concert Hall as “Langlang, Gebao Concert Hall”. Lang Lang and Ge Bao have made an indissoluble bond in the project of benefiting the country and the people of the world.

In order to strengthen the support for the project, Lang Lang, who has always been concerned about environmental protection, is also helping to promote Gebao kenaf. Gebao brand ads can be seen at both Altay and Kanas airports. Of course, the local government also gives great support to this project. They believe that this not only improves the environment, but also increases the income of farmers and herdsmen, so it is a good thing for the benefit of the country and the people.

The foreign media participating in this interview include NHK from Japan, Green Post of Sweden, Echo News of Belgium, Toro News of Afghanistan, Gikabar National News Agency of Kyrgyzstan, media  of Bangladesh, NET TV of Indonesia and India, Egypt, Pakistan, Malaysia, Turkey and Uzbekistan. They are journalists from countries along the Silk Road Economic Belt and come to explore the mysteries of the core area of ​​the Silk Road Economic Belt.

Photo and Text  Xuefei Chen Axelsson

 

Video: Birgit Nilsson Prize winner Nina Stemme: I was a coward when I was 10 or 11

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Oct. 12(Greenpost) — Nina Stemme, Birgit Nilsson Prize winner held a press conference today and said she was a coward when she was 10 or 11 years old because she wanted to be a musician then, but she dared not because she was afraid of failure.

Stemme is not only a great singer, she is almost a philosopher because her motto is Hurry slowly.

She is also a kind of linguist and speaks perfect English with perfect voice.

She told us about her childhood and about her experience in voice training. She said after all, it was she who should be on the stage in the end, so she must train herself hard and well.

Green Post congratulates the opening of the CPPCC

Xuefei Chen Axelsson

London, Mar.3(Greenpost)–Green Post likes to congratulates the opening of the annual Chinese CPPCC session.

This is an important event in Chinese people’s life with committee members will give suggestions and proposals to the government in implementation of government work plans.

The well known Nation People’s Congress will be held on March 5.

Green Post likes to congratulates NPC session too.

Greenpost had a record high of visits last June 4

STOCKHOLM, June 4(Greenpost)–Today it marks one year anniversary of the highest visits of this website www.greenpost.se with a record of 5941 visits.

I see it as the good beginning of this website. But after that it stablizes around 2000 every day more or less.

I hope there will be another record later and when it breaks one million visits we shall have a good celebration.

Right now it is 667467 in total over a year.

CECA, PROFOCA, Green Post jointly hold Nordic Spring Concert

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, April 17(STOCKHOLM)– China-Europe Cultural Association held its annual meeting and Nordic Spring Concert on Friday evening in Sensus building in Stockholm, together with PROFOCA and Green Post.

B18B7233_鍓湰_鍓湰Guo Yanhang, director of Counselar department of the Chinese Embassy in Sweden attended the event.

Guo said CECA and Green Post have worked hard in promoting Chinese culture by reporting the cultural events.

“Whenever there is important events, we can see the reporters from Green Post, such as Chinese Navy ships visited Sweden and Nobel Prize announcing ceremonies,”  said Guo.

IMG_0009_鍓湰Xuefei Chen Axelsson, President of CECA and chief editor of Green Post said the main mission for the two organizations is to be a bridge between China and Sweden while promoting Chinese culture and enriching the Chinese’s lives.

Chen Axelsson who is also President of PROFOCA said that PROFOCA is a journalist organization which was formed for the well-being of its members.

About 60 people attended the Nordic Spring Concert with support from Sensus.

B18B7251_鍓湰Famous Chinese woman singer in Sweden Zou Rongmei sang the famous song, I love you, the northern snow to begin the concert.

B18B7457_鍓湰Chinese tenor Li Zhanchun sang the famous song, I love you China to conclude the concert.

B18B7367_鍓湰Dong Jiajun performed traditional instrument Hulusi.

B18B7406_鍓湰Victoria Gao played violin, A large river.

B18B7298_鍓湰 (1)Famous Chinese flautist Wu Jing played Spring arrives in Xiangjiang River.  A very beautiful Chinese music.

B18B7308_鍓湰CECA’s dancer Zhao Yurou danced a Jazz dance.

B18B7332_鍓湰Ric Wasserman from PROFOCA played three English songs giving the audience the western flavor of music and songs. He plays guitar and sang the songs.

B18B7384_鍓湰Sun Yuan danced Dunhuang, a very classic dance in China.

B18B7408_鍓湰Li Sichao led a group of CECA’s members to dance Latin dance.

The performance were welcomed by all the audience, mostly members.

The event was also supported by Sweden Chinese Teachers’ Association, European-Asian Cultural Promotion Association and Sensus in Stockholm.

CECA has elected new members of the board.

A boat holding 458 people sank in the Yangtze River in China

Xuefei Chen Axelsson

Stockholm, June 2, (Greenpost)–A boat holding 458 people sank in the Yantze River in China, according to China News Agency.

Eleven people have been rescued and the others are still missing.

Chinese Premier Li Keqiang went to the site where the accident took place.

It was reported that a man who swam out three hours after the boat sank and rang to the authorities.  The authorities received the message around midnight.

Nanjing monitoring center said when the boat set off there was no

dangerous signal.

It was said that the boat encountered strong wind of 12 class and a tornado took place when the boat arrived at Hubei territory.

People say there were a few small boats sinking there before.

But the strong storm made the boat sank just within two minutes.

The water there was tested as 15 meters deep.

The Three Gorges Committee decided to slow down the water speed flushing down the river bed so that the rescue work became

easier.

It was discovered that the age of the people in the boat ranges from

45 to 76 years old. They were organized by Xiyanghong or Sunset Elderly organization.

 

Court details voice recognition patent case involving Apple

Court details voice recognition patent case involving Apple

Stockholm June 2, (Greenpost)–  — Beijing Higher People’s Court explained why it asked a Chinese government agency to review a company’s voice recognition patent validity, which has a dispute with Apple Inc  on April 22.
On Tuesday, the court ruled in favor of Apple for a patent case. It said the voice recognition patent of Shanghai Zhizhen Network Technology Co. Ltd. should be declared invalid and asked the Patent Review Committee under the State Intellectual Property Office to review it.
Jiao Yan, chief judge in this case, told Xinhua that Zhizhen’s patent specification did not explain all technologies used in the invention. According to China’s patent law, specification should allow common technical personnel in related fields to practice the technologies easily.
Meanwhile, Jiao said the patent claims failed to clearly define the limits of exactly what the patent does, and does not, cover.
Apple declined to comment on the court judgement on Wednesday.
The court decision was made after Beijing No. 1 Intermediate People’s Court ruled last July against Apple.
The dispute between Apple and Zhizhen dates back to June 2012, when Zhizhen, developer of speech recognition technology Xiao i Robot, filed a case against Apple for alleged infringement of intellectual property rights, claiming that Siri technology violates its patent for “a type of instant messaging chat robot system.”
Xiao i Robot, which began in 2003 as a chat bot for MSN, Yahoo Messenger and other chat programs, has expanded to iOS and Android, where it bears a striking similarity to Siri.
Siri, on the other hand, made its debut with the release of the iPhone 4S in 2011. It was first developed in 2007 by Siri Inc., a start-up company acquired by Apple in 2010.
No verdict was given after trials at Shanghai courts.
At the same time, Apple applied to the Patent Review Committee to invalidate the Xiao i Robot patent. When the committee supported Xiao i Robot, the U.S.-based tech giant followed the administrative appeals process.  Enditem   Source Xinhua

Editor Xuefei Chen Axelsson

China releases wanted list for worldwide fugitive hunt

 

China releases wanted list for worldwide fugitive hunt

Stockholm, June 2,  (Greenpost) — Interpol’s National Central Bureau of China has released a wanted list of 100 persons worldwide as the country intensifies hunt for economic fugitives.

On the list are officials and state organ functionaries allegedly involved in key corruption crimes based on ample evidence and on Interpol’s Red Notice for international arrest, said a statement released Wednesday by the Communist Party of China Central Commission for Discipline Inspection (CCDI).       The list, publicized on the CCDI website (www.ccdi.gov.cn), is complete with the suspects’ photos, ID and visa numbers, possible flight destinations and the crimes they allegedly committed.
“Via Interpol and other channels, China has requested law enforcement organs in related countries strengthen cooperation and help bring these suspects back to justice,” it said.
The move was part of the “Sky Net” anti-corruption campaign that aims to repatriate Chinese suspected of official or economic corruption. Sky Net combines government, the Communist Party, the central bank and diplomatic services.
According to the CCDI, those on Wednesday’s list were only a fraction of the country’s targets, and future suspects escaping overseas will receive the same treatment on a case-by-case, person-by-person basis.
“With intensified effort, a ‘sky net’ is being weaved. We will strengthen law enforcement cooperation with other countries and mobilize various resources to make these fugitives unwelcome guests and finally bring them back to justice,” the statement said.  Enditem  Source Xinhua

Editor  Xuefei Chen Axelsson